• Prosba o sponzorský dar
     • Prosba o sponzorský dar

     • Stredná športová škola, Trieda SNP 104 v Košiciach, týmto oslovuje všetkých rodičov, priateľov, známych i neznámych, ktorí by vedeli akýmkoľvek spôsobom  pomôcť pri organizovaní 40-tého výročia založenia našej školy.

      Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou o sponzorský dar pri príležitosti organizovania 40-tého výročia založenia našej školy, ktoré plánujeme osláviť v dňoch 19. 10.2022 / pre žiakov a rodičov/ a 20.10.2022/ pre hostí / v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP v Košiciach.

      Hľadáme cesty ako materiálne a finančne zabezpečiť túto slávnostnú udalosť, na ktorú vás srdečne pozývame. Čas dodatočne upresníme.

      Preto sa obraciame na vás, ako priateľov školy, s možnosťou poskytnutia materiálneho alebo finančného sponzorského daru.

      Finančný sponzorský dar môžete zasielať na číslo účtu:

      IBAN: SK81 0900 0000 0004 7250 7176

      alebo v hotovosti na sekretariáte školy.

      Materiálny sponzorský dar – hľadáme možnosti ako pokryť náklady spojené s touto slávnosťou. Predbežný rozpočet :

      • Ozvučenie miestnosti cca 1000,- Eur
      • Osvetlenie miestnosti cca 1000,- Eur
      • Rampa cca 1000,- Eur
      • Prenájom miestnosti cca 800,- Eur
      • Banner / 8ks./ cca 640,- Eur
      • Bulletin cca 1000,- Eur

      a iné.

       

      Za finančný príspevok sa veľmi pekne chceme poďakovať rodičom  našich študentov.

    • Karate - medzinárodné sústredenie
     • Karate - medzinárodné sústredenie

     • Karate Klub Kretovič Košice ( www.kkk.sk ) usporiadal v dňoch od 14. do 20.8.2022 medzinárodné sústredenie karate, ktorého sa zúčastnili aj karatisti žiaci našej školy a pretekári z Lodže, Bydgoszczi, Bialostoku, Sniny a Humenného. Výborné tréningy pod vedením skúsených medzinárodných trénerov sa striedali s regeneraciou ,sauna, bazén a vírivka.

      Tešíme sa na novú sezónu.

      František Kretovič (tréner)

    • Karatisti - sústredenie v Poľsku
     • Karatisti - sústredenie v Poľsku

     • Karatisti študenti našej školy sa od 1.8 do 7.8.2022 zúčastnili medzinárodného sústredenia v poľskom Darlowe. Tri tréningy denne sa striedali s regeneráciou a oddychom pri mori. Perfektné prostredie, super tréningy a nové zážitky.

      Sme pripravení na novú súťažnú sezónu.

      Franišek Kretovič (tréner)