• Športová gymnastika

    • Gymnastika

     Športová gymnastika je šport zo zameraním na cvičenie na náradí. Dievčatá cvičia na preskoku, bradlách, kladine a akrobacii. Chlapci cvičia na akrobacii, koni na šírku, kruhoch, preskoku, bradlách a hrazde.

     Výkon v športovej gymnastike reprezentujú zostavy na náradiach, ktoré sa hodnotia podľa pravidiel športovej gymnastiky. Hodnotí sa prevedenie zostavy skupina rozhodcov „B“ a dosiahnutá obtiažnosť prevedených 10 prvkov, hodnotí skupina rozhodcov „A“

     V histórii starovekých a novodobých olympijských hier patrí športová gymnastika medzi olympijské športy. Športová gymnastike je na škole už od jej založenia (viac ako 20 rokov). V súčasností pracujú na škole dvaja tréneri : Lubica Vargová trénerka dievčenskej časti a Jozef Dučák úväzkový tréner pre chlapčenskú časť žiakov

     V súčastnej dobe najlepší slovenský gymnasta Samuel Piasecky je odchovancom trénera Jozefa Dučáka, je absolventom Športového gymnázia v Košiciach. Je účastníkom MEJ, ME MS, SP. Z jeho výsledkov môžeme spomenúť víťazstvo na svetovom pohári (SP) v Čile v cvičení na bradlách a druhé miesto v cvičení na hrazde.

      

      

      


     Naše gymnastky opať stáli na stupňoch víťazov vo finále Gymnastického štvorboja v Trenčíne
     dňa 28.5.2009. Víťazné družstvo ml. žiačky družstvo B, absolutná víťazka Estar Sirotňáková
     družstvo C, druhé miesto absolutná víťazka Dajana Kováčová