• Oznam pre žiakov maturitných ročníkov
     • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov

     • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7.mája 2020. Dňa 7. mája 2020 sa uskutoční aj koncoročná klasifikačná porada per rollam. Vyučujúci maturitných ročníkov uzatvoria známky do 5. mája 2020 do 15,00 hod. prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

    • Oznam pre maturantov
     • Oznam pre maturantov

     • Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

      Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

      V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

      Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020: TU

      Pozri tiež: https://sportgymke.edupage.org/a/maturita-info

    • Oznam pre maturantov
     • Oznam pre maturantov

     •  

      Radi by sme Vás informovali, že v pondelok 27. 4. 2020 o 14,00 hod. bude prebiehať virtuálny deň otvorených dverí s účasťou viac ako 30 fakúlt a vysokých škôl  zo Slovenska a Českej republiky. Podujatie bude prebiehať na stránke

      https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk,

      kde prebehnú jednotlivé prezentácie vysokých škôl a fakúlt.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, pedagógovia, tréneri a žiaci,

      vzhľadom na predĺženie prerušenia vyučovania na školách si Vám dovoľujeme posunúť informácie s užitočnými kontaktmi.

      Ak potrebujete poradiť či pomôcť, k dispozícii máte aj nasledovné možnosti psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci poskytovanú VÚDPaP-om:

      - telefonická linka pre rodičov, ktorí akútne potrebujú pomoc psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30)

      - bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00)

      V prípade potreby je Vám, rodičom, pedagógom, trénerom, či žiakom k dispozícii školská psychologička Mgr. Lucia Snopková v čase od 8:30 do 11:00 na telefonickej linke 055/6415120 alebo na emaili sss.snopkova@gmail.com .

      Spoločne to zvládneme!

     • Zacvičte si doma!

     • Odporúčané cvičenia:

      Posilňovania horných a dolných  partií  tela - na spevnenie celého tela svojou  vlastnou  váhou:

      Posilňovanie dolných  partií  tela - na spevnenie  problémových  partií  tela (stehna, zadok, spodné bruško-  svojou  vlastnou  váhou):

      Cvičenia KICK BOX - kopy (posilňovanie dolných partií tela + spevňovanie aj horných partií tela pri stálom pevnom držaní paží v základnom postoji - ruky v päsť pred hrudníkom):

      ...veľa chuti a energie do cvičenia Vám všetkým prajem

        Mgr. Jana Kordiaková