• Úpolové (bojové) športy

    • Športové úpoly vznikli zo sebaobranných systémov, bojových umení, ktoré sa svojím vývojom stali športami s presne vymedzenými pravidlami a spôsobom boja. Športové úpoly sa vyvinuli zo skutočného boja a vplyvom súťaživého merania vlastných schopností, sily a pohybovej obratnosti so súperom. Medzi športové úpoly zaraďujeme jednotlivé úpolové športy.

     Úpolový šport alebo skrátene úpol alebo moderne bojový šport (anglickyCombat Sport) je telesná aktivita, pri ktorej dochádza ku kontakte s protivníkom. V priamom kontakte sa usiluje o prekonanie súperovho odporu alebo o jeho porazenie. Konfliktnú situáciu rieši sebaobrana. Základnou podstatou úpolov je simulácia  skutočného boja pomocou vopred určených pravidiel. Úpoly rozvíjajú mimo telesných funkcií vo veľkej miere predovšetkým anticipáciu a schopnosť psychicky znášať bolestivé pocity z úderov alebo submisíu (páčenie, škrtenie a pod.).

                 Úpolové športy pripravujú v maximálnej miere jedinca pre profesie vojakov a policajtov alebo v súčasnej dobe profesionálnych zápasníkov (mixed martial rtswrestlingK1.), hokejistov (bodycheking, enforcering), ragbistov (skladanie súpera) a pod., športov kde je pravidlami povolený tvrdý telesný kontakt]. Pre dosiahnutie kontaktu so súperom a na získanie prevahy nad ním používame údery, kopy, kryty časťami tela (box, thajský box, kick box, karate, kung-fu, teakwondo), chmaty a znehybnenia (aikido, judo, sambo, sumo, zápasenie gréckorímskym štýlom, zápasenie voľným štýlom), alebo zásahy chladnými zbraňami (kendo, kobudo, šerm).

     Športy zo zameraním na údery predovšetkým na určitú čásť tela – britský box, francúzsky, karate ("japonský" box), kickboxing (full-contact, semi-contact), thajský boxju-jitsu (bojové), sambo (bojové), čínský box (wušu), taekwondo atd.

     Športy s využitím chmatov a znehybnení – olympijske zápasenie (zápasenie vo voľnom štýlezápasenie grecko-rímskym štýlom), judo (japonské zápasenie), samboju-jitsu (ne-waza), grapplingsumókurašbelt wrestling, tradičné zápasenie (schwingen, sirum, turecké zápasenie, íránské zápasenie, mongolský zápas...) atd.

     Športy s použitím zbraní – šerm (športový), kendó

     Spoločná charakteristika športov:
     Spoločným rysom úpolových športov je pohybová činnosť acyklického charakteru, kolísavej intenzita zaťaženia. Uplatňujú sa tu všetky pohybové schopnosti, ale predovšetkým koordinácia, dôležitá je funkcia analyzátorov. Veľký vplyv na výkon pri úpolových športov má technická príprava.

     Ďalšie úpolové športy:
     •    Aikidó
     •    Kendó
     •    Kung-fu
     •    Taekwondo

     Športovci:

     Kickbox

     Réka Harajdová

       

     Adrián Čulík

      

     Autokros 

     Daniel Šimko