• OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV

     • Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa  8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

      Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

      Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

      Pri vstupe do budovy školy sú žiaci povinní preukázať sa platným negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID19. Zoznam MOMiek je na stránke školy.

      Pri prezenčnej výučbe sú žiaci povinní mať vo všetkých priestoroch budovy školy respirátor FF P2.

      Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ. Žiaci sa na stravu môžu nahlásiť telefonicky vedúcej ŠJ do 12.042.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

      Výučba začína o 8.00 hod.

      Z prezenčnej výučby sú ospravedlnení žiaci, ubytovaní na školskom internáte, nakoľko tento zostáva naďalej z rozhodnutia MŠ zatvorený. Rovnako sú ospravedlnení žiaci na PN, v karanténe,  podrobujúci sa lekárskemu vyšetreniu, žiaci na športovom sústredení.

       

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

    • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV
     • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV

     • Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

      Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, sa stravujú v školskej jedálni.

      Pre ostatných stravníkov – žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zamestnancov školy na home office sa obedy vydávajú iba cez výdajné okienko s povinnosťou konzumácie mimo priestorov školy.

      Obedy cez výdajné okienko sa vydávajú v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod alebo po dohovore s vedúcou ŠJ.

      V súvislosti s otvorením prezenčného vzdelávania pre žiakov končiaceho ročníka sa učitelia aj žiaci môžu na obed nahlásiť telefonicky do 12.04.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

      Irena Miščíková

      vedúca školskej jedálne

       

    • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ
     • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ

     • Naber správny kurz a pridaj sa:

      👉 https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

      Isto mnoho žiakov z Vašej školy chce ísť študovať medicínu, no niekedy majú problém sa zorientovať v informáciách ohľadom ich budúceho štúdia. Radi by sme pomohli a preto sme pre nich vytvorili skupinu na Facebooku (Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ). Táto skupina je určená pre žiakov predposledného ročníka, ktorí by radi študovali medicínu na niektorej z vysokých škôl na Slovensku alebo Česku a na prijímacie skúšky pôjdu v roku 2022. Skupina ponúka všetky potrebné informácie na jednom mieste, ako sú termíny podania prihlášok, DOD alebo podmienky prijatia. Zároveň je to možnosť na spoznanie sa so študentmi lekárskych fakúlt.

      Pomôžte nám aj Vy vytvoriť komunitu žiakov, ktorí sa budú vzájomne rozvíjať pri svojej ceste na medicínu.

    • 2 % z dane na podporu vašich detí !
     • 2 % z dane na podporu vašich detí !

     • Vážení priaznivci mládeže a športu,

      obraciame sa na vás s prosbou

      venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

       

      Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

      Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

      O vašu priazeň sa uchádza:

      - školský športový klub OLYMPIA  
       

      Tlačivo:

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

       

    • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY
     • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY

     • Pripravili sme pre vás výzvu s názvom – „Vyskáč si schody!“ Pošli video, na ktorom dokážeš vyskákať päť schodov spôsobom, akým to robí Johny, a zaves video do komentu. Po Veľkej noci vyžrebujeme víťaza, ktorý získa tričko zo Slovenského atletického zväzu.

      Veľa šťastia!

      https://fb.watch/4AamokNR68/