Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka 233/2021 Mäsové výrobky 12,92 s DPH 09.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.08.2021
Objednávka 248/2021 Potraviny a mliečne výrobky 531,49 s DPH 10.08.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 16.08.2021
Objednávka ŠJ/006/01 Oprava chladničky ( 1 krát ) s DPH 12.08.2021 FRIGÓRIA - Djulgerov Maroš, Opatovská cesta 31, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 12.08.2021
Objednávka 245/2021 Mäsové výrobky 11,33 s DPH 09.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 11.08.2021
Objednávka 244/2021 Bravčové mäso 47,15 s DPH 09.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 11.08.2021
Objednávka 240/2021 Potraviny a mliečne výrobky 358,01 s DPH 06.08.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 241/2021 Konzumné zemiaky 36,30 s DPH 03.08.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 238/2021 Mäsové výrobky 26,86 s DPH 04.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 237/2021 Bravčové mäso 12,57 s DPH 04.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 234/2021 Ovocie a zelenina 85,19 s DPH 03.08.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 236/2021 Pekárenské výrobky 13,44 s DPH 04.08.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 235/2021 Pekárenské výrobky 5,64 s DPH 03.08.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 231/2021 Pekárenské výrobky 25,20 s DPH 02.08.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 232/2021 Bravčové mäso 61,33 s DPH 02.08.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.08.2021
Objednávka 246/2021 Ovocie a zelenina 119,99 s DPH 10.08.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 16.08.2021
Objednávka 230/2021 Pekárenské výrobky 19,38 s DPH 29.07.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 02.08.2021
Objednávka 227/2021 Pekárenské výrobky 26,19 s DPH 28.07.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 02.08.2021
Objednávka 223/2021 Pekárenské výrobky 8,02 s DPH 27.07.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 02.08.2021
Objednávka 221/2021 Pekárenské výrobky 34,45 s DPH 26.07.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 02.08.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367