• Plávanie

    • Plávanie

     Charakteristika športu

     Plávanie je cyklický pohyb vo vode, pri ktorom sa používa vztlak a odpor prostredia. Vplýva na harmonický rozvoj osobnosti, upevňuje zdravie, priaznivo pôsobí na srdcovocievný systém, činnosť pohybového aparátu a zvyšuje metabolizmus. Plávanie rozdeľujeme na 3 celky:

      • základné plávanie – je plavecký výcvik, kde úlohou je naučiť neplavca plávať
      • športové plávanie – je plavecký tréningový proces zameraný na dosiahnutie najvyšších výkonov
      • úžitkové plávanie – je zamerané na využitie plávania z branného, pracovného, rehabilitačného a rekreačného hľadiska a na záchranu topiacich sa

     Plávanie má 4 plavecké spôsoby : motýlik, znak, prsia a kraul. V súčasnosti sa športové plávanie delí na bazénové a diaľkové plávanie. Bazénové plávanie sa pláva v 25m a 50m bazéne a má tieto plavecké disciplíny: 50m, 100m, 200m motýlik, znak, prsia; 50m, 100m, 200m, 400m, 800m a 1500m voľný spôsob; 100m, 200m, 400m polohové preteky. Diaľkové plávanie sa realizuje na vodných plochách – jazerá, zátoky....a dĺžka diaľkoplaveckých disciplín je 3 km, 5 km,7.5km, 10 km, a 25 km.

     Od vzniku Športového gymnázia od roku 1982 je plávanie súčasťou pedagogického procesu tejto školy. Plavci Športového gymnázia trénujú na Mestskej krytej plavárni na ulici Protifašistických bojovníkov č.4. V tréningovom procese plavcov má dominantné postavenie špeciálna telesná a plavecká príprava, ktorú plavci vykonávajú vo vode a na suchu. Tréningy vo vode absolvujú v 25m a 50 m bazéne a na suchú prípravu majú k dispozícii plaveckú posilňovňu. Všeobecne plavci majú denne dvojfázový tréning: ráno 7 – 9 hod a poobede 16 – 18 hod a týždenne absolvujú 9 tréningov. V stredu poobede majú plavci voľno a študenti kvinty až oktávy navštevujú regeneračné stredisko Strednej športovej školy, kde majú saunu, podvodné a klasické masáže. Počet a dĺžka tréningových jednotiek je prispôsobená veku a výkonnosti.

     Týždenný plán športovej prípravy

     Plávanie – školský rok 2023-2024

     Pondelok

      

     15:30 – 17:00 bazén

     17:15 – 18:30 posilňovňa (starší)

     Utorok

     7:00 – 8:30 bazén

     8:40 – 9:00 strečing

     15:30 – 15:50 rozcvička, strečing

     16:00 – 18:00 bazén

     18:15 – 18:50 posilňovňa (mladší)

     Streda

     7:00 – 8:30 bazén

     8:40 – 9:00 strečing

     15:30 – 17:00 Regenerácia

     Štvrtok

     7:00 – 8:30 bazén

     8:40 – 9:00 strečing

     15:30 – 15:50 rozcvička, strečing

     16:00 – 18:00 bazén

     18:15 – 18:50 posilňovňa (mladší)

     Piatok

     7:00 – 8:30 bazén

     8:40 – 9:00 strečing

     15:00 – 15:30 strečing

     15:30 – 17:00 bazén

     17:15 – 18:30 posilňovňa (starší)

     Sobota

     8:30  – 10:00 bazén

      

      

     Rekordy SR

     Rusinová Silvia

     veková kategória - mladší žiaci

      

      

     starší žiaci

     400 m,800 m voľný spôsob

      

      

      

      

     dorast

     400 m, voľný spôsob

      

      

     200 m motýlik

      Horváthová Tereza

     dorast

     200m znak

      

     Tréneri na Strednej športovej škole 1982 – 2023

     Alexander Laskovský, Mgr. Daniel Štubňa, Mgr. Miroslav Tkáč, Július Samuelis, Mgr. Ivan Šulek, Ing. Juraj Skála, Iveta Pokorná, Ing. Boris Laputka, Mgr. Ladislav Valušek, Mgr. Denisa Polláková, Soroková Jana, Mgr. Urbanský Ján.

     Svetové hry - Špeciálne olympiády 2023

     • V dňoch 16.7.- 23.7.2023 sa v Berlíne / Nemecko/, konali Svetové hry - Špeciálnych olympiád, kde nás úspešne reprezentoval plavec II.DS triedy  Michal Hajdúcsek. Darilo sa mu veľmi dobre a v dvoch disciplínach 400m voľným spôsobom a  a 100 m motýlik  získal strieborné medaile a vytvoril si tohtoročné osobné maxima.

     Srdečné gratulujeme.

     Svetové hry - Špeciálne olympiády - Obrázok 1  Svetové hry - Špeciálne olympiády - Obrázok 2

      

     Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní v Šamoríne

     • V dňoch 15.12.-.17.12.2023 sa v Šamoríne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v 25-vom bazéne. Našu školu reprezentovalo duo študentov  Zuzana Tekelyová z II. AM a Jakub Nagy z II.DS. V silnej konkurencii si počínali veľmi dobre a  vo svojich disciplínach v osobných rekordoch obsadil finálové umiestnenia resp. 6. a 8. miesto. Za vzornú reprezentáciu im ďakujem.

     Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní - Obrázok 1