• Akcie a súťaže PK

    • AKCIE PK:

     Finančná zmrzlina (26.09. 2023)

     Noc výskumníkov (29.09. 2023)

     Školenie maturantov -

          Finančná akadémia

          1. lekcia - 03.11. 2023

          2. lekcia - 28.11. 2023  

          3. lekcia - 21.12. 2023

     Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

      

     Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.


      

     Súťaže PK:

     Expert geniality show – 28.11. 2023

     Finančná olympiáda – od 6.11. 2023

     Európska štatistická súťaž – od 7.12.2023
      

     1. etapa národného kola
     12.12.2023  -  zverejnenie súťažných testov


     2. etapa národného kola
     19.01.2024  - zverejnenie súťažného zadania
     25.03.2024  - vyhlásenie výsledkov národného kola

     SŠŠ do Európskej  štatistickej súťaže zapojila 8 tímov – po jednom z II.AM, III.AM, III.AG, III.BG a 4 tímy zo VII.OA.