Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3021 Preplatok za teplo a TÚV za 10/2019 - ŠK 86,91 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 15.11.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 18.11.2019
Faktúra 66 Energetické služby 04/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 457,20 s DPH Zmluva č.: Zmluva 01.04.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 368 Oprava vozidla Daewoo Lanos KE034BK ( výmena břzd) - ŠK 95,00 s DPH Objednávka č.: Š/070/01 25.10.2019 Ladislav Nagy - BUBO , Hemerková 35, 04023 Košice IČO : 05064315 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
Faktúra 369 Oprava tlačiarne bizhub 223 ( p. Orban), HP LJ M132 ( Vadászová, Miščiková ) - ŠK 228,82 s DPH Objednávka č.: ŠK/071/02 25.10.2019 ANDY comp s.r.o. Čordáková 28, 040 23 Košice- Sidlisko KVP, Slovenská republika IČO : 46564926 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
Faktúra 370 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
Faktúra 371 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30375849 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
Faktúra 9038 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ -11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30603587 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
Faktúra 9039 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 600/2019 Oprava sociálnych zariadení 71 750,66 s DPH 28.10.2019 07.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.10.2019
Faktúra 68 Ročné predplatné ( Online Kniha účtovné súvsťažnosti ) - ŠK 178,20 s DPH Objednávka č.: ŠK/015/01 01.04.2021 Verlag Dashofer, a.s. Železničiarská 13, 814 99 Bratislava -ˇIČO : 35730129 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 67 Údržba a servis výťahov 03/2021 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH Objednávka č.: ŠI/001/01 01.04.2021 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 59 Dezinsekcia priestorov COVID - ŠK 20 740,02 s DPH Zmluva č. Rámcová zmluva o poskytnutie služieb 29.03.2021 Special Service International SK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.03.2021
Faktúra 69 Telefón 03/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 271,82 s DPH Zmluva č. Zmluva o poskytovaní služieb 01.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1030 Hosting MAXIMUM ( e-mailové adresy - 27.4.2021 - 26.4.2022 ) - ŠK 79,06 s DPH Zmluva č. Internetová registrácia 12.04.2021 WebHouse, s.r.o. Paulinská 20, 917 01 Trnava - IČO : 36743852 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1029 Záloha vodné 04-06/2021 ( ihrisko ) - ŠK 20,00 s DPH Zmluva č. 30-000019099PO2009 09.04.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1028 Záloha vodné 04/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 702,00 s DPH Zmluva č. 30-000019099PO2009 09.04.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1027 Prístup k online službe evidencie odpadov na rok - ŠJ 31,20 s DPH Zmluva č. SZ2020/KE4203 09.04.2021 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1026 Záloha plyn 04/2021 - ŠJ 50,00 s DPH Zmluva č. 9103587977 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1025 Dodávka tepla a TÚV 04/2021 - ŠK 1 071,00 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 01.04.2021 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 1024 3. záloha elektrina 04/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 1 440,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.04.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.04.2021 14.04.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367