• Inšpiruj sa...trénuj s nami...

     • Pozri si ďalší tréning v podaní slovenských reprezentantov v bedmintone spoločne s našimi žiakmi Miškou a Matúšom...

      inšpiruj sa...trénuj s nami...

       

    • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online
     • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online

     • Keď sa povie marec, predstavíme si koniec zimy a pomalý nástup jari. Obdobia, ktoré predstavuje začiatok niečoho nového . A je to tak, veď prvý letný deň nám svieti v kalendári už 20. marca. A nielen to. Je tu obdobie aj Veľkej noci, bahniatok, vône trávy a teplých lúčov slnka. Marec má však  aj svoje vlastné špecifikum. Je mesiacom knihy. Aby sa kniha úplne nevytratila z rúk žiakov a študentov našej školy, každoročne si jej významnú úlohu pripomíname malou besedou, kedy hlavnú úlohu zohráva práve ona. Akákoľvek! Malá, veľká, tenká, hrubá, nová, stará, vlastná či požičaná, z domácej či zahraničnej produkcie. Cieľom je ponechať priestor žiakom, aby „tú svoju obľúbenú“ predstavili ostatným spolužiakom  a tak ich možno motivovali  k jej prečítaniu. Vysvetlili dôvod, prečo si vybrali práve danú knihu, prečo si ju prečítali aj viackrát, či by ju odporučili svojim kamarátom, čo ich zaujalo na príbehu, porovnali filmovú verziu s tlačenou, aké prvotné asociácie v nich vyvoláva obal knihy a či korešponduje s príbehom, či by v príbehu chceli niečo zmeniť a čosi z nej na ilustráciu prečítali.

      Tentoraz sa ale beseda uskutočnila netradične – online, nakoľko nás nepriaznivá situácia stále drží v domácom prostredí. Žiaci ukázali, že kniha vôbec nepatrí do „starého železa“, a že sa dokáže v domácej knižnici nájsť dobrodružná, fantasy, sci-fi, detektívka, ľúbostná, robinsonáda, denníková, vedecko-náučná, biografická alebo zo života mladých ľudí. Beseda s príznačným názvom S knihou o knihe svoj cieľ splnila. Že na ňu nebude na poličke sadať prach, ale že s nami zaspí položená na nočnom stolíku.

      Mgr. Alena Rapavá

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážení pedagógovia – učitelia, tréneri a vychovávatelia a nepedagogickí zamestnanci,

      každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých zamestnancov v školstve - 28.marec - Deň učiteľov. Tento dátum pre oslavu vzdelávacej a výchovnej práce nie je zvolený náhodne. Je súčasne každoročnou spomienkou  na velikána pedagogiky, učiteľa národov – Jána Ámosa Komenského.

      Pedagogická profesia nie je  iba zamestnanie, je to  jedno z najušľachtilejších povolaní. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá nepodlieha veku ani inflácii. Poslaním pedagóga už od antiky je viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu pravdy, krásy sveta a viesť ho k tomu, aby si náš svet vážil, aby ho chránil a zdokonaľoval a zlepšoval ho uplatňovaním všeľudských morálnych hodnôt.

      Ak by nezasiahla pandémia koronavírusu  boli by sme všetci teraz v škole, kde by sme, tak ako každý rok, oslávili dôstojne svoj sviatok. Koronavírus nám to však zmenil rovnako, ako zmenil aj našu každodennú pedagogickú činnosť. Hoci nás aj žiakov zavrel do domácností, poslanie pedagóga – vzdelávať a učiť – sa neskončilo, iba zmenilo priestory, formy a metódy a možno popri žiakoch sa na vzdelávaní vedome či okrajovo zúčastňujú aj rodičia. Karanténa však priniesla aj niečo pozitívne – ukázala v plnej sile nenahraditeľnosť pedagóga v procese vzdelávania.

      Mnohí rodičia si možno až teraz uvedomili, vďaka dištančnému vzdelávaniu, čo v skutočnosti robíte a majú možnosť vidieť aj to, ako to robíte. Vidia, že nie je jednoduché zaujať skupinu detí a mládeže natoľko, aby preberanej téme nielen venovali primeranú pozornosť, ale aby ju aj pochopili a zapamätali si ju. Verím, že aj vďaka tomu vzrastie u rodičov a v spoločnosti úcta a dôvera k profesii pedagóga a zvýši sa tak jej dlhodobo podceňovaný spoločenský status.

      Profesia pedagóga vyžaduje jeho neustále vzdelávanie, čo sa v plnej miere prejavilo aj v týchto pandemických časoch. S presunom výučby do domácností ste museli aj vy  - učitelia a tréneri - zmeniť zaužívané formy a metódy svojej práce a tak povediac za pochodu dennodenne si osvojovať nové zručnosti a kompetencie, nakoľko kľúčovým prostriedkom výučby sa stali informačno-komunikačné technológie. Boli ste nútení osvojiť si nové komunikačné kanály – ZOOM, edupage a iné a tomu prispôsobiť obsah a metódy sprostredkovaného učiva.

      Ďakujem všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom mene školy v súčasnosti za zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ich ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich s celkovým technicko-hospodárskym chodom školy.

      Zo srdca vám prajem hlavne pevné zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov,   správnu motiváciu a podnetné prostredie na vaše tvorivé aktivity. Nech sa nám podarí naplniť naše motto: „ Per aspera ad astra“!

      PaedDr. Tatiana Švecová

             riaditeľka školy 

     • Michael Oravec - naša hviezda

     • Naša hviezda..........veľká gratulácia....

      Vyjadrenie trénera:

      🇸🇰 To čo predviedol @michaeloravec na FIS MSJ Krasnoyarsk 2021 sa zapíše do histórie slovenského freeskiingu. Nemôžem byť na teba viac hrdý. Ďakujem 🙏 že som toho mohol byť súčasťou a tiež dik všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali...

    • Milí študenti!
     • Milí študenti!

     • Radi by sme Vám oznámili, že vyšlo marcové číslo časopisu Kam po strednej s aktuálnymi informáciami o štúdiu na vysokých školách. 

      V marcovom vydaní časopisu si nájdete informácie o termínoch na podanie prihlášky, študijných programoch, prijímacích pohovoroch, 8-stranovú prílohu "Štúdium informatiky” ako aj zaujímavé články zo sveta VŠ a firiem. 

      Nové číslo časopisu si môžete ihneď prelistovať. Stačí si kliknúť na tento odkaz: 

      https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

       

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Každoročne 22.marca si na celom svete, aj u nás v škole  si pripomíname mimoriadny význam a dôležitosť životodarnej tekutiny - vody. Žiaci sa v tento deň zapojili  do výzvy VYUČOVANIE V MODROM. Oblečení v modrom s pohárom čistej vody dbali na svoj pitný režim. Počas online hodín diskutovali o vode, o možnostiach využitia a šetrenia vody, o vodných zdrojoch a ich ochrane, vyučujúci zdieľali žiakom videá o vode v slovenčine i v cudzích jazykoch, učebné materiály žiarili farbami vody.  Na hodinách matematiky žiaci riešili zábavné úlohy, na hodinách cudzích jazykov - ANJ, RUJ  kvízy so zameraním na vodu. Žiaci II.AM sa  zúčastnili webinára Slovenského olympijského a športového výboru na tému Svetový deň vody a oceánov.

      SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV pokračuje do 28.3.2021

      Úloha: ČO PRE VÁS ZNAMENÁ VODA?

      Chcete ju splniť? Dajte najavo svoju kreativitu. Nakreslite komiks alebo vtip, napíšte báseň alebo príbeh, urobte zaujímavé foto alebo natočte krátke video (v hlavnej úlohe voda) atď. Svoje výtvory nezabudnite poslať na edupage do správy pre vyučujúcu p. Ivetu Lévaiovú, resp. svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 28.3.2021.

      Môžete sa inšpirovať kreativitou žiakov z III.OA vo fotoalbume.

      Za úspešnú organizáciu a realizáciu podujatia patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim a vedeniu školy.

      Mgr. Iveta Lévaiová (koordinátor ENV)

    • Karin Devaldová a Stanislava Hakulinová  na 40.ročník Dudinskej 50-tke.
     • Karin Devaldová a Stanislava Hakulinová  na 40.ročník Dudinskej 50-tke.

     • Cez víkend sme sa zúčastnili medzinárodných chodeckých pretekov v Dudinciach, kde svoje disciplíny absolvovalo  spolu 149 pretekárov zo Slovenska  a zo zahraničia (Mexiko, Kolumbia, Guatemala, Mauritius, Francúzsko, Litva , JAR, Poľsko, Maďarsko, , Nemecko, Fínsko, Írsko , Veľká Británia, Česko, Lotyšsko)

      Bojovalo sa o miestenky na OH  ana mládežnicke  vrcholné podujatia MEJ, MSJ.

      V chladnom počasi (4stupňe nad nulou)  pretekali na 10km junioriek Karin Devaldová   výkonom 51:26,00min. potvrdila limit na MEJ a v silnej konkurencii obsadila 7.miesto.  Stanislava Hakulinová  výkonom  55:07,00min.  v silnej konkurencie obsadila 9.miesto.

      V nedeľu   sme absolvovali  chodecké preteky na dráhe v Martine, kde bola strašná zima 1 stupeň a snežilo. Nevedeli sme čo môžeme očakávať  od výkonu na 5km chôdze. Keďže dievčatá absolvovali deň predtým v naáročných podmienakch 10km chôdze. Trénovanosť dievčat s ukázala  Karin Devaldová obsadila 1.miesto v osobnom rekorde 24:20,6min.  a Stanka   2.miesto v osobnom rekorde 25.56,5min.

      Potvrdili dobrú formu a  vysoku trénovanosť, naďalej sa budeme pripravovať na vrcholné podujatia,  ako je najbližšie Európsky pohár v Podebradoch 16.5.2021.

      Pretekárkam gratulujeme k výkonom a prajeme  veľa úspechov v nasledujúcej, pokračujúcej letnej  sezóne.

      Mgr. Henrieta Rusnáková

      trénerka 

    • Halové Majstrovstvá Slovenska
     • Halové Majstrovstvá Slovenska

     • Halové Majstrovstvá Slovenska v atletike juniorov a junioriek
      27.-28.2.2021 Bratislava hala Elán.
      Atletický klub Slávia Trenčín sa chce poďakovať vedeniu Strednej športovej školy v Košiciach za spoluprácu a ústretovosť pri príprave našich pretekárov na vrcholné domáce a zahraničné podujatia.
      Radi by sme sa s Vami podelili o úspechy, ktoré dosiahli vaši študenti na halových Majstrovstvách Slovenska v atletike juniorov v roku 2021.
      Dúfame, že aspoň takýmto spôsobom prispejeme k propagácii Vašej školy v meste Trenčíne a v Košiciach.
      ĎAKUJEME !!! tréneri AO Slávia Trenčín
      Výsledky študentov Strednej športovej školy v Košiciach
      1.miesto.
      Molnárová Michaela : skok do výšky 163cm
      2.miesto.
      Molnárová Michaela : 60m prekážok 8,90s osobný rekord
      Sme najúspešnejší klub halových majstrovstiev Slovenska juniorov a junioriek !!! v počte získaných medailí !!! 4 – 4 - 4
      3.najúspešnejší klub v počte bodovaných umiestnení!!! vo všetkých kategóriách.
      Rozhovor Michaely Molnárovej v rádiu Regina: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541

      Halove_Majstrovstva_Slovenska_v_atletike_juniorov_a_junioriek_Michaela_Molnarova

     • Karate - tréning

     • Takto trénujú karatisti žiaci našej školy počas pandémie cez video aplikáciu Zoom.

      Tréner: František Kretovič