• Úpolové (bojové) športy

    • Úpolové športy

     Školu navštevujú žiaci, ktorí sa venujú rôznym úpolovým športom – taekwondo, kickbox, box, MMA.

     Tréningy prebiehajú v priestoroch Strednej športovej školy (telocvičňa, posilňovňa), alebo mimo priestorov školy (nafukovacia hala pri ZŠ L. Novomeského 2, atletický štadión Watsonova 4A či škvarový štadión SŠŠ na Popradskej ulici.).

     Tréningy prebiehajú pod vedením trénerky Mgr. Ing. Dany Velďákovej. Tréningový proces je zameraný na všeobecnú kondičnú prípravu s využitím tréningových prostriedkov rozvíjajúcich atletické schopnosti (beh, hod, skok), koordinačné, silové, akceleračné, rýchlostné, výbušné a tiež vytrvalostné schopnosti.

     Dopoludňajšie tréningy prebiehajú v rámci tréningového procesu v škole v čase 7:30 – 12:00, záleží od študijného odboru. Popoludňajšie tréningy prebiehajú individuálne v jednotlivých športových kluboch.

     Regenerácia, ktorá je súčasťou tréningového procesu je zabezpečená v priestoroch regeneračného strediska SŠŠ, na Werferovej ulici.

     Úpoly sú bojové telesné cvičenia, pri ktorých dochádza ku kontaktu so snahou prekonať súperove technicko-taktické, útočné a obranné zámery s cieľom zvíťaziť nad ním.

     Pravidelným a systematickým cvičením úpoly rozvíjajú:

     ❖ bojovú anticipáciu = predvídavosť,

     ❖ psychickú odolnosť voči tvrdému kontaktu,

     ❖ objektívne sebahodnotenie a reálne riešenie stretových a konfliktných situácií,

     ❖ kondíciu a koordináciu (silu, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, reakciu, rovnováhu,...).

     Základná systematika úpolov

     Bojové športy –zameraniena osvojeniebojových techník presúťaženies cieľomzlepšovat výkon a víťaziť(taekwondo, karate, judo, sumo, zápasenie..)

     Bojovéumenie–výcvik bojových techník preúčely bojav súvislosti s etickými kódexami(aikido, jiu jitsu, kung-fu.)

     TAEKWON-DO

     Skladá saz piatichvýznamných častí:zo základnýchpohybov, technických zostáv, rozvojamyslea tela, z výučbyboja a z technikysebeobrany.

     Na OH je taekwondo od r. 2000.

     Technickázostava:povinná a voliteľná

     Pri bojisa používajú: chrániče rúk, nôha suspensor.

     KICKBOX

     1. Contact–len na dotyk, zápas je zastavenýpo každom útoku
     2. contact–zápas nie je zastavovaný
     3. contact–bez prerušenia, 3x2min, možné KO

      

     OSTATNÉ BOJOVÉ ŠPORTY

     1. (rôzneváhy: papierová-do 48kg, superťažká –nad 91kg,

      

     Pravidlá: 4 kolápo 2 min (OH, MS), od pásahore, 3x napomenutie–diskvalifikácia.

     Údery:na telo od pása nahor + prednáčasťhlavy.

     MMA (mixed martial art) –prvky z rôznych bojových športov–kopy, údery, boj na zemi –v ringu, vklietke (oktagon –UFC)

      

     Zápasenie a karate sú úpolové športy, ktoré sú samostatne vedené na škole.