• Kontakty

    • Riaditeľka školy

     055/642 0681

      

     Zástupkyňa riaditeľky pre VMV

     055/6415118

     ubytovanie@atlas.sk

     Referentka prevádzkových činností ŠI

     Platby za ubytovanie

     055/6415126

      

     Kancelária hlavnej služby ŠI

     Mobil

     055/6415152

     0904159832

      

     Kancelária vychovávateľov  3. poschodie

     055/6415150

      

     Kancelária vychovávateľov  4. poschodie

     055/6415154

      

     Kancelária vychovávateľov  5. poschodie

     055/6415155

      

     Kancelária vychovávateľov  6. poschodie

     055/6415156

      

     Kancelária vychovávateľov  7. poschodie

     055/6415157

      

     Kancelária vychovávateľov  8. poschodie

     055/6415158

      

     Vrátnica

     055/6415138