• Ocenenia

    •  

     V rámci osláv dňa mesta Košice bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení mesta za rok 2013.

     Plaketu primátora mesta Košice dostalo aj Športové gymnázium Košice, ktorú prevzala riaditeľka PaedDr. Tatiana Švecová.

       

      

      

     Primátor mesta Košice
     u d e ľ u j e

     PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

     Športovému gymnáziu Trieda SNP 104, Košice
     pri príležitosti 30. výročia založenia     za podiel pri úspešnom vzdelávaní a výchove talentovaných športovcov a za šírenie dobrého mena mesta Košice a Slovenska

     (Športové gymnázium počas tridsiatich rokov svojho pôsobenia vychovalo mnoho vynikajúcich športovcov, ktorí úspešne reprezentovali školu, Košice, Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach a olympijských hrách. Medzi najúspešnejších absolventov patria – účastníci olympijských hier- Jozef Palatinus, Jaroslav Jokeľ, Luboš Hudák, Igor Kováč, Milan Haborák, Klaudia Kinská, Marcel Matanin, sestry Velďákové, Veronika Sabolová, Miriam Bobková, Barbora Brémová. Za týmito úspechmi sa skrýva tvrdá každodenná práca a prekonávanie menších a väčších prekážok na ceste za vytýčeným cieľom. Za výsledkami školy a jej pevným miestom medzi strednými školami v Košickom regióne je húževnatosť a entuziazmus vedenia školy, učiteľov, trénerov, vychovávateľov, nepedagogických zamestnancov a žiakov školy.)

      

     Slovenský olympijský výbor udelil ocenenie Plaketa SOV riaditeľke Športového gymnázia

     PaedDr. Tatiane  Švecovej

     za výrazné prispievanie k rozvoju olympizmu a športu