• EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Aj tento rok na našej škole prebehne súťaž EXPERT geniality show 30.11.2021. S otázkami z rôznych okruhov sa popasuje 29 žiakov.

    • Život v školskom internáte
     • Život v školskom internáte

     • Okrem športovania, trénovania a relaxu aj maľujeme, tancujeme ,spievame, chodíme do prírody a venujeme sa kreatívnej činnosti. Pár fotiek z našej tvorby a nášho študentského života , ktoré zachytávajú dianie v školskom internáte sú toho dôkazom . Aj keď dávnejší prieskum voľno časových aktivít a časová snímka dňa a týždňa ukázali, že dnešná mládež preferuje ničnerobenie, oddych, stretnutia s priateľmi ,fotky a ich diela ukazujú, že tomu nie je celkom tak . Aj v dnešnej dobe tvorba ako taká, pomáha odreagovať sa, odohnať  pesimistické myšlienky a premeniť ich na radosť. Samozrejme na udržanie celkového priaznivého duševného stavu jedinca pomáha aj chôdza a pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu. A tak sa snažíme výchovné činnosti z „Výchovného programu „tomu prispôsobiť.

      Mgr. Erika Žillová

    • Vyhodnotenie Študentske kvapky krvi
     • Vyhodnotenie Študentske kvapky krvi

     •  

      Dňa 19.11.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili kampane DARCOVSTVA KRVI, organizovanú SČK. Poďakovanie patrí žiakom štvrtých ročníkov, hlavne Sebastiánovi Juskovi a Adamovi Struhárovi, ktorí venovali krv konkrétnej osobe, ktorá ju nevyhnutne potrebuje na plánovanú operáciu v týchto dňoch .Darovali krv bez nároku na finančný príspevok a odber krvi bol zaevidovaný v „Zozname o odbere krvi“ pre Annu Gregovú / 1958/. Transfúzny prípravok bude rezervovaný 7 dní od odberu.

      Poďakovanie patrí aj žiakom Kristián Župik a Vanda Kristková, ktorí absolvovali len kontrolný odber a po lekárskom vyšetrení boli z momentálneho odberu vyradení .

      Poďakovanie patrí aj triednym učiteľkám 4. ročníkov  PaedDr.Lenke Dušičkovej a PhDr. Janke Krasnayovej za nábor a spoluprácu.

      Sme radi, že aj v tejto „Covidovej dobe“ sa nám podarilo aspoň málom prispieť k dobrej veci. Krvi je stále nedostatok a Národná transfúzna stanica bije na poplach.

      ĎAKUJEME....

      Akciu koordinovala : Mgr. Erika Žillová / vychovávateľka ŠI SŠŠ/

    • Program Juniorská univerzita Karlova
     • Program Juniorská univerzita Karlova

     • Milí študenti!

      Dávame Vám do pozornosti Program Juniorská univerzita Karlova, ktorý realizuje Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Karlovy. Program sa zameriava na 4 oblasti – lekársku, prírodovednú, spoločenskovednú a  humanitnú.

      V čase od októbra do decembra sa budú prebiehať 90minútové prednášky, v ktorých sa predstavia jednotlivé fakulty Karlovej univerzity.

      Prednášky budú prebiehať online a môžete ich sledovať naživo bez  registrácie

      https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-192.html.

      Najbližšia online přednáška z Fakulty telesnej výchovy a športu na tému „Hodnotenie futbalového zápasu na základe najnovších trendov“ sa uskutoční 22.11. 2021 o 17,00 hod.

      Navyše budú všetky videozáznamy zavesené na web stránke vo videogalérii –

      https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-193.html

      kde si ich môžete spätne pozrieť. V tejto sekcii( videogaléria) si môžete pozrieť aj staršie prednášky z jednotlivých fakúlt.

      Témy jednotlivých prednášok sú naozaj zaujímavé. Neváhajte a spoznajte štúdium na Karlovej univerzite!

      Mgr. A. Domonkošová -VP školy 

    • iBobor
     • iBobor

     • V dňoch 8.11.2021 a 11.11.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže pre každého – iBobor. Súťaž sa realizovala prostredníctvom EduPage Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie  a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Žiaci našej školy súťažili v kategóriách Kadet a Junior.

      Úspešnými riešiteľmi boli 2 žiaci : Adam Müller – IV.OA

                                                            Ľudmila Fleischerová – V.OA

      Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

     • Milí študenti,

      17. november je dňom, v ktorom si pripomíname dve historické udalosti.

      V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Medzinárodný zväz študentstva preto v roku 1941 vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň študentstva.

      V roku 1989 vyšli študenti do ulíc opäť. Žiadali slobodu, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe bola hrubo potlačená policajnými zložkami. Zásah polície proti študentom vyvolal solidaritu občanov Československa, ktorí sa spoločne postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. Nežnej revolúcie, ktorá znamenala pád totalitného komunistického režimu.

                                                                                                         Žiacka školská rada

       

      (foto: TASR)

    • SŠŠ v projekte ERASMUS+: "Kids' Universal Exhibition 2022 / Detská svetová výstava 2022"
     • SŠŠ v projekte ERASMUS+: "Kids' Universal Exhibition 2022 / Detská svetová výstava 2022"

     • Projekt sa sústreďuje na ochranu životného prostredia, znižovanie uhlíkovej stopy a hľadanie pozitívnej vízie našej a budúcej existencie.

      V dňoch 8. - 12.11.2021 sa naša škola zúčastnila vyučovacích, vzdelávacích a školiacich aktivít v Budapešti v Maďarsku spolu so školami z Francúzska, Španielska a Švédska. Taliansko má sprísnené opatrenia, tak nemohli vycestovať. Našu školu reprezentovali žiačky Sarah Hevessyová (I. AG), Anna Nathalia Jacková (IV. A), Lenka Kočová (IV. A), Alexandra Krafčíková (III. AM), Vanesa Lukáčová (I. AG) a Natália Padová (IV. A) pod vedením učiteľky Ing. Ľudmily Burdzovej, PhD. a koordinátorky projektu Ing. Drahomíry Vaškovskej, MBA. Všetky dievčatá sa aktívne zapájali do aktivít, pripravených v rámci programu. Presun na rôzne destinácie bol zabezpečený autobusom, metrom a električkami.

      1. deň - Obhliadka partnerskej školy Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium a hry na Budapeštianskom hrade.

      2. deň - Prijatie u starostu 2. mestskej časti, prezentácia "Buď ako Jane Goodallová", výlet detským vláčikom na Buda kopce, výhľad z Alžbetinej vyhliadkovej veže a lanovkou späť do Budapešti.

      3. deň - Prehliadka historickej časti mesta, návšteva maďarského Parlamentu a príprava prezentácií.

      4. deň - Hry v Mestskom parku a sadenie stromčekov jednotlivých krajín s kompostom z Francúzska.

      5. deň - Návšteva Čističky odpadových vôd, športové súťaže, vedomostná súťaž Kahoot! a vyhodnotenie celého týždňa.

      Naše dievčatá získali v športových súťažiach jednu zlatú a dve strieborné medaily, v celkovom hodnotení všetkých krajín sme získali skvelé druhé miesto.

      Naše žiačky si odniesli veľa skúseností a zážitkov, získali nových priateľov a zdokonalili sa v anglickom jazyku. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť prezenčného zúčastnenia sa projektových aktivít.

      Ing. Ľudmila Burdzová, PhD.

    • Virtuálny Deň otvorených dverí
     • Virtuálny Deň otvorených dverí

     • Virtuálny Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Safarka v Kosiciach sa uskutocni online na Facebooku 5. novembra 2021 od 10.00 hod.

      Zucastnit sa ho tak budu moct Vasi studenti – staci, ak sa prihlasia v podujati na Facebooku: https://www.facebook.com/events/273283924692685.

      Program online DOD bude trvat priblizne 1 hodinu.

      Pocas neho studentov caka predstavenie univerzity a jej piatich fakult (lekarskej, prirodovedeckej, pravnickej, filozofickej a fakulty verejnej spravy), diskusia so sucasnymi studentmi UPJS, online vstup zastupcu Univerzitneho poradenskeho centra, sutaz o hodnotnu cenu.

       

      SLEDUJTE:   UniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach

    • Študentská  kvapka  krvi 2021
     • Študentská  kvapka  krvi 2021

     • Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

      Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

      Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu treba aj pri darovaní krvi dodržiavať prísnejšie opatrenia. Prečítajte si tiež aktuálne usmernenia k darovaniu krvi na webovej stránke Slovenského Červeného kríža.

      Naša škola sa prihlásila darovať krv 19.11.2021. Kto ma záujem o darcovstvo prosím kontaktujte Mgr. Eriku Žillovú, vychovávateľku SŠŠ.