Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.A

Študent Predmet Úroveň
Adam Bačo slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Viktória Brozová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Denisa Buráková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Veronika Cehelníková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Barbora Džambová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Henrieta Galdunová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Gregor Anton Grinč slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
fyzika
matematika
Samuel Hrabčák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
základy športovej prípravy
Hugo Hrudál slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Tímea Hudáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Luciána Jenčáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Karolína Anna Kánássyová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Martin Laciak slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Jakub Lažík slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
základy športovej prípravy
Karol Letkovský slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Soňa Moricová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
základy športovej prípravy
Euridika Movčanová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
fyzika
základy športovej prípravy
Matúš Patarák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
základy športovej prípravy
Andrea Pavlíková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
občianska náuka
Michaela Pavlisková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
základy športovej prípravy
Maroš Píro slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
fyzika
matematika
Lucia Procová slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
geografia
základy športovej prípravy
Sebastian Sagan slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Adam Sedláček slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Patrícia Svitanová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy
Gabriel Tkáč slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
základy športovej prípravy
Daniela Vomastková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
základy športovej prípravy

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2020