Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 314 Nákup pHM - 09/2019 127,50 s DPH Zmluva č.: SN-SSN-56100-02 18.09.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 313 Komunálny odpad ŠK, ŠJ, ŠI - 3. splátka 2019 5 648,58 s DPH Zmluva č.: MK/B/2019/165814/MK/ 18.09.2019 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/062/01 Prenájom 1/2 bazéna v čase od 10.00 - 12.00 hod. ( 2 hod. ) 0,00 s DPH 18.09.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 312 Predplatné - Právny kuriér pre školy 01.10.2019 - 30.09.2020 - ŠK ( 1 krát ) 119,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/059/02 18.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/061/01 Čistiace potreby 950,79 s DPH 17.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 311 Oprava podlahy v telocvični - havária - ŠK 6 977,76 s DPH ŠK/053/03 16.09.2019 Ľuboslav Plachý, Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.09.2019
Faktúra 310 Reklamné letáky, vyhotovenie banerov 1x2m - ŠK 520,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/060/01 16.09.2019 Beauty foto s r.o., Ing. Ladislav Mláka Jilemnického 14, 040 01 Košice - IČO : 46665617 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.09.2019
Objednávka ŠK/060/01 Reklamné letáky ( 1000 ks)+ baner 100x200 cm ( 2 ks ) 520,00 s DPH 16.09.2019 Beauty foto s r.o. , Ing. Ladislav Mláka Jilemnického 14, 040 01 Košic - IČO : 46665617 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 3019 Preplatok za teplo a TÚV za 08/2019 - ŠK 0,32 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 12.09.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 305 Montáž interaktivnej tabule a dataprojektora ( p. Domonkošová ) - ŠKo 350,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/050/03 12.09.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 307 Tlač poukážok - ŠI ( 1000 ks ) 57,60 s DPH Objednávka č.: ŠJ/012/01 12.09.2019 ERATA s.r.o. Bukovecká 3, 04012 Košice , Slovenská republika IČO : 44649177 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 13.09.2019
Faktúra 1070 Tlačiva ŠEVT ( Kniha o tr. činnosti ) - ŠK 25,52 s DPH Objednávka č.: ŠK/059/01 12.09.2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 308 Tlač - Záznam o návšteve lekára - ŠK 144,00 s DPH Objednávka č.: Š/057/01 12.09.2019 MULTIPRINT s.r.o. Na Kope X, 877/20, 040 16 Košice- Myslava - IČO : 36215660 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 306 Nákup tonerov - ŠK, ŠJ 420,60 s DPH Objednávka č.: ŠK/048/01 Zmluva č.: 4/2018 12.09.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 309 Oprava strechy na budove školy - ŠK 23 796,47 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dielo 12.09.2019 BAMAC spol. s.r.o. Palackého 14, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠI/025/01 Pranie prádla 21( ks ) 10,85 s DPH 12.09.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/059/02 Ročné predplatné - Právny kurier školy - 01.10.2019 - 30.09.2020 ( 1 krát ) 119,00 s DPH 12.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka PČ/016/01 Pranie prádla ( 231 ks ) 119,35 s DPH 12.09.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 302 Studená voda RS - 08/2019 12,93 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 11.09.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 303 SV/TÚV RS - 08/2019 6..05 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 11.09.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084