Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Adam Bačo
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Viktória Brozová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Denisa Buráková
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Veronika Cehelníková
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Barbora Džambová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Henrieta Galdunová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Gregor Anton Grinč
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Samuel Hrabčák
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Hugo Hrudál
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Tímea Hudáková
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Luciána Jenčáková
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Karolína Anna Kánássyová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Martin Laciak
anglický jazyk B2
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Jakub Lažík
anglický jazyk B2
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Karol Letkovský
občianska náuka 
ruský jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Soňa Moricová
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Euridika Movčanová
anglický jazyk B2
fyzika 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Matúš Patarák
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Andrea Pavlíková
anglický jazyk B2
biológia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Michaela Pavlisková
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Maroš Píro
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Lucia Procová
geografia 
ruský jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Sebastian Sagan
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Adam Sedláček
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Patrícia Svitanová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Gabriel Tkáč
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Daniela Vomastková
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2020