• Dejepis


        • Dejepis nie sú iba strohé roky, mená a udalosti. Dejepis je predovšetkým vnímanie života v minulosti v súvislostiach. Skutky ,,veľkých“ i „ malých“ postáv dávnych dôb  žiakom pomáhajú pochopiť projekty, v ktorých sami pátrajú po príčinách  i  následkoch činov historických osobností či historických dôb. Dôkazy ponúkajú žiaci sekundy a tercie A, ktorých  vedie Mgr. Edita Kunáková.