Menu

IT Akadémia

Národný projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov projektu: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
ITMS kód projektu:  312011F057
Miesto realizácie projektu:
Štát Región Vyšší územný celok
Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj
Slovensko Východné Slovensko Košický kraj
Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj
Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj
Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj
Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj
Trvanie projektu: 09/2016 – 10/2020
Celkové výdavky projektu: 21 046 596,77 €
Výška NFP:

20 672 504,80 

 

Ďalšie informácie: http://itakademia.sk/sk/domov/