• Roky 2013 - 2014

    • Krajské majstrovstvá  vo futbale

     Oblastné majstrovstvá  v bedmintone

     Grand Prix Košice 2014 a Memoriál Karola Gumána

     Valentínska fitness show

     Celomestský metodický deň učiteľov telesnej výchovy

     Fitness

     Florbal + Vzpieranie

     Basketbal

     Stolný tenis

     Tenis

     Hádzaná

     Plávanie

     Hádzaná

     Karate

     Vodné pólo

     Vodné pólo

     Futbal

     Zápasenie

     Basketbal

     Stolný tenis

     Bedminton

     4.B - stužková

     Deň študentov 2013

     Športové gymmnázium - online

     Imatrikulácia 2013

     Spev bez hraníc ( súťaž ) - Mária Hainsová

     Cesta do Adany - Projekt Comenius

     Správna voľba povolania

     Návšteva Turecka v rámci projektu Comenius-

     Adana, Turecko (7. – 11.10.2013)

      

      

     II. ročník štafetového behu o Pohár starostu MČ Košice - Západ

     FIND YOUR MOVE

     Mosty bez bariér - Pribeník 2013

     Strongman 2013

     ME - vzpieranie juniorov, Klaipeda, Litva