• Školský športový klub - OLYMPIA

    •  

     Podporte nás 2% z vašej dane

     Vážení rodičia, priatelia školy, priaznivci športu ! 

     Obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie  2% z Vašej dane z príjmov za rok 2015 Športovému klubu Olympia -SŠŠ.

     Príjemca: Športový klub Olympia - SŠŠ Trieda SNP 104 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o dani z príjmov  v ďalšom znení. Získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vzdelávania a športových podmienok našich žiakov . V roku 2012 sme z takto získaných finančných prostriedkov organizovali športové súťaže, odmeny vynikajúcim žiakom za výborné športové výsledky, ktoré dosiahli na juniorských OH, MS, ME a iných vrcholných športových podujatiach a materiálnu podporu športov.

      

     Údaje o prijímateľovi, ktorí sa vyplňujú vo Vyhlásení/ v daňovom priznaní/

     Tlačivo na stiahnutie:   Vyhlásenie_o_poukázaní_2perc._podielu_zapl.dane_z_príjmu_FO.pdf

     IČO: 31312985, DIČ: 2021655449

     Právna forma: Občianske združenie

     Obchodné meno: Školský klub Olympia - SŠŠ, Trieda SNP 104 , Košice

     Sídlo: Trieda SNP 104, 040 01 Košice

      

     Ďakujeme za vaše príspevky

     PaedDr.  Tatiana  Švecová

     riaditeľka školy a prezidentka klubu