• V Trnave  Majstrovstvá Slovenska dospelých v atletike
     • V Trnave  Majstrovstvá Slovenska dospelých v atletike

     • Po úspešných masjtrovstvách Slovenska dorastu  sme cez víkend  26.6-27.6.2021  absolvovali majstrovstvá Slovenska dospelých. 

      Rastislav Jelínek obsadil 2.miesdto v skoku do diaľky av behu na 100m obsadil 4.miesto.

      Juraj Haják  obsadil 4.miesto v trojskoku v iosobnom rekorde 12,84m.

      Diana Devaldová obsadila na 200m   5.miesto.

      Viktória Rusnáková v skoku do diaľky 5.miesto ako aj v trojskoku obsdadila 5.miesto.

      Pretekárom blahoželáme a držíme place na Majstrovstvách Slovenska juniorov, ktoré sa uskutočnia 3.7-4.7.2021  v Trnave

      Trénerka  Mgr. Henrieta Rusnáková

    • Karin Devaldová  v príprave na MEJ a MSJ
     • Karin Devaldová  v príprave na MEJ a MSJ

     • V sobotu 26.6.2021  sa v Banskej Bystrici konali medzinárodné chodecké preteky, kde bola posledná možnosť splniť prísne kritéria na vrcholné podujetia MSJ, MEJ,OH.

      Potvrdiť limit na MSJ a MEJ  sa sznažila aj Karin Devaldová , keď na 10km  časom 51:16,0m s vyhrala juniorsku kategóriu  a potdvrdila si účasť na  MEJ, MSJ. Preteky sme absolvovala po ťažkom 2 týždňovom sústredení na Štrbskom Plese.

       Stanislava Hakulinová obsadila 4.miesto.

      Dievčatám blahoželáme 

      Trénerka  Mgr. Henrieta Rusnáková 

    • Basketbal výsledky
     • Basketbal výsledky

     • Finálový turnaj junioriek v Starej Turej : 

      Juniorky Young Angels Košice ziskali strieborné medaily. 

      Young Angels U19 Košice - MBK Stará Turá 69:57( 33:27)

      Body : Kristlová 13 (12 doskokov), Rebejová, Malicová, Kupčová, Janíčková. 

      Young Angels U19 Košice - ŠKP Banská Bystrica 43:52 (20:21)

      Body : Kristlová 8 (14 doskokov), Rebejová, Malicová, Kupčová, Janíčková. 

      Staršie žiačky Young Angels U15 odorali kvalifikačný zápas o postup na finálovy turnaj proti Popradu. 

       Young Angels U15 Košice - BAM Poprad 101:31 (52:15) 

      Body : Čatlošová 14, Fleischerová 11, Mandelíková 5, Karafová 3. 

     • Réka Harajdová - 1. miesto (kickbox)

     • Na Majstrovstvách Slovenska vyhrala Réka Harajdová v kategorií Juniorky - 52 kg vo full contakte 1. miesto. 

      Ďalej súťažila v Low Kicku  - 52kg medzi  seniorkami, kde skončila na skvelom druhom mieste.

      Blahoželáme

    • Vyhodnotenie OŽaZ - Účelové cvičenie (jarné)
     • Vyhodnotenie OŽaZ - Účelové cvičenie (jarné)

     • Dňa 24.06.2021 sa žiaci  Strednej športovej školy v rámci OŽaZ  zúčastnili a súťažili na Účelovom cvičení – jarom a to v dvoch prúdoch.

      I. prúd - žiaci súťažili v štyroch disciplínach a poradie umiestnenia je nasledovné :

      Poradie                             Trieda                           Body                 

      1. miesto                             IV.OA                            44

      2. miesto                             III.OA                            39           

      Svojou športovou činnosťou zvíťazili všetci. V rámci pobytu a pohybu v prírode plnili aj úlohy ENV. Víťaznej triede srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za fair – play súťaženie.            

      II. prúd – študenti prvých a druhých ročníkov si zmerali a preverovali svoje pohybové zručnosti a vedomosti v praxi na siedmych stanovištiach. V rôznych disciplínach súťažili v dvoch až trojčlenných družstvách. Poradie umiestnenia je nasledovné podľa bodového súčtu, dosiahnutého na jednotlivých stanovištiach:                           

      Poradie                              Trieda                           Body

      1. miesto                              I.AG                                28,5

      2. miesto                              II.AG, II.AM                     27                             

      3. miesto                              I.BG                                 25                                                                                           

      4.   miesto                            I.AS                                 24

      5.   miesto                            I.BG                                 21,5

      6.   miesto                            V.OA                                20,5

      7.   miesto                            I.AM, I.AD                       17

      8.   miesto                            VI.OA                               2

      Všetkým  zúčastneným ÚC ďakujeme za športovú  aktivitu, súťaženie fair-play a víťazným družstvám blahoželáme. vedúca ÚC PaedDr. Edita Valentová.

    • Vyhodnotenie  Kurzu ochrany života a zdravia
     • Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia

     • KOŽaZ - úspešní tretiaci!

            Počas troch dní (23.,24.,25.06.2021) študenti III.A, III.B, VII.OA absolvovali "Kurz ochrany života a zdravia", jeho praktickú a teoretickú časť.

      Prvý deň, v praktickej časti kurzu sa študenti presunuli na bicykloch na určené miesto a tam vykonávali praktické činnosti. Preukázali svoju zručnosť, kondíciu a vedomosti v praxi. Túto časť KOŽZ vykonávali na jednotlivých stanovištiach, ako Zdravotná príprava, Civilná ochrana, Topografia, ENV, Orientácia v prírode, Ochrana proti ZHN, Hod na cieľ...         

      Druhý deň, v teoretickej časti KOŽZ prebiehali prednášky, na základe ktorých  po ich ukončení študenti odovzdali písomné odpovede na otázky k jednotlivým oblastiam tém, ako sú: zdravotná výchova, civilná ochrana, topografia, drogová prevencia, environmentálna výchova, ochrana proti ZHN...

      Tretí deň kurzu - teória, pokračoval prednáškami. Opäť plnili úlohy, z ktorých tiež odovzdávali písomné odpovede. Prebiehali aj ústne diskusie, rozhovory, dialógy k problematike jednotlivých tém. Na záver KOŽZ-u pracovali hodinu so štyrmi testami na témy: Znečistenie vzduchu, Životné prostredie a zdravie človeka, Znečistenie vody a Druhová rozmanitosť - biodiverzita. Testy boli s zameraním na Environmentalistiku. Úlohou študentov bolo v určenom časovom limite testy vypracovať. Študenti využili možnosť konzultácii k testom. Aj keď sa pracovalo v období dodržiavania opatrení Covid - 19, všetci študenti sa snažili aj pri svojich problémoch KOŽaZ absolvovať čo najlepšie. 

      52 študentov SŠŠ KOŽaZ absolvovalo úspešne. Priebeh kurzu nebol narušený ničím výnimočným.

      Študentom aj ich triednym učiteľkám ďakuje za spoluprácu vedúca kurzu PaedDr. Edita Valentová

    • Futbalistka
     • Futbalistka

     • Miška Ferencová, žiačka I.AM, má za sebou ďalší repre zraz Slovenská reprezentácia dievčat do 17 rokov mala pôvodne cestovať do Portugalska na dva zápasy proti domácim rovesníčkam. Pre zlú epidemiologickú situáciu na západe Európy zostali slovenské dievčatá v domácich podmienkach v Poprade, kde strávili päť dní. Vo výbere nechýbala ani Miška Ferencová, ktorá sa už pravidelne objavuje v nomináciách trénera Jozefa Jelšica. Miška, gratulujeme!

    • Online kvíz KAHOOT
     • Online kvíz KAHOOT

     • Ďalšou akciou na predmete Základy športovej prípravy bola vedomostná súťaž žiakov prvých a druhých ročníkov. Inovatívnou metódou s názvom Kahoot, kde prostredníctvom videoprojekcie, online metódou, žiaci na svojich mobilných telefónoch klikajú správne odpovede. Športovcom je súťaživosť blízka, preto sa táto súťaž tešila veľkému záujmu a to aj napriek tomu, že otázky v kvíze obsahovali preberané učivo a to u prvákov - História športu a u druhákov –Fyziológia a Zložky športového tréningu. Pre veľký záujem sa pani učiteľka Lívia Vargovčáková rozhodla urobiť veľké finále medzi triedami. Z každej prváckej triedy postúpilo do finále najlepších päť žiakov a tu sú výsledky :

      1. miesto:  Dominik Veselý        1.BG   13941 bodov
      2. miesto:  Marek Ivanecký       1.AD   13829 bodov
      3. miesto:  Daniel Onufer          1.BG   13641 bodov
      4. miesto:  Boris Matta               1.AD   13635 bodov
      5. miesto:  Róbert Francan        1.AG   12681 bodov
      6. miesto:  Sebastián Zupko      1.AD  11975 bodov
      7. miesto:  Šimon Kocan            1.AS   11403 bodov
      8. miesto:  Vratko Ebergényi    1.AM  10685 bodov
      9. miesto:  Tomáš Cúr                1.AM 10266 bodov
      10. miesto:  Samuel Šima            1.AS  10138 bodov
      11. miesto:  Ema Kolesárová      1.AG  9963 bodov
      12. miesto:  Katka Vysokaiová  1.BG  9783 bodov
      13. miesto:  Samuel Čížek            1.BG  9656 bodov
      14. miesto: Tomáš Bernát         1.AM 9631 bodov
      15. miesto: Katka Juhasová     1.AS  9166 bodov
      16. miesto: Janka Janošková    1.BG  9156 bodov
      17. miesto: Kristián Krivoňák   1.AG 9110 bodov
      18. miesto: Lara Midová           1.AS  7996 bodov
      19. miesto: Jakub Stavač          1.AM 7730 bodov
      20. miesto: Ľuboš Makó           1.AD  7716 bodov
      21. miesto: Lukáš Muller          1.AD  7155 bodov
      22. miesto: Mária Kyseľová     1.AG  7026 bodov
      23. miesto: Dušan Horváth     1.AG  6856 bodov
      24. miesto: Jessica Šilerová    1.AM 5797 bodov
      25. miesto: Marek Klecha       1.AS   5729 bodov 

       

      Po spočítaní všetkých bodov je celkové umiestnenie tried nasledovné:

      1.miesto:  1.BG

      2.miesto:  1.AD

      3.miesto:  1.AG

      4.miesto: 1.AS

      5.miesto: 1.AM

       

      Z druhých ročníkov sa do prvej desiatky prebojovali:

       

      1.miesto: Kristián Kozma                 2.BG   15065 bodov

      2.miesto: Vladimír Ligmajer           2.AG   14661 bodov

      3.miesto: Kamil Kobilic                    2.AG   14310 bodov

      4.miesto: Tadeáš Leško                    2.BG   14229 bodov 

      5.miesto: Alexandra Krafčíková   2.AM  13171 bodov

      6.miesto: Marko Kočkár                  2.AM  11925 bodov

      7.miesto: Peter Fecenko                  2.AG  11358 bodov

      8.miesto: Martin Kmec                     2.AM  11051 bodov

      9.miesto: Jakub Kentoš                    2.AM   9759 bodov

      10.miesto: Tomáš Girčák                 2.BG    9257 bodov

       

    • Naši prváci na návšteve v Olympijskej sieni
     • Naši prváci na návšteve v Olympijskej sieni

     • V druhom polroku navštevovali žiaci prvých ročníkov v rámci predmetu Základy športovej prípravy Olympijskú sieň slávy na našej škole. Preberané učivo Staroveké a novodobé olympijské hry tak nadobudlo iný rozmer, pretože žiaci mohli vidieť fotografie, plagáty, suveníry, oblečenie, dresy a ocenenia olympionikov. Dozvedeli sa, ktorí absolventi našej školy mohli okúsiť atmosféru ozajstnej olympiády, či dokonca získať medaily. Takisto videli množstvo darov pre olympijskú sieň od známych športovcov. Neprehliadnuteľná bola aj veľká kronika s výstrižkami z novín a kniha návštev, do ktorej tak mohli prispieť svojím podpisom aj naši prváci. No a my sa necháme prekvapiť, či práve niekto z nich, inšpirovaný aj touto návštevou, neprinesie pre budúce generácie svoje ocenenia, kto vie.. možno aj z olympiády.

       

     • Karate

     • V dňoch 25.-27.6.2021 sa žiaci našej školy 

      Bandurová Vanesa,Fabián Matúš,Pirčák Vasil a Radoš Lubomír zúčastnia sústredenia Slovenskej reprezentácie kadetov a juniorov v Moštenici.

    • Dievčenský stolnotenisový turnaj
     • Dievčenský stolnotenisový turnaj

     • 22.6.2021 sa na Školskom internáte  SŠŠ uskutočnil dievčenský stolnotenisový turnaj.

      Dievčatá s  radosťou a športovým nasadením bojovali o svoje umiestnenia. Víťazkou turnaja sa stala Nikola Valečková.

      Všetkým ďakujeme za  športové nadšenie a víťazke srdečne blahoželáme.

    • Cez víkend to zaštrngalo 16 krát  -  Majstrovstvá Slovenska  dorastu v atletike  
     • Cez víkend to zaštrngalo 16 krát  -  Majstrovstvá Slovenska  dorastu v atletike  

     • Viktória Rusnáková  3-násobná majsterka  Slovenska.   

      Počas víkendu sa v Košiciach za krásneho extrémne horúceho počasia konali  majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek. Napriek  horúcemu počasiu nám preteky vyšli na výbornú atléti Slávie Tu Košice získali 6 zlatých, 6 strieborných a 4 bronzové medaile.

      Najviac medaili vybojovala  Viktória Rusnáková   3 zlaté, 1. striebornu a 1. bronzovú  a Diana Devaldová    1.zlatú, 2 strieborne a  1 bronzovu medailu  Viktória Rusnáková  v behu na 100m získala  1.miesto za výkon 12,13s. Druhý titul  pridala v trojskou  , kedˇdo posledného pokusu  figurovala až na 2. mieste  so stratou 2 cm na víťazstvo. Veľmi emotívnom a pomocou skvelého obecenstva  sa v poslednom pokuse  naštartovala a výkonom 12,02m si urobila osobný rekord o 52 cm a o toľko aj vyhrala.   3. titul si vybojovala  aj Diankou Devaldovou vo  švedskej štafete 100m, 200m,300m,400m, keď súperkam nedali šancu. Viktória Rusnáková ešte vybojovala 2.miesto v  skoku do diaľky, keď jej  na druhé miesto chýbali 4cm, napriek tomu výkonom 588cm si vytvorila osobný rekord.  K tomu ešte pridala 3.miesto v štafete 4x100m  aj s Dianou  Devaldovou. 

      Diana Devaldová   2.miesto na 100m 12,37s v osobnom rekrode  a  2.miesto v tesnom súboji  si vybojovala  aj  v behu na 200m  v osobnom rekorde  25,55s. Bola členkou  víťaznej švedskej šafety kde fanstastický finišovala posledný úsek  400m ,  v najkratšej štafete   4x100m bola tretia.  

      Samuel Šima potvrdil líderstvo v tohoročných tabuľkach a vyhral majstrovstvá  Slovenska v hode diskom. 5.miesto  obsadil vo vrhu guľou v osobnom rekorde 12, 60cm. 

      Matej Bracho vybojoval  2. miesto v hode kladivom výkonom 39,95m osobný rekord a v hode osštepom obsadil 5. miesto.

      Juraj Haják  svojou trpezllivosťou si konečne vybojoval svoju prvú individuálnu medailu, v trojskoku, kde výkonom 12,35 m obsadil 3. miesto a 3.miesto obsadil aj vo švedskej  štafete  100m, 200m, 300m,400m.   

      Milan  Balog v skoku do výšky obsadil 4. miesto.  

      Zuzana  Salóciová obsadila v hode kladivom 7. miesto výkonom 31, 65m .   

      Pretekárom gratulujeme a prajeme veľa úspechov  v ďalších pretekoch letnej sezóny.

      Mgr. Henrieta Rusnáková trénerka

    • Bronz z Majstrovstiev Slovenska dorastu
     • Bronz z Majstrovstiev Slovenska dorastu

     • Počas víkendu sa naši žiaci zúčastnili M-SR dorastu v Košiciach.

      Samuel Čížek (I BG) zabojoval v behu na 110m cez prekážky a domov si odniesol bronzovú medailu. 

      V skoku do diaľky s narazeným kolenom z prekážok zaostal o 11cm za svojím osobným rekordom, čo by mu stačilo na finále.

      Lara Midová (I AS) pomohla štafete 4x100m. S mladšími žiačkami dobehli na 11 mieste.

      Gratulujeme!

      Trénerka Janka Velďáková  

     • Slovenská reprezentácia U 18  v hokejbale

     • Náš žiak Tomáš Jančišin (II BG) sa počas víkendu zúčastnil prípravného kempu reprezentácie U 18 v Žiline. Získal nové skúsenosti, ktoré môže využiť v jeho kariére.

      Držíme palce!

      Trénerka Janka Velďáková

    • Basketbal
     • Basketbal

     • Cez víkend sa v Poprade uskutočnil druhý turnaj 1.SL kadetiek, v ktorom sa rozhodovalo o konečnom poradí pred finálovým turnajom Majstrovstiev Slovenska.

      Družstvo Young Angels U17 Košice dokázalo zvíťaziť nad CBK Košice 43 : 29 aj nad ŠKP 08 B.Bystrica-ZŠ Zvolen  60: 38, čím si zabezpečilo 1. miesto v skupine Východ.

      Členkami družstva sú aj žiačky našej školy: Mačičáková, Mandelíková, Čatlošová, Surmanová a Kyseľová., tréner-Ján Krajňák