Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 6010 Notebook Lenovo ( Sotáková) - VP 790,00 s DPH VP/007/01 26.08.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.08.2019
Faktúra 65 Servis a údržba výťahov - 02/2019 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH Objednávka č.: ŠI/001/01 01.03.2019 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 72 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 02/2019 2 323,86 s DPH Zmluva č.:30-000019099PO2009 06.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 71 Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 02/2019 342,65 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 05.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 70 Telefón ŠK( RS) - 02/2019 29,78 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 05.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 69 Prenájom 25 m bazéna za obdobie za 02/2019 178,20 s DPH Objednávka č.: ŠK/001/03 04.03.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 68 Prenájom 50m bazéna za obdobie za 02/2019 132,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/001/02 04.03.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 67 Nákup PHM - 03/2019 84,85 s DPH Zmluva č. : SN-SSN -56100-02 04.03.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 66 Energetické služby ŠK, ŠJ, ŠI - 03/2019 11 998,72 s DPH Zmluva 04.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 64 Ročný členský poplatok SANET za rok 2019 -ŠK 33,00 s DPH Zmluva č.: 3102805 01.03.2019 SANET , Vazovova 5, 812 69 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 224 Predplatné - Integrácia v škole ZD - 06/2019 - ŠK 46,45 s DPH Objednávka č.: ŠK/044/02 25.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 63 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 03/2019 46,80 s DPH Zmluva č.: ZO/2018A13703-1 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 62 Stravné lístky ŠI - 02/2019 ( 73 ks ) 262,80 s DPH Objednávka č.: ŠI/005/01í Zmluva č.:KZFA/20110901d.č.1 01.03.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 61 Riadková inzercia " Prenájom ponúka " - ŠK ( 1 krát ) 24,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/013/03 28.02.2019 PETIT Press a.s. Divizia Východ, Letná 47, 040 01 Košice, Slovenská republika IČO : 35790253 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 60 Nákup tonerov - ŠK, ŠJ, ŠI ( 10 ks) 279,96 s DPH Objednávka č.: ŠK/014/01 28.02.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 59 Nákup tonerov ( vrátnica ) - ŠI - 1 ks 24,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/009/01 28.02.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 58 Oprava vodovodného potrubia 3 posch. ( havarijný stav ) - ŠI 600,00 s DPH Objednávka č.: ŠI/004/01 28.02.2019 Marián Firment - Firmont, Ďurková 30, 065 41 Stará Ľubovňa Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1023 záloha plyn ŠJ - 03/2019 72,00 s DPH Zmluva č. 9103587977 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1022 Záloha za dodávku tepla a TÚV ŠK - 03/2019 1 513,00 s DPH Zmluva o dodávke 01.03.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9021 Pranie prádla - PČ 98,55 s DPH Objednávka č.: PČ/002/01 Zmluva č. 1/2018 25.06.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973