Rozvoj čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ

    • Aktivita 2

    • Aktivita 2

     Názov aktivity

     Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

     Cieľ aktivity

     Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.

     Popis aktivity

     V priebehu realizácie projektu vytvoríme 4 pedagogické kluby:

     1. Klub čitateľskej  gramotnosti
     2. Klub matematickej gramotnosti
     3. Klub finančnej  gramotnosti
     4. Klub prírodovednej gramotnosti

     Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov.

     Termín realizácie aktivity

     02/2020 – 01/2023

      

     Pedagogické kluby

     Klub čitateľskej gramotnosti

     Správy o činnosti:

     10.2.2020

     24.2.2020

      

     Klub matematickej gramotnosti

     Správy o činnosti:

     Klub prírodovednej gramotnosti

     Správy o činnosti:

     Klub  finančnej gramotnosti

     Správy o činnosti: