• Ocenenia a poďakovania

    • Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

     Portál TRANSPAREX udelil Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice  ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+.

     Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej školy  v očiach občanov a celého Slovenska.

     Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX.

      

      

     prevádzkuje.

     V rámci osláv dňa mesta Košice bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení mesta za rok 2013.

     Plaketu primátora mesta Košice dostalo aj Športové gymnázium Košice, ktorú prevzala riaditeľka PaedDr. Tatiana Švecová.

       

      

      

     Primátor mesta Košice
     u d e ľ u j e

     PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

     Športovému gymnáziu Trieda SNP 104, Košice
     pri príležitosti 30. výročia založenia     za podiel pri úspešnom vzdelávaní a výchove talentovaných športovcov a za šírenie dobrého mena mesta Košice a Slovenska

     (Športové gymnázium počas tridsiatich rokov svojho pôsobenia vychovalo mnoho vynikajúcich športovcov, ktorí úspešne reprezentovali školu, Košice, Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach a olympijských hrách. Medzi najúspešnejších absolventov patria – účastníci olympijských hier- Jozef Palatinus, Jaroslav Jokeľ, Luboš Hudák, Igor Kováč, Milan Haborák, Klaudia Kinská, Marcel Matanin, sestry Velďákové, Veronika Sabolová, Miriam Bobková, Barbora Brémová. Za týmito úspechmi sa skrýva tvrdá každodenná práca a prekonávanie menších a väčších prekážok na ceste za vytýčeným cieľom. Za výsledkami školy a jej pevným miestom medzi strednými školami v Košickom regióne je húževnatosť a entuziazmus vedenia školy, učiteľov, trénerov, vychovávateľov, nepedagogických zamestnancov a žiakov školy.)

      

     Slovenský olympijský výbor udelil ocenenie Plaketa SOV riaditeľke Športového gymnázia

     PaedDr. Tatiane  Švecovej

     za výrazné prispievanie k rozvoju olympizmu a športu

      

      

     Poďakovanie

      

     Dobrý deň, pani riaditeľka,

     veľmi pekne ďakujeme za zbierku trvanlivých potravín, ktorá prebehla na Vašej škole. 

     Tento dar sme odovzdali pani Daniele, mame 5 detí.

     Manžel bol onkologickým pacientom niekoľko rokov. Otec rodiny sa napriek chorobe nevzdával a
     ešte do posledných chvíľ pracoval. Často pred deťmi ukrýval svoje bolesti, aby netrpeli. Zomrel minulý rok po Vianociach.
     Danka pracuje, má dve zamestnania, pracuje ako opatrovateľka v zariadení pre seniorov a brigáduje. Príjmy rodiny sú však veľmi nízke.
     Najstaršia dcéra má už vlastnú rodinu. Synovia Radko (21) a Jarko (19) a dcéry  Milka (17) a Klárka (15) mame veľmi pomáhajú, starší
     popri škole brigádujú. Napriek veľkej snahe, rodina trpí hmotným nedostatkom.

     V prílohe si dovolím zaslať Vám ďakovný list.

     Ešte raz veľká vďaka za Vašu pomoc.

     S pozdravom.

      

     Jana Rečičárová