Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 212 Vodné, stočné ihrisko - ŠK 5,57 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 17.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Zmluva 29/2020 Zmluva o podružnom odbere elektr.energie s DPH 28.01.2020 MASI corp, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 8-1/2020 Zml.č. 1/2020- o nájme telocvične s DPH 10.01.2020 HŠK ŠG Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 207 Studená voda RS - 05/2019 156,49 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 13.06.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Faktúra 208 SV/TÚV RS - 05/2019 - ŠK 122,24 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 13.06.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Zmluva 7/2020 Dodatok č.1 k Z.č. 7/2016 - zmena doby nájmu telocvične s DPH 10.01.2020 KDS - šport, občianske združenie Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 210 Nedoplatok za teplo a TÚV za 05/2019 - ŠK 197,27 s DPH Zmluva o dodávke 14.06.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Faktúra 211 Registračný polatok (JA Etika v podnikaní - šk. rok 2019/20120 ) - ŠK 33,00 s DPH 17.06.2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Faktúra 213 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 05/2019 97,20 s DPH Zmluva č.: 2018/SZ/5005 17.06.2019 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Objednávka PČ/010/02 Publikácia - PORADCA -2020 ( 1 krát ) 65,80 s DPH 07.06.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 9002 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 02/2020 12,60 s DPH Zmluva č. 30603587 23.01.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9001 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 02/2020 12,60 s DPH Zmluva č. 30441822 23.01.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 11 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 ( 1 ks ) 25,00 s DPH 24.01.2020 JurisDAT - M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava - IČO : 52829821 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 02/2020 12,60 s DPH Zmluva č. : 30441823 23.01.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 218 Nákup PHM - 06/2019 302,93 s DPH Zmluva č.: SN-SSN-56100-02 18.06.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Faktúra 219 Komunálny odpad ŠK, ŠJ, ŠI . 2.splátka 2019 5 648,58 s DPH Zmluva č. : MK/B/2019/1658, 4/MK/ 18.06.2019 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Faktúra 220 Prenájom fztbalového ihriska s umelou trávou ( Užhorodská) - 01.01.2019 - 30.06.2019 - ŠK 810,00 s DPH Zmluva č.: 2019000003 18.06.2019 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019
Zmluva 30-1/2020 Zml.č.85/020/5028-o fin.a organiz.zabezp.súťaží-KK atletika 1 100,00 s DPH 24.01.2020 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice, odbor školstva Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 563-2/2019 Dohoda o ukončení zmluvy - Rádio Šport s DPH 27.01.2020 Rádio Šport s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973