• Záujmové vzdelávanie

    •  

     P O N U K A

     ZÁUJMOVÉHO   VZDELÁVANIA

     V    ŠKOLSKOM    ROKU

     2 0 1 6  /  2 0 1 7

      

     Milí žiaci,

     nový školský rok 2016/2017 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre Vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

     Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do pondelka 19. septembra 2016.

     Tešíme sa na vás

     Spoločensko - vedná oblasť

      

     • Efektívna komunikácia                               ( Sotáková )
     • Etika v podnikaní                                        ( Cvoreňová )
     • Filozofia pre maturantov                            ( Kujnischová )
     • Hráme sa logicky                                         ( Kujnischová )
     • Kariérne poradenstvo - 4. ročníky             ( Sotáková )
     • Klub rovesníkov                                          ( Ficeriová )
     • Klub ŠI                                                         ( Kmeťová )
     • Poznaj svoje peniaze                                   ( Tyč )
     • Spoločenská výchova                                  ( Sokolová )
     • SuperStudent – 1. ročníky                          ( Sotáková )
     • Zdravotnícky                                                           ( Žillová )

      

     Jazykovedná oblasť

      

     • Angličtina trochu inak                                ( Smetana )
     • Doučovanie SJ                                             ( Gerlaková )
     • Hovorová angličtina                                    ( Burdzová )
     • Konverzácie v ANJ                                     ( Huppertová )
     • Knižničný                                                     ( Žillová )
     • K ako kniha                                                 ( Sotáková )
     • Nemčina                                                       ( Rozložníková )
     • Slovenčina hrou                                           ( Paulišincová )
     • Slovenčina v kocke                                      ( Gerlaková )
     • SOČ – rýchlo a efektívne                            ( Sotáková )

      

     Prírodovedná oblasť

      

     • Akvaristický                                                  ( Tyč )
     • Doučujem sa matematiku                           ( Trebuňová )
     • MA pre každého                                          ( Murzová )
     • Matematika                                                  ( Múčiková )
     • Matematický                                                ( Kőváryová )
     • Matematika súťažne                                   ( Lévaiová )
     • Matematický tréning                                   ( Svitanová )
     • Turistický                                                     ( Kujnischová )
     • Životné prostredie a ja                                ( Netolický )

      

     Technická  oblasť

     • Internetový klub                                          ( Tyč )
     • Praktický internet                                        ( Sušinka )

      

     Kultúrna oblasť

     • Terra incognita – krajina nepoznaná        ( Murzová )
     • Farebný svet                                                ( Murzová )

      

     Umelecko - kultúrna oblasť

     • Terra incognita – krajina nepoznaná        ( Murzová )
     • Farebný svet                                                ( Murzová )

      

     Športová  oblasť

     • Hod šípkami na elektronický terč              ( Netolický )
     • Loptové hry                                                 ( Netolický )
     • Posilňovania – chlapci                                 ( Sokolová )
     • Posilňovania – dievčatá                               ( Sokolová )
     • Plavecký                                                       ( Skála )
     • Stolný tenis – chlapci                                   ( Kujnischová )
     • Športové hry                                                ( Valentová )
     • Volejbalový                                                  ( Šimko )