Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3021 Preplatok za teplo a TÚV za 10/2019 - ŠK 86,91 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 15.11.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 18.11.2019
Faktúra 305 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 09/2020 91,80 s DPH Zmluva č.: 2018/SZ5005 06.10.2020 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra DF/188 Poskytovanie služieb "Virtuálnej knižnice"za 04/2022 - ŠK 16,56 s DPH VK/09/03/066 09.05.2022 KOMENSKY, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.05.2022 11.05.2022
Faktúra 8274/2020/ŠJ Bravčové mäso 195,00 s DPH 340/2020 30.09.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra 8273/2020/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 493,71 s DPH 339/2020 30.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra 8272/2020/ŠJ Pekárenské výrobky 369,58 s DPH 333,335,337,342/2020 30.09.2020 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra DF/189 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 04/2022 135,00 s DPH SZ2020/KE4203 09.05.2022 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.05.2022 13.05.2022
Faktúra DF/190 Nedoplatok za teplo a TÚV za 04/2022 - ŠK 505,21 s DPH Zmluva o dodávke 12.05.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.05.2022 13.05.2022
Faktúra 8271/2020/ŠJ Ovocie a zelenina 408,13 s DPH 336/2020 28.09.2020 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra 8270/2020/ŠJ Mäsové výrobky 38,09 s DPH 338/2020 28.09.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra 8269/2020/ŠJ Bravčové mäso 190,07 s DPH 338/2020 28.09.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.10.2020 07.10.2020
Faktúra 304 Nákup PHM - 09/2020 - ŠK 218,15 s DPH Zmluva č. : SN-SSN-56100-02 06.10.2020 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra DF/187 Tlač poukážok - ŠJ 133,20 s DPH ŠJ/006/1 09.05.2022 ERATA s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.05.2022 11.05.2022
Faktúra 303 Valec do tlačiarne ( 2 ks ) - ŠK 155,81 s DPH Objednávka č.: ŠK/060/02 06.10.2020 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra 302 Nákup tonerov - ŠK, ŠJ ( 14 ks ) 330,48 s DPH Objednávka č.: ŠK/060/01 Zmluva č.: 4/2018 06.10.2020 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra 301 Prenájom 25 m bazéna za obdobie za 09/2020( športová príprava žiakov ) - ŠK 66,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/053/01 06.10.2020 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra 300 Prenájom 50 m bazéna za obdobie za 09/2020 ( vodné polo ) - ŠK 125,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/057/01 06.10.2020 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
Faktúra 299 Prenájom 50m bazéna za obdobie za 09/2020 ( vodné polo ) - ŠK 324,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/058/02 06.10.2020 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 07.10.2020
Faktúra PC/13 Pranie prádla - PČ 41,25 s DPH PČ/005/1 106/2021 12.05.2022 Ing. Ján Magur - Práčovňa PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 20.05.2022 16.05.2022
Faktúra DF/191 Pranie prádla - ŠI 58,95 s DPH ŠI/024/2 106/2021 12.05.2022 Ing. Ján Magur - Práčovňa PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 20.05.2022 16.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367