• Cybersecurity v kocke
     • Cybersecurity v kocke

     • V rámci projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojená aj naša škola, sa organizuje pre žiakov II.OA, III.OA a IV.OA online IT Čajovňa s témou Cybersecurity v kocke.“ 

      Ak prejavíte záujem o akciu, napíšte do 2.6.2020 do 16,00 hod. na mail mucikovamartina@gmail.com a budú vám poslané informácie ako sa prihlásiť na akciu.

       

      Žiaci, ktorí sa zúčastnia sa dozvedia ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

       

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 cez aplikáciu ZOOM.

      Lektorkou bude p.Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory.

      Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Napriek tomu, že sú školy zatvorené, prebehne súťaž Matematický klokan. Bude prebiehať online. Do súťaže sa z našej školy prihlásilo 34 žiakov, ktorí sa z pohodlia svojho domova, zúčastnia tejto súťaže.

       

      V čase od 25. do 31. mája sa žiaci môžu skúšobne pripojiť na stránku pod svojim kódom (kód vám poslala koordinátorka súťaže p.Múčiková mailom).

       

      INFORMÁCIE K SÚŤAŽI

      • Každá kategória má vyhradený svoj deň na absolvovanie testu.
      • V ten deň sa môžu žiaci kedykoľvek v čase od 8:00 do 19:00 prihlásiť a vypracovať úlohy v limite 60 minút.

       

      Držíme vám palce

    • Talentové skúšky 2020
     • Talentové skúšky 2020

     • „Klasické talentové skúšky sa budú konať len na troch župných stredných školách, a to na Strednej športovej škole v Košiciach, Strednej odbornej škole v Strážskom a na Spojenej škole v Sečovciach. Prezenčne tu absolvuje talentové skúšky 235 žiakov, a to za dodržiavania prísnych hygienických opatrení Mnohí uchádzači sa im vyhnú, pretože sa na strednú školu kvalifikujú na základe splnenia špecifických kritérií.

    • Podnikový hospodár
     • Podnikový hospodár

     • Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

      • ekonómie,
      • podnikovej ekonomiky,
      • Európskej únie,
      • náuky o spoločnosti,
      • finančnej gramotnosti.

      Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí, ako aj zvýšenie pripravenosti a záujmu potenciálnych uchádzačov o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Súťaž je organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

       

      Súťaž sa organizuje pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. a v spolupráci s Nadáciou profesora Čolláka a Nadáciou profesora Pázmana.

      https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/Olympiada-podnikovy-hospodar/OPH-logo-Collak.pnghttps://phf.euba.sk/www_write/files/studium/Olympiada-podnikovy-hospodar/OPH-logo-Pazman.png

      Súťažiaci z našej školy, ktorí postúpili do celoslovenského kola olympiády:

      Martin Laciak – IV.A trieda

      Teodor Justinián Bartko – IV.B trieda

      Študentom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov, prajeme aj naďalej úspešné štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity, kde sú na základe postupu do celoslovenského kola PRIJATÍ.

      Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

    • Maturita
     • Maturita

     • Vážení maturanti,

      prostredníctvom aplikácie edupage vám škola dňa  11.5.2020 sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov, ktoré ja potrebné vami potvrdiť.

      Ak niekto nesúhlasí s priemerom známok z niektorého predmetu, je nutné do 15.mája 2020 oznamiť e-mailom alebo poštou škole.

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

    • Bojujeme spoločne proti pandémii: „Natiahni ruku a pošli odkaz“
     • Bojujeme spoločne proti pandémii: „Natiahni ruku a pošli odkaz“

     • Natiahnite ruku a podeľte sa o hodnoty, ktoré si najviac vážite! Urobte si fotografiu, alebo video svojej ruky s hodnotou, ktorá je pre vás dôležitá! Pošlite odkaz niekomu, na kom vám záleží a dodajte mu odvahu, nádej a silu! Európske hnutie Fair Play na svojej facebookovej stránke vám to umožní. Odkaz môžete písať v ľubovoľnom jazyku a uverejniť ho na stránke hnutia Fair Play: https://www.facebook.com/EuropeanFairPlay/ alebo pošlite na adresu: efpmoffice@gmail.com.

      učitelia TŠV: PaedDr. E. Valentová, PhDr. M. Nemec, Mgr. D. Velďáková, Mgr. M. Lalkovič

    • Boli sme súčasťou pokusu o vytvorenie svetového rekordu - ONLINE PHYSICAL EDUCATION WORLD RECORD
     • Boli sme súčasťou pokusu o vytvorenie svetového rekordu - ONLINE PHYSICAL EDUCATION WORLD RECORD

     • Ani v týchto, pre športovcov komplikovaných  dňoch, sme nezaháľali a dňa 22.4. sme sa aktívne zapojili do celosvetovej výzvy – vytvoriť na sociálnej sieti Facebook najväčšiu hodinu telesnej a športovej výchovy!!! Organizátorom z Poľska sa  podarilo zaregistrovať vyše 50 000 pripojení zo 45 krajín sveta a zaregistrované boli pripojenia aj našich študentov a kolegov!!!

      učitelia TŠV: PaedDr. E. Valentová, PhDr.  M. Nemec, Mgr. D. Velďáková, Mgr. M. Lalkovič

    • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/
     • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/

     • Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/


      Najaktuálnejšie informácie v súvislosti s ochorením sú aktualizované na dennej  báze:

      https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


      • Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete sú uvedené na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie
      • Krajiny označené  „Local transmission“ (preukázané šírenie ochorenia na území krajiny) - pre osoby vracajúce sa z tejto  krajiny sa v nadväznosti na vyhodnotenie rizika odporúča karanténa.
      • Krajiny označené „Imported cases only“ (len importované prípady , šírenie na území krajiny sa doposiaľ  nezistilo) - pre osoby vracajúce sa z tejto krajiny sa karanténa zatiaľ neodporúča.

      Odporúčané webové stránky:

      www.uvzsr.sk  

      /záväzný dokument vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky/

      • Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

      https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

      Košický samosprávny kraj v zmysle prevencie si uvedomuje závažnosť infekcie koronavírusom COVID - 19. Upozorňuje na nasledovné skutočnosti, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť a kontrolovať mobilitu zamestnancov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj všetkých obyvateľov kraja.

      Čo je koronavirus?

      Akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplota nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Školstvo:

      Stredné školy a školské zariadenia: riaditelia škôl a školských zariadení  zabezpečia pri vstupe do budovy, školských stravovacích zariadení, ďalších objektov, kde sa zdržiavajú žiaci a zamestnanci /na viditeľne označených miestach/ bezdotykové dávkovače dezinfekčného prostriedku na alkoholovej báze.

      Každému žiakovi a zamestnancovi odporúčame pri vstupe do budovy prípadne iného školského objektu dezinfekciu aplikovať.

      Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov zabíjajúcich vírusy a baktérie minimálne 1- krát denne t.j. dezinfekcia sociálnych zariadení, kľučiek, priestorov na výdaj stravných jednotiek, veľkých plôch, šatní , atď.

      Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach, podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.

      Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania.  Študenti na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku, odporúčame návrat na  Slovensko a riadiť sa vyššie uvedenými odporúčaniami. Riaditeľom škôl odporúčame zrušiť výlety, exkurzie a iné spoločenské akcie a organizáciu iných podujatí /kiná, divadlá, športové podujatia, .... /.  

      Organizácie sa zároveň riadia všeobecným usmernením uvedeným v predmetnom dokumente. 

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Príloha:

      Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 /druhá aktualizácia/

      Usmernenie_HH_SR_COVID_19_druha_aktualizacia.pdf

      Koronavirus_en_(2).pdf

      Koronavirus_modry_A5.pdf

      Koronavirus_biely_A5.pdf


      Odporúčané materiály  na použitie Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


      Ing. Daniela Furstenzellerová MBA – vedúca Oddelenia zdravotníctva KSK

      Mgr. MUDr. René Hako PhD., MHA, MPH, MBA – lekár Košického samosprávneho kraja