• Rok 2014

    • Vodné pólo - prípravný zápas

     Futbal - IV.C

     Futbal - IV.B

     Tenis - Jakub

     Bedminton - Bobo

     Taekwondo - Martin

     Volejbal - Diana

     ProEduco 2014

     Bedminton 25.11.2014

     Krajské majstrovstvá v stolnom tenise

     Comenius - cesta do Chorvátska

     Vodné pólo

     Hádzaná

     Futbal

     Zápasenie

     Karate

     Inlinekorčuľovanie

     Basketbal 2

     Stolný tenis 

     Stolný tenis  - Jakub

     Basketbal - tréning  

     Atletika - tréning 

     Fitness - tréning

      

     Správna voľba povolania

     Priateľský zápas ŠG Košice - Gymnázium Budapešť

     Mosty bez bariér 2014  - Pribeník

     Otvorenie nového školského roku 2014/2015

     Stretnutie po rokoch