• Karate

    •  

     Vznik a vývoj bol podmienený najpodstatnejšou otázkou , otázkou prežitia. Karate ako bojové umenie so svojou viac ako dvetisícročnou históriou má silné korene vo svojej podstate, zmysle, obsahu a celkovej filozofii chápania boja.

      

      

     Karate ako moderné športové odvetvie vzniklo v Japonsku na začiatku druhej polovice dvadsiateho storočia, kedy sa so svojimi pravidlami zaradilo medzi ostatné bojové športy. Charakterizované vysokou bojovnosťou, disciplínou a vytrvalosťou.

      

      

     Každému kto sa rozhodne venovať karate ako forme tradičného bojového umenia, sa otvoria nespočetné možnosti:

     Sebavzdelávania-        

     Sebarealizácie-        

     Sebazdokonaľovania-        

      

      

     Cieľom a motiváciou sa stáva rozvoj tela i ducha s filozofiou bojového karate, pocit uspokojenia z dosiahnutého majstrovstva, súťaživosť a bojové momenty do prevádzané vysokou hladinou adrenalínu.

      

     Tréner František Kretovič trénuje karate od roku 1974,drzitel majstrovského stupňa 6.Dan v Slovenskom Zväze Karate a medzinárodnej organizácii SEIWAKAI a stupňa 7.Dan v organizácii Poľska shotokan karate únia.

      

      

      

     KARATE

     ako bojové umenie ale aj ako bojový šport ponúka:

     Rozvoj harmónie ducha a tela                                           -        

      Kondičnú prípravu -        

      Technickú prípravu-        

      Taktickú prípravu-        

      Psychologickú prípravu  -    

      

     Snahou športového karate je podávať čo najkvalitnejšie športové výkony a to bol dôvod prečo sme aj karate začlenili do rodiny športov na športovom gymnáziu, aby sme umožnili mladým perspektívnym pretekárom absolvovať dvojfázové tréningy súčasne s kvalitným vyučovacím procesom.

      

     Športová príprava je špecializovaný telovýchovný proces, ktorého cieľom je dosahovanie individuálnej maximálnej športovej výkonnosti vo vybranej disciplíne, pri súčasnom zabezpečovaní všestranného rozvoja športovca     Disciplíny:

      KATA – boj s imaginárnym protivníkom

      KUMITE – športový zápas so súperom

     MAJSTROVSTVÁ SVETA V KARATE - MALAJZIA

      

      

     KARATE

     Vedúci tréner sekcie:

     František Kretovič

      

      

     Tréneri:

     Peter Bozogáň

     Július Valenta

     Rudolf Vancák

     Ladislav Konrád