• Iné športy

    • Našu školu navštevujú žiaci, ktorí sa venujú rôznym športom – florbal, volejbal, vzpieranie, in-line korčuľovanie, tenis, cyklistika...

     Tréningy prebiehajú v priestoroch Strednej športovej školy (telocvičňa, posilňovňa) alebo v priestoroch mimo školy ako telocvičňa na Bardejovskej. Tréningy prebiehajú pod vedením Mgr. Jána Hruščáka, tréningový proces je zameraný na všeobecnú kondičnú prípravu, kde zverenci rozvíjajú silové, rýchlostné, výbušné, vytrvalostné a koordinačné schopnosti.

     Poobedňajšie tréningy prebiehajú individuálne v jednotlivých športových kluboch.

     Regenerácia, ktorá je súčasťou tréningového procesu je zabezpečená v priestoroch regeneračného strediska SŠŠ na Werferovej ulici.

     V poslednom období na našej škole maturovali reprezentanti a účastníci ME a MS ako napríklad ( Papcún, Blaszczyk, Pazsiczky, Olekšák, Batkovič, Horváth...)