Menu

Sieň olympizmu

...

Sieň olympizmu

Pozývame Vás na návštevu

Siene olympizmu

pri Športovom gymnáziu Košice, Tr. SNP 104,

otvorenú v pracovných dňoch

od 9,00  – 12,00 hod.

 

Pri skupinovej návšteve, je potrebné deň pred, sa nahlásiť na číslo 055/ 64 15 139 z dôvodu zabezpečenia odborného výkladu.

 

V sieni približujeme a  propagujeme olympijské dedičstvo,históriu olympijského hnutia, olympionikov bývalých i súčasných  nášho gymnázia, mesta Košice i  Košického samosprávneho kraja pre žiakov všetkých typov škôl mesta Košice a  škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja   i  pre nadšencov olympijských ideálov  celého Slovenska. Je názornou ukážkou k olympijskej výchove.

                     História učí, že i najväčšie osobnosti športu, Hier olympiád sú nepostrádateľné len do svojej smrti, preto nech Sieň olympizmu je pripomenutím pre tých, ktorí už nie sú medzi živými a tých, ktorí šírili a šíria dobré meno Športového gymnázia Košice, regiónu Košického samosprávneho kraja i  mesta Košice, v slovenskom i medzinárodnom olympijskom hnutí.