• Rok 2016

    • Synchronizované plávanie  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Atletika  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Atletika  - maturitmé ročníky 2016/2017

      Atletika  - maturitmé ročníky 2016/2017

     Basketbal  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Box - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Fitness  - maturitmé ročníky 2016/2017

      

     Futbal -  chlapci  - maturitmé ročníky 2016/2017

     Futbal - dievčatá  - maturitmé ročníky 2016/2017

      

     Hádzaná  - maturitmé ročníky 2016/2017

      

     Karate  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Plávanie  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Stolný tenis  - maturitmé ročníky 2016/2017

     Športová streľba  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Tenis  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Vodné pólo  - maturitmé ročníky 2016/2017  

     Volejbal  - maturitmé ročníky 2016/2017

     Zápasenie  - maturitmé ročníky 2016/2017

     ProEduco 2017

      

     Otvorenie sixbalovej arény

     Perfect Day

     Olympijská štafeta

     Krajské kolo ZŠ - Atletika

     Krajské majstovstvá SŠ v atletike

      

     Rozlúčka s maturantmi

     El Gato  na našej škole

     Krajské kolo SŠ  vo futbale

     Krajské finále SŠ v hádzanej

     Krajské finále SŠ v basketbale

     Talentové skúšky 2016

     Nikola Seničová - vzpieranie

     Hádzaná chlapci - DŠS KSK

      

     Hádzaná dievčatá - DŠS KSK

     Maturita 2016

     Športová gymnastika - tréning

      

     Hádzaná - tréning

     Valentínska fitness show detí 2016

     Rekonštukcia telocvične

     NON STOP 24 hodín - korčuľovanie

     Basketbal - základné kolo súťaže