• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra SJ/100 Pekárenské výrobky 594,36 s DPH 95,98,104/2024 08.02.2024 Vamex Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/99 Bravčové mäso 133,10 s DPH 118/2024 08.02.2024 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/98 Pekárenské výrobky 700,57 s DPH 117/2024 08.02.2024 A.P.S. - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/97 Ovocie a zelenina 424,24 s DPH 119/2024 08.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Objednávka 119/2024 Ovocie a zelenina 424,24 s DPH 07.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.02.2024
  Faktúra SJ/96 Potraviny a mliečne výrobky 1 330,12 s DPH 113/2024 07.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/95 Mrazená hydina 355,80 s DPH 114/2024 07.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/94 Bravčové mäso a mäsové výrobky 633,40 s DPH 115/2024 07.02.2024 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Objednávka 118/2024 Bravčové mäso 133,10 s DPH 07.02.2024 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.02.2024
  Objednávka 117/2024 Pekárenské výrobky 700,55 s DPH 07.02.2024 A.P.S. - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena 09.02.2024
  Objednávka 113/2024 Potraviny a mliečne výrobky 1 330,13 s DPH 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.02.2024
  Faktúra SJ/88 Potraviny 450,36 s DPH 106/2024 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Objednávka 114/2024 Mrazená hydina 355,80 s DPH 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.02.2024
  Faktúra SJ/91 Potraviny 36,97 s DPH 110/2024 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/89 Potraviny 918,38 s DPH 107/2024 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/90 Potraviny 884,54 s DPH 109/2024 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/92 Mäsové výrobky 216,71 s DPH 112/2024 06.02.2024 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Faktúra SJ/93 Potraviny 575,19 s DPH 111/2024 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.02.2024 13.02.2024
  Objednávka 106/2024 Potraviny 450,36 s DPH 05.02.2024 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.02.2024
  Objednávka 115/2024 Bravčové a hovädzie mäso 633,40 s DPH 05.02.2024 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13272