• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia cudzích jazykov (PK CJ)

      

     PK CJ v školskom roku  2023/2024:

     Predmetová komisia cudzích jazykov (PK CJ):
     predseda:  Mgr. Jaroslava Huppertová (ANJ)
     členovia:   
     Ing. J. Kačeňáková, PhD. (ANJ)
     Ing. Ľ. Burdzová, PhD. (ANJ)
     Ing. E. Kubínová (ANJ)
     Mgr. K. Smetana (ANJ)
     Mgr. B. Rozložníková (NEJ)
     Mgr. A. Lauffová (RUJ)

     PK CJ zasadá 4x do roka podľa tematického plánu.