• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Objednávka ŠK/017/7 Prenájom plaveckej 1 dráha 25m bazén - plavci 03/2022 0,00 s DPH 03.03.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/1 Prenájom športovej haly - basketbal - 03/2022 200,00 s DPH 03.03.2022 YOUNG ANGELES ACADEMY o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/2 Prenájom gymnastickej telocvične - 03/2022 40,00 s DPH 03.03.2022 Gymnastik Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/3 Prenájom zápasníckej haly - 03/2022 250,00 s DPH 03.03.2022 Zápasnický klub Košice 1904 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/4 Prenájom plaveckej 2 dráhy 50m bazén - vodné pólo 03/20221 0,00 s DPH 03.03.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/5 Prenájom plaveckej 4 dráhy 50m bazén - vodné pólo 03/2022 0,00 s DPH 03.03.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 03.03.2022
  Objednávka ŠK/017/6 Prenájom plaveckej 2 dráhy 25m bazén - športová príprava 03/2022 0,00 s DPH 03.03.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 03.03.2022
  Zmluva 60/ 1 /2022/ GZ1-TV krátkodobý nájom telocvične s DPH 10.01.2022 BONA FIDE o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.01.2022
  Objednávka ŠK/016/2 Preprava žiakov LK 2022 - ŠK 554,40 s DPH 02.03.2022 DAFA trans, s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 02.03.2022
  Zmluva 31/ 2 / 2022/ GZ1 obch.zmluva č.035/2022 - vysielanie reklamy v Rádiu Košice 1 350,00 s DPH 08.02.2022 MARK MEDIA s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 08.02.2022
  Zmluva 31/ 4/ 2022/ GZ1 Oprava schodišťa Veža 2 - II.etapa 11 254,15 s DPH 01.03.2022 PDV, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 01.03.2022
  Faktúra ZF/20 1. záloha elektrina 03/2022 - ŠK, ŠI 4 370,00 s DPH 5100000124C 01.03.2022 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 02.03.2022 07.03.2022
  Faktúra ZF/21 2. záloha elektrina 03/2022 - ŠK, ŠI 4 360,00 s DPH 5100000124C 01.03.2022 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.03.2022 07.03.2022
  Faktúra ZF/22 3. záloha elektrina 03/2022 - ŠK, ŠI 4 360.00 s DPH 5100000124C 01.03.2022 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.03.2022 07.03.2022
  Faktúra ZF/23 Záloha elektrina 02/2022 - RS 510,00 s DPH 5100000124C 01.03.2022 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.03.2022 01.03.2022
  Faktúra ZF/24 Dodávka tepla a TÚV 03/2022- ŠK 1 200,00 s DPH Zmluva o dodávke 01.03.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.03.2022 01.03.2022
  Objednávka ŠK/016/1 Ubytovanie, strava, skipasy, zapožičanie lyž. výstrojov pre LK 2022 s DPH 02.03.2022 Erika Góčová - Penzión Erika Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 02.03.2022
  Objednávka 154/2022 Potraviny a mliečne výrobky 419,29 s DPH 24.02.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2022
  Faktúra DF/56 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 03/2022 - ŠK 46,80 s DPH ZO/2018A13703 -1 01.03.2022 osobný údaj , s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.03.2022 01.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13361