Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 268/2019 Zml.na vypracovanie PD s DRS, IČ a AD -Rekonštrukcia ŠI, SŠŠ Košice 53 400,00 s DPH 05.04.2019 ARTAX, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 193/2019 Pekárenské výrobky 10,03 s DPH 20.03.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 121 Nedoplatok za 03/2019 - ihrisko - ŠK 49,84 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 09.04.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 120 Energetické služby ŠK, ŠJ, ŠI - 04/2019 11 998,72 s DPH Zmluva č.: Zmluva 09.04.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3005 Dobropis elektrina ŠK( RS) - 03/2019 73,94 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 09.04.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3004 Dobropis elektrina ŠK, ŠI - 03/2019 483,06 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 09.04.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 119 Telefón ŠK ( RS ) - 03/2019 31,03 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 09.04.2019
Faktúra 118 Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 03/2019 335,41 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 09.04.2019
Faktúra 117 Nákup PHM - 03/2019 314,66 s DPH Zmluva č.: SN-SSN-56100-02 05.04.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 116 Činnosť technika BOZP a PO - 1.Q/2019 - ŠK, ŠJ, ŠI 300,00 s DPH Zmluva č.: 201610/082, 083/BTS, OPP 05.04.2019 BE-SOFT a.s. , Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - IČO : 36191337 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 267/2019 Zmluva o nájme č. 6/2019 - ihrisko s DPH 05.04.2019 Letecko-modelársky klub Humenné Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 199/2019 Pekárenské výrobky 8,81 s DPH 22.03.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Zmluva 25-2/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.2/2019 s DPH 29.03.2019 ŠK Hornets Košice - mládež, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 114 Réžia strava RS - za 03/2019 - ŠK 31,75 s DPH Zmluva č.: 3/2019 04.04.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.04.2019
Faktúra 112 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 03/2019 97,20 s DPH Zmluva č.: 2018/SZ5005 03.04.2019 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 110 Vodné, stočné ŠK, ŠJ, ŠI - 03/2019 2 787,84 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 01.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 107 Zabezpečenie výkonzu zodpovednej osoby za 04/2019 46,80 s DPH Zmluva č.: ZO/2018A13703-1 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.04.2019
Faktúra 106 Voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 03/2019 356,69 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 01.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.04.2019
Faktúra 1030 záloha plyn ŠJ - 04/2019 72,00 s DPH Zmluva č.: 9103587977 01.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084