• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia Informatika

     Zoznam predmetov v PK:

     Informatika, Aplikovaná informatika, Úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, Data Science a Machine Learning I, Data Science a Machine Learning II, Analýza a reporting dát,  Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb, Riadenie digitálnych služieb, Digitálne služby, Digitálna komunikácia/ Komunikácia v digitálnej dobe, Základy bezpečnosti v digitálnom veku, Odborná prax, Spracovanie a vizualizácia dát

     Zloženie komisie v školskom roku 2023/2024:

     Vedúca PK: RNDr. Martina Múčiková

     Členovia:

     Ing. Kvetoslava Danková

     Mgr. Andrea Domonkošová

     Ing. Peter Kubičko

     Ing. Pavol Lehotský

     Ing. Ľudovít Repko

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Ing. Peter Šuľaj 

      

     Učebne: 0117/INF5, B110/INF1, B106/INF4, B206/INF2, B211/INF3

         

     Časová dotácia (týždenne) – gymnázium – šport/športové gymnázium - informatika:

     Trieda

     Počet hodín

     VI.OA

     1

     VII.OA

     2

     VIII.OA – voliteľný

     4

     I.AG, BG

     1

     II.AG, BG

     1

     III.AG, BG

     2

     IV.AG, BG – voliteľný

     4

      

     Časová dotácia (týždenne) – športový manažment:

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     aplikovaná informatika

     2

     2

      

      

      

     Časová dotácia (týždenne) – digitálne služby v športe:

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     2

      

      

      

     riadenie digitálnych služieb

      

     2

     3

     3

     digitálne služby

      

     2

     1

      

     základy bezpečnosti v digitálnom veku

      

      

     2

     1

     komunikácia v digitálnej dobe / digitálna komunikácia

     1

     1

     1

     2

     aplikovaná informatika

     2

     2

     2

     3

     Odborná prax

     3

     3

     3

     3

      

     Časová dotácia (týždenne) – spracovanie dát v športe

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     analýza a reporting dát

     2

     2

     2

     2

     spracovanie a vizualizácia

      

     2

     2

     2

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     2

     2

     2

     2

     Data Science a Machine Learning II

      

     1

     1

     1

     aplikovaná informatika

     3

     2

     2

     2

     spracovanie dát na úrovni databázového servera

      

      

     2

     2

     Data Science a Machine Learning I

     1

      

      

      

     odborná prax

     3

     3

     3

     3