• Aktivita 1

    • Aktivita 1

     Názov aktivity

     Implementácia extra hodín

     Cieľ aktivity

     Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.

     Popis aktivity

     Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v rozsahu: spolu 33 hodín do týždňa v jednotlivých triedach a ročníkoch.

     2019/2020

     V tomto školskom roku pôjdu tieto triedy s extra hodinami :

      

     • Kvarta: 1 extra hodina Slovensky jazyk a literatúra čitateľská gramotnosť - Paulišincová
     • 1 extra hodina  Cvičenia z matematiky – matematická gramotnosť - Lévajová
     • Kvinta : 1 extra hodina Občianska náuka – finančná gramotnosť Dušičková
     • Sexta: 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra – čitateľská gramotnosť Krásnayová
      •  1 extra hodina Vzťahy a závislosti – matematická gramotnosť - Ficeriová
      •  1 extra hodina Dejepis – čitateľská gramotnosť - Dušičková
     • Septima:  1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na P  Varchol
      • 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG-Kovaryová
      • 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG-Lévajová

      

     Odbor 7902 J 77 4 ročné: / prvý ročník už v tomto starom nebudeme mať/

     2.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť) – A:Krásnayová, B: Krásnayová

     2.A,B - 1 extra hodina Dejepis (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     A: Gordiaková  B: Gordiaková

     2.A,B – 1 extra hodina Vzťahy a závislosti (spolu 2 extra hodiny zamerané na matematickú

     A: Svitanová B: Svitanová

     3.A,B – 1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)  - A: Varchol B: Varchol

     3.A,B – 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť) A: Kovaryová B: Kovaryová

     3.A,B – 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)  A: Ficeriová  B: Levajová

     4.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)  A: Dušičková B: Dušičková

     4.A,B – 1 extra hodina Cvičenia z matematiky (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť) A: Svitanová B: Svitanová

     Odbor 7451 J : / tomto roku začína, takže v ňom bude len 1 ročník/

     1.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)  A: Krasnayová  B: Paulišincová

     1.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)  A: Dušičková  B: Dušičková

     1A,B – 1 extra hodina Modelovanie (delená na 2 skupiny)  (spolu 4 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)  A1 : Mučiková, A2: Sušinka, B1: Sušinka, B2: Sišunka

      

     2020/2021

     • Kvarta: 1 extra hodina Slovensky jazyk a literatúra čitateľská gramotnosť
     • 1 extra hodina  Cvičenia z matematiky – matematická gramotnosť
     • Kvinta : 1 extra hodina Občianska náuka – finančná gramotnosť
     • Sexta: 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra – čitateľská gramotnosť
      •  1 extra hodina Vzťahy a závislosti – matematická gramotnosť
      •  1 extra hodina Dejepis – čitateľská gramotnosť
     • Septima:  1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG     
      • 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG
      • 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG

      

     Odbor 7902 J 77 4 ročné:

     3.A,B – 1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     4.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     4.A,B – 1 extra hodina Cvičenia z matematiky (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     Odbor 7451 J :

     1.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     1.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     1A,B – 1 extra hodina Modelovanie (delená na 2 skupiny)  (spolu 4 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B - 1 extra hodina Dejepis (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Vzťahy a závislosti (spolu 2 extra hodiny zamerané na matematickú gramotnosť)

      

     2021/2022

     • Kvarta: 1 extra hodina Slovensky jazyk a literatúra čitateľská gramotnosť
     • 1 extra hodina  Cvičenia z matematiky – matematická gramotnosť
     • Kvinta : 1 extra hodina Občianska náuka – finančná gramotnosť
     • Sexta: 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra – čitateľská gramotnosť
      •  1 extra hodina Vzťahy a závislosti – matematická gramotnosť
      •  1 extra hodina Dejepis – čitateľská gramotnosť
     • Septima:  1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG     
      • 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG
      • 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG

      

     Odbor 7902 J 77 4 ročné:

     4.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     4.A,B – 1 extra hodina Cvičenia z matematiky (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     Odbor 7451 J :

     1.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     1.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     1A,B – 1 extra hodina Modelovanie (delená na 2 skupiny)  (spolu 4 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B - 1 extra hodina Dejepis (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Vzťahy a závislosti (spolu 2 extra hodiny zamerané na matematickú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

      

     2022/2023

     • Kvinta : 1 extra hodina Občianska náuka – finančná gramotnosť
     • 1 extra hodina Slovensky jazyk a literatúra - čitateľská gramotnosť
     • 1 extra hodina  Cvičenia z matematiky – matematická gramotnosť

      

     • Sexta: 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra – čitateľská gramotnosť
      •  1 extra hodina Vzťahy a závislosti – matematická gramotnosť
      •  1 extra hodina Dejepis – čitateľská gramotnosť
     • Septima:  1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG     
      • 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG
      • 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 1 extra hodina zameraná na PG

      

      

     Odbor 7451 J :

     1.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     1.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     1A,B – 1 extra hodina Modelovanie (delená na 2 skupiny)  (spolu 4 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Slovenský jazyk a literatúra (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B - 1 extra hodina Dejepis (spolu 2 extra hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť)

     2.A,B – 1 extra hodina Vzťahy a závislosti (spolu 2 extra hodiny zamerané na matematickú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Fyzikálne praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Chemické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     3.A,B – 1 extra hodina Biologické praktikum (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

     4.A,B – 1 extra hodina Občianska náuka (spolu 2 extra hodiny zamerané na finančnú gramotnosť)

     4.A,B – 1 extra hodina Cvičenia z matematiky (spolu 2 extra hodiny zamerané na prírodovednú gramotnosť)

      

      

      

     Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti. Intenzívne budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, budeme využívať nové učebné pomôcky a modernú literatúru.

     Termín realizácie aktivity

     02/2020 – 05/2023