• Info-zaujímavosti

    • Zapamätajte si:

     • Každý hotový program je zastaraný.
     • Každý nový program stojí viac a trvá dlhšie.
     • Každý program bude rásť, až zaplní všetku pamäť, ktorá je k dispozícii.
     • Zložitosť programu rastie, až prekročí schopnosti programátora, ktorý ho musí udržovať.
     • Ak je program užitočný, bude sa musieť prerobiť.
     • Ak je program neužitočný, vypracuje sa k nemu dokumentácia.
     • Ak program bezchybne funguje, je to iba preto, aby mohol v nestráženom okamihu spôsobiť tým väčšiu škodu.
     • Čím jednoduchšie sa niečo urobí, tým obtiažnejšie sa to potom mení.
     • Počítačový program robí presne to, čo mu poviete, nikdy však nerobí to, čo by ste chceli aby robil.
     • Žiadna programátorská úloha nie je tak jednoduchá, aby sa na nej nedalo niečo pokaziť.
     • Pri prameni každej chyby počítača sú najmenej dve chyby človeka. Jedna z nich je tá, že z chyby viní počítač.
     • Najjednoduchšie chyby sa najhoršie hľadajú.
       
     • Axiomatická teória programovania:
      Definícia 1: Program je konečná postupnosť príkazov.
      Axiom 1: V každom programe je aspoň jedna chyba.
      Axiom 2: Každý program, ktorý obsahuje viac ako jeden príkaz je možné napísať aspoň o jeden príkaz úspornejšie.
      Veta 1: Každý program je možné skrátiť na jeden chybný príkaz.

      

     https://radynadzlato.cz/wp-content/uploads/2017/12/F1-F12-na_co_se_pou%C5%BE%C3%ADvaj%C3%AD-640x336.jpg

      

     F1 – pomoc a edukácia

     Kombinácia klávesov F1 a Windows vám umožní získať pomoc, kde sa napríklad dá naučiť základom používania Windows. Pri stisnutí samostatného klávesu  F1 sa vám zas otvorí centrum pomoci.

      

     F2 – premenovanie súboru a Word

     Samotný kláves F2 umožní rýchle premenovať vybraný súbor alebo priečinok.

     Kombinácia Ctrl + Alt + F2 otvorí okno dokumentu v aplikácii Microsoft Word

     Ctrl + F2 zobrazí náhľad tlače vo Wordu.

      

     F3 – vyhľadávanie slov

     Stisnutím klávesu F3 sa vám zobrazí políčko určené k vyhľadávaniu predmetných výrazov v rámci stránky, ktorú máte práve otvorenú.

      

     F4 – zatváranie okien

     Kombinácia klávesov  Alt a F4 zatvorí okná, ktorá máte otvorené.

      

     F5 – obnovenie stránky

     Stisnutím klávesu  F5 obnovíte, resp. necháte znovu načítať stránku.

      

     F6 – zadanie nové adresy

     Stisnutím klávesu  F6 môžete rýchle zadať novú adresu webové stránky, ktorú chcete navštíviť, a to priamo z konkrétnej, už otvorenej webové stránky.

      

     F7 – kontrola pravopisu

     Samostatný kláves  F7 umožňuje kontrolu pravopisu a gramatiky v textových dokumentoch.

     Stisnutím Shift + F7 spustíte kontrolu synoným označeného slova.

      

     F8 – núdzový prístup

     Tento kláves umožní vstup do menu Start vo Windows, používa sa pre prístup k systému Windows v núdzovom režime.

      

     F9 – obnovenie a maily

     Kláves  F9 umožňuje obnovenie dokumentu v aplikácii Microsoft Word, odosielanie a prijímanie mailov v aplikácii Microsoft Outlook a u niektorých notebookoch i zníženie jasu obrazovky.

      

     F10 – panel ponuky

     Stlačení F10 otvorí panel ponuky otvorenej aplikácie.

     Kombinácia Shitf + F10 sa chová podobne ako klik pravou časťou myši na zvýraznenou ikonu, súbor či internetový odkaz.

      

     F11 – celá obrazovka

     Kláves  F11 premení otvorené okno na režim celé obrazovky. Pre vrátenie stránky do pôvodného zobrazenia je opäť treba stisnúť F11.

      

     F12 – Word

     S klávesom F2 sa dá urýchliť pár vecí súvisiacich s Wordom.

     Jej stlačenie otvorí možnosť uloženia dokumentu.

     Ctrl + F12 otvorí dokument v aplikácii Word

     Shift + F12 uloží dokument

     Ctrl + Shift + F12 vytlačí dokument.

      

     Pre Excel a Power Point

     Stisnutím klávesu  F4 pri používaní aplikácie Excel zopakujete svoj poslední príkaz.

     Klávesom  F11 v programu Excel spustíte nový graf.

     Kláves  F2 v programu Excel slúži k editácii vybrané bunky.