Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 501 Postele , ochranný panel, vešiakový panel - ŠI 34 512,60 s DPH Zmluva o dielo 21.12.2018 BENAT, s.r.o. Mojzesova 10, 085 01 Bardejov Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 27.12.2018
Faktúra 1005 Poplatok za registráciu domény ( ssske.sk) - ŠK 9,48 s DPH 11.01.2019 WebHouse, s.r.o. Paulinská 20, 917 01 Trnava - IČO : 36743852 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 16.01.2019
Faktúra 520 Studená voda RS - 01.12.2018 - 31.12.2018 - ŠG 271,54 s DPH Dohoda o odbere vody 11.01.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 521 SV/TÚV RS - 01.12.2018 - 31.12.2018 - ŠG 110,33 s DPH Dohoda o odbere vody 11.01.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 522 Nedoplatok za teplo a TÚV ŠG za 12/2018 - ŠG 176,38 s DPH Zmluva o dodávke 14.01.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 3023 dobropis za plyn ŠJ - 01.01.20198 - 31.12.2018 225,35 s DPH Zmluva č. 9103587977 15.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 523 Prenájom futbalového ihriska s umelou trávou ( Užhorodská) - 01.10.2018 - 27.12.2018 - ŠG 337,50 s DPH 15.01.2019 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 16.01.2019
Faktúra 1001 1. záloha 1/2019, elektrina ŠK, ŠI - 01/2019 2 230.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 02.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 11.01.2019
Faktúra 1002 2. záloha elektrina ŠK, ŠI - 01/2019 2 220.00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 02.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 1003 3.záloha elektrina ŠK, ŠI - 01/2019 2 220.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 02.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019
Faktúra 1004 záloha elektrina RS - 01/2019 360,00 s DPH Zmluva č. 5100000125C 02.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 1006 Poplatok za registráciu domény ( strednásportova.sk)- ŠK 9,48 s DPH Zmluva č. Internetová registrácia 11.01.2019 WebHouse, s.r.o. Paulinská 20, 917 01 Trnava - IČO : 36743852 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 16.01.2019
Faktúra 518 Služby pre TV - vodné, stočné, zrážková voda za IV.Q/2018 322,70 s DPH Zmluva č. 238/2012 10.01.2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice - IČO : 31701914 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1007 Záloha plyn ŠJ - 01/2019 72,00 s DPH Zmluva č. 9103587977 11.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 5001 Súťaž KK futsal ( ceny ) - ŠK 42,35 s DPH Objednáva č.: ŠS/001/01 Zmluva č. 597/2017 10.01.2019 Martin Adamčík - MAAD, Cestice 315, 044 71 Cestice, IČO : 41452534 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 6001 Stoličky Tina na kolieskách ( ZK - Internetový ) - VP 411,00 s DPH Objednávka č. : VP/001/01 11.01.2019 ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12, 821 09 Bratislava - IČO : 31396763 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019
Faktúra 1 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 01/2019(1 krát ) 46,80 s DPH Zmluva č. ZO/2018A137 03- 1 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 2 Energetické služby za 01.01.- 31.01.2019 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 998.72 s DPH Zmluva 04.01.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019
Faktúra 3 Doplnenie lekárničky ( Lyžiarský kurz 2019 ) - ŠK 37,53 s DPH Objednávka č.: ŠK/003/03 Zmluva č. Interná smernica č. 597/2017 09.01.2019 Lekarenrondo , s.r.o. Hlavná 50, 080 01 Prešov - IČO : 50121383 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019
Faktúra 4 Predplatné - Integrácia v škole - ZD - ŠK ( 1 ks ) 70,45 s DPH Objednávka č.: ŠK/001/01 Zmluva č. Interná smernica 09.01.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica - IČO : 35908718 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084