• Jazykové súťaže
     • Jazykové súťaže

     • V dňoch od 05. do 07. 06.2023 sa uskutočnili školské kolá dvoch súťaží v cudzích jazykoch.  Jedna súťaž bola zameraná na písanie príbehu s názvom Najlepší príbeh môjho života a v druhej súťaži žiaci písali vlastnú báseň v cudzom jazyku. Výsledky súťaží sú nasledovné:

      Písanie príbehu v anglickom jazyku s názvom:  THE BEST STORY OF MY LIFE

      1.miesto:  Soloviov Herman (V.OA), 2.miesto:  Hericz Matej (I.BG) 3. miesto: Piskura Filip (VI.OA)

      Vlastná tvorba - písanie básne v anglickom jazyku na ľubovoľnú tému

      1. miesto:  Sima Alex (II.BG),  2.miesto: Mὔller Adam (V.OA), 3.miesto: Beliová Tamara (II.BG) a Fabian Matúš (VI.OA)

      Vlastná tvorba - písanie básne v ruskom jazyku na ľubovoľnú tému

      1.miesto:  Bakun Mariia (V.OA), 2. miesto: Parkhomenko Anastasiia (I.AG), 3. miesto: Soloviov Herman (V.OA)

      Všetkým účastníkom súťaží  ďakujeme a víťazom gratulujeme!!!

       

    • Medzištátne stretnutie SVK - POL - HUN - CZE - SLO (PTUJ Slovisnko 11.6.2023)
     • Medzištátne stretnutie SVK - POL - HUN - CZE - SLO (PTUJ Slovisnko 11.6.2023)

     • V nedeľu 11.6. 2023 sa naši žiaci František Vagaský, Kevin Bošňak, Božka Macečková a Lea Hubayová zúčastnili ich prvého reprezentačného štartu. 

      MU U18 sa konalo v slovinskom mestečku PTUJ, do ktorého sme docestovali po dlhých 11 a pol hodinách v sobotu podvečer.  V nedeľu nás reprezentovali v nasledovných disciplínach: 

      Vagaský - vrh guľou - 12,17m

      Bošňak - vrh guľou - 13,35m

      Macečková - skok o žrdi - 280cm

      Hubayová - skok do diaľky 494cm SB, trojskok - 9,91m

      Jednoduché sme to nemali, ale nevzdali sme sa 

      Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy a reprezentačné štarty. 

      Trénerka J. Velďáková

    • Občianska hrou
     • Občianska hrou

     • Takto môžeme opísať EulectionPlay, do ktorej sa zapojili študenti septimy. Projekt a spoločenská hra učia študentov občianskej zodpovednosti prostredníctvom stimulácie volebných procesov. 

    • Rýchle prsty
     • Rýchle prsty

     • (alebo školská súťaž v písaní na počítači)

      Výsledky celoškolskej súťaže v písaní na počítači, ktorá sa konala 8. 6. 2023 ukázali, že športový duch našim žiakom nechýba ani pri písaní na počítači. V dvoch disciplínach si zmeralo sily 9 súťažiacich. Ich úlohou bolo zvládnuť 10-minútový odpis textu na rýchlosť a presnosť. O umiestnení rozhodoval počet čistých úderov za 1 minútu a chybovosť do 0,40 %.

      Najrýchlejšie prsty majú:

      1. Kategória - písanie podľa predlohy

      P. č.       Meno   Trieda   Počet čistých úderov/1 min        % chýb

      1.            Jana Jakoubková             I.AM      177,7     0,00

      2.            Daniel Pástor     II.AM    153,0     0,12

      3.            Dominik Mako  III.AM   149,1     0,06

       

      1. Kategória - písanie podľa diktátu

      P. č.       Meno   Trieda   Počet čistých úderov/1 min        % chýb

      1.            Viliam Holenda I.BG       283,9     0,03

       

      Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výkonom srdečne blahoželáme.

      Košice 9. 6. 2023                 Ing.  Svetlana Dulová, vyučujúca ADK

    • Marketingová komunikácia v praxi
     • Marketingová komunikácia v praxi

     • Vo štvrtok 8. júna 2023 sme sa na predmete odborná prax dozvedeli veľmi zaujímavé a pre štúdium potrebné informácie týkajúce sa marketingovej komunikácie. Našimi sprievodcami boli zástupcovia firmy Communication House, s. r. o. so sídlom v Košiciach: Ing. Monika Floriánová a Mgr. Anton Oberhauser.

      Priblížili nám, ako prebiehajú rôzne PR podujatia a dozvedeli sme sa tiež, čo má obsahovať správna tlačová správa, aby zaujala potenciálneho zákazníka. Mali sme možnosť pýtať sa na akékoľvek otázky z oblasti PR, reklamy, prípravy marketingovej komunikácie a pod. Ukázali sme im aj niekoľko našich PR článkov, ktoré sme v tomto školskom roku napísali, a vypočuli sme si ich názor a usmernenia.

      Beseda bola pre nás zaujímavá a inšpiratívna. Uvítali by sme viac takýchto podujatí, pretože nám môžu pomôcť nielen v štúdiu na škole, ale hlavne v našej budúcej praxi v oblasti marketingu alebo manažmentu.

       

      Košice 9. 6. 2023                                                                              Jana Jakoubková, I. AM

     • Lukáš Ňarjaš 1.DS

     • Košice Open 2023, Medzinárodná súťaž dospelí B. štandardné tance, ako jediný pár zo Slovenska sa prebojovali do finále kde si vytancovali 3.miesto. Dospelí B. latinské tance, finálové 6.miesto z 30 párov.

    • Enjoy Hearts 2023 - Kreslenie srdiečok pre obyvateľov Rakúska
     • Enjoy Hearts 2023 - Kreslenie srdiečok pre obyvateľov Rakúska

     • 101 žiakov našej školy sa zapojilo do medzinárodného projektu kreslenia srdiečok, ktoré podporuje koncentráciu, kreativitu a empatiu žiakov. Nenáročná forma realizácie projektu bola v roku 2023 zameraná pre obyvateľov Rakúska s mottom: „NECH SI KAŽDÉ SRDIEČKO NÁJDE SVOJHO ČLOVEKA, NECH MU DO ŽIVOTA PRINESIE RADOSŤ, ŠŤASTIE, LÁSKU A SPOKOJNOSŤ... Prispeli sme počtom 61 105 srdiečok a žiakom, ako aj všetkým pedagógom patrí jedno veľké srdečné poďakovanie!

      PhDr. Marcel Nemec

    • Matúš Poláček začal letnú prípravu v ďalekej Indonézii
     • Matúš Poláček začal letnú prípravu v ďalekej Indonézii

     • Bedminton je v Indonézii top športom. Práve tuto destináciu si pre svoju prípravu zvolil náš žiak Matúš Poláček.

      Pripravuje sa pod dohľadom výborného indonézkeho trénera bývaleho člena indonezkej reprezentazie a víťaza Ázijskych hier v dvojhre. Spoločnosť mu robia spoluhráči z Malajzie, Indie, Indonézie, Srí Lanky a Anglicka.

      Trenerka: Mgr. Julia Poláčková

    • Cvičná dobrodružná expedícia tímu DofE úspešne za nami...
     • Cvičná dobrodružná expedícia tímu DofE úspešne za nami...

     • V skorých ranných hodinách 30.5.2023 sa vydal expedičný tím Strednej športovej školy v Košiciach (K. Matiová I.AG, K. Vysokaiová III.BG, Ľ. Olejníková III.BG, M. Domiková II.AG, M. Jalč II.AG a T. Spišáková, Mgr. S. Horváth, Mgr. P. Popovič, PhDr. M. Nemec) na dvojdňovú expedíciu, ktorá sa uskutočnila v prekrásnom, ale náročnom  teréne Volovských vrchov. Jednou s podmienok splnenia bronzovej úrovne DofE bola práve spomínaná skúška vytrvalosti, psychickej odolnosti a praktických vedomostí, ktoré našim žiakom – „dofákom“ umožnili úspešne prežiť deň aj noc v nevyspytateľnom prírodnom prostredí.

    • Druhé kolo prijímacích skúšok 2023/2024
     • Druhé kolo prijímacích skúšok 2023/2024

     • Riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach  v súlade s § 66 ods. 6 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní na pedagogickej rade, zo dňa 30. 5. 2023 oznamuje, že dňa 20. 6. 2023 o 8:00 sa v priestoroch Strednej športovej školy v Košiciach, uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijímanie žiakov do 1.ročníka denného štúdia pre školský rok 2023/2024 do nenaplnených študijných odborov.

      Voľné miesta – študijné odbory:

      7451 J  -   športové  gymnázium – 9 miest

      7476 M -  spracovanie dát v športe - 1 miesto

      POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY:

      • Dotazník o úrovni športovej výkonnosti
      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo nie staršieho ako 1 rok o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na výkon športovej činnosti.  

      (V každej zdravotnej poisťovni je možné žiadať o úhradu 50% nákladov za preventívnu prehliadku v rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok organizovaných aktívnych športovcov)

      • Potvrdenie klubovej príslušnosti  a národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov.
      • Informovaný súhlas s psychodiagnostickým vyšetrením.
      • Kópie vysvedčení výročného vysvedčenia zo  7., 8. a 1.polroku 9. ročníka.
      • Prihlášku na štúdium spolu s povinnými prílohami  na druhé kolo prijímacích skúšok prinesie uchádzač  osobne , poštou, emailom  na adresu školy alebo cez EDUPAGE do 12.6. 2023. 
      • Bližšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole dostanú záujemcovia na telefónnom čísle 055/6415166, 0917 622 140 alebo prostredníctvom emailovej adresy školy skola@ssske.sk.

      V Košiciach, 30. 5. 2023

       

      PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy

      Prílohy:

      Dotaznik.docx

      ZOZNAM_TELOVYCHOVNYCH_LEKAROV.docx

      Informovany_suhlas_CPP_-_specialne_schopni..doc

      Potvrdenie_lekara.docx

      Potvrdenie_o_spotovej_cinnosti.docx

    • Strieborný školský parlament
     • Strieborný školský parlament

     • Členovia nášho školského parlamentu v tomto školskom roku získali ocenenie "Strieborný školský parlament"

      v súťaži školských parlamentov pod názvom Značka kvality školských parlamentov v Košickom kraji.

      Srdečne blahoželáme.

       M. Gordiaková, koordinátor školského parlamentu.

    • Majstrovstvá Slovenska v Kobudo a Majstrovstvá Goju Ryu karate
     • Majstrovstvá Slovenska v Kobudo a Majstrovstvá Goju Ryu karate

     • 3.6.2023 sme v Košiciach usporiadali Majstrovstvá Slovenska v Kobudo a Majstrovstvá Goju Ryu karate na ktorých bojovali aj naši študenti.

      Kantoráková Adela juniorky -53kg 1.miesto

      Korečko Adrián junior -61kg 1.miesto

      Tažejová Sára juniorky -53kg 2.miesto

      Fabián Matúš juniori -76kg 2.miesto

      Bandurová Vanesa ženy -55kg 2.miesto

      Krivoňák Kristián juniori + 76kg 2.miesto

      Radoš Lubomír juniori -76kg 3.miesto

    • Opäť máme pre Vás skvelú správu!
     • Opäť máme pre Vás skvelú správu!

     • Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami študenti, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom

      e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/ssskosice/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 23.6. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  


      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  


      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

        
      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy 

     • Kickbox

     • V sobotu 3.6.2023 sa konali v Banskej Bystrici Majstrovstvá Slovenska v kickboxe.Náš žiak Dmitro Lutsenko obsadil v kategórii KL-63kg 2.miesto.

      Gratulujeme!

    • Putovná výstava  ŠKODA EDU.Lab 05. 06. 2023
     • Putovná výstava  ŠKODA EDU.Lab 05. 06. 2023

     • Žiaci II. AM triedy odboru športový manažment sa zúčastnili putovnej výstavy v mobilnom laboratóriu ŠKODA EDU.Lab, ktorá je projektom spoločnosti Škoda Auto.

      Študenti sa dozvedeli o možnosti vzdelávania v spolupráci s touto renomovanou automobilovou značkou a štipendijnom programe. Odborník ich upozornil na nástrahy internetovej bezpečnosti a možnostiach ako sa na internete chrániť.  V druhej časti si mali možnosť vyskúšať najnovšie poznatky vedy a techniky – 3D tlač, virtuálnu realitu v praxi – skúsili si lakovanie dverí auta, varenie kávy robotmi a podobne. Škoda odprezentovala aj svoje nove elektrické autá a my sme sa ich snažili nabiť vlastnými nohami šliapaním na stacionárnych bicykloch. Moderné technológie nám ukázali koľko energie sme vyrobili.

      Ing. Eva Puskásová

    • Christián Tamáš - 3 zlaté medaily kickboxe
     • Christián Tamáš - 3 zlaté medaily kickboxe

     • Náš žiak Christián Tamáš I.AG sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v kickboxe, ktoré boli v Banskej Bystrici 3.-4.6. 

      V kategórii light contact,kick light a point fighthing do 47 kg získal 3 zlaté medaily. 

      Srdečne blahoželáme 

      Trénerka Velďáková

    • Florbal
     • Florbal

     • Naši florbalisti sa 5.6.2023 zúčastnili Krajskej športovej olympiády. Vo finálovej štvorke obsadili druhé miesto.Sima Artur II.DS Dragoň Matúš II.AG, Krafčík Kristián II.DS, Olekšák Daniel VII.OA, Blaszczyk Lukáš IV.BG, Jančišin Tomáš IV.BG, Pázsiczký Marek IV.BG, Kovalčík Samuel VII.OA,Pindroch Matej VII.OA.

    • Majster Slovenska vo vrhu guľou - Kevin Bošňák (II.DS)
     • Majster Slovenska vo vrhu guľou - Kevin Bošňák (II.DS)

     • Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a atletike vybojoval titul majstra Slovenska Kevin Bošňák (II.DS) vo vrhu guľou . Kevinovi sa podarilo obhájiť prvenstvo z halovej sezóny a tým pádom získal nominačný list na medzištátne stretnutie v Slovinsku ktoré sa uskutoční nasledujúci víkend. Ďalšie finálové umiestnenia získali František Vagaský v hode oštepom (5.miesto),  vrh guľou (8.miesto) a Alica Dzugasová vo vrhu guľou (8.miesto.)

      Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom napredovaní.

      Tréner Pavel Pankuch