• Karate

    • Vznik a vývoj bol podmienený najpodstatnejšou otázkou , otázkou prežitia. Karate ako bojové umenie so svojou viac ako dvetisícročnou históriou má silné korene vo svojej podstate, zmysle, obsahu a celkovej filozofii chápania boja.

      

      

     Karate ako moderné športové odvetvie vzniklo v Japonsku na začiatku druhej polovice dvadsiateho storočia, kedy sa so svojimi pravidlami zaradilo medzi ostatné bojové športy. Charakterizované vysokou bojovnosťou, disciplínou a vytrvalosťou.

      

      

     Každému kto sa rozhodne venovať karate ako forme tradičného bojového umenia, sa otvoria nespočetné možnosti:

     Sebavzdelávania-        

     Sebarealizácie-        

     Sebazdokonaľovania-        

      

      

     Cieľom a motiváciou sa stáva rozvoj tela i ducha s filozofiou bojového karate, pocit uspokojenia z dosiahnutého majstrovstva, súťaživosť a bojové momenty do prevádzané vysokou hladinou adrenalínu.

      

     Tréner František Kretovič trénuje karate od roku 1974,drzitel majstrovského stupňa 6.Dan v Slovenskom Zväze Karate a medzinárodnej organizácii SEIWAKAI a stupňa 7.Dan v organizácii Poľska shotokan karate únia.

      

      

      

     KARATE

     ako bojové umenie ale aj ako bojový šport ponúka:

     Rozvoj harmónie ducha a tela                                           -        

      Kondičnú prípravu -        

      Technickú prípravu-        

      Taktickú prípravu-        

      Psychologickú prípravu  -        

      

      

     Snahou športového karate je podávať čo najkvalitnejšie športové výkony a to bol dôvod prečo sme aj karate začlenili do rodiny športov na športovom gymnáziu, aby sme umožnili mladým perspektívnym pretekárom absolvovať dvojfázové tréningy súčasne s kvalitným vyučovacím procesom.

      

      

      

      

      

     Športová príprava je špecializovaný telovýchovný proces, ktorého cieľom je dosahovanie individuálnej maximálnej športovej výkonnosti vo vybranej disciplíne, pri súčasnom zabezpečovaní všestranného rozvoja športovca.


     Spoluprácu so Športovým gymnáziom zastrešujú:
           Disciplíny:

      KATA – boj s imaginárnym protivníkom

      KUMITE – športový zápas so súperom

     MAJSTROVSTVÁ SVETA V KARATE - MALAJZIA

      

      

     KARATE

     Vedúci tréner sekcie:

     František Kretovič

      

      

     Tréneri:

     Peter Bozogáň

     Július Valenta

     Rudolf Vancák

     Ladislav Konrád