• Práce žiakov z matematiky

    • Bavia nás telesá

     Žiaci Športového gymnázia dokazujú svoju kreativitu na hodinách matematiky. Žiaci I.OA, III.OA a IV.OA spojili priestorovú predstavivosť, fantáziu a manuálnu zručnosť pri tvorbe modelov priestorových telies. Najkrajšie z nich boli ocenené pozitívnym hodnotením.

           

     Mgr. I. Lévaiová

      


     Jakub 1.B

     Graf mojej „funkcie nálady“ jedného pracovného dňa

     (práca žiaka RNDr. Dvorskej):

      

      

      

      

     Vlastnosti mojej „funkcie nálady“:

     1. Definičný obor ( funkcie ) =<1;24>

     2. Obor hodnôt ( funkcie ) =<-7;10>

     3. Funkcia rastie na <3;4> u <6;12> u <15;17>

     4. Funkcia klesá na <2;3> u <5;6> u <12;13> u <17;19> u <21;23>

     5. Funkcia nie je monotónna, ani prostá, ani párna ani nepárna, ani periodická.

     6. Je ohraničená zdola aj zhora hranicami: -7,10.

     7. V hodinách 12a 17 má funkcia ostré lokálne maximá. Ich hodnoty sú 5 a 10.

     8. V hodinách 3 a 6 má funkcia ostré lokálne minimá. Ich hodnoty sú -3 a -7.

      

     Legenda ku grafu:

     3.  hodina  - nočná mora v sne                                      13. hodina  - voľná

     6.  hodina  - prebúdzanie                                              15. hodina - seminár z biológie

     7.  hodina  - príchod do školy – fyzika                          16. hodina  - druhý tréning

     8.  hodina  - literatúra                                                    17. hodina – odchod z tréningu

     9.  hodina  - náuka o spoločnosti                                   18. hodina – príchod domov, večera

     10. hodina  - tréning                                                      19. hodina – učenie sa

     12. hodina  - obed                                                        23. hodina – spánok