Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka ŠS/014/01 Poháre ( ceny ) na KK stolný tenis 148,60 s DPH 23.11.2018 Martin Adamčík - MAAD, Cestice 315, 044 71 Cestice, IČO : 41452534 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 1083 záloha elektrina RS - 11/2018 330,00 s DPH Zmluva č. 5100000125C 02.11.2018 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1001 1. záloha 1/2019, elektrina ŠK, ŠI - 01/2019 2 230.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 02.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 11.01.2019
Faktúra 1080/2300151187 1. záloha elektrina ŠG, ŠI - 11/2018 1 770.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 02.11.2018 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 05.11.2018
Faktúra 1033 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 05/2019 2 210.00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 02.05.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.05.2019
Faktúra 1093 1. záloha elektrina ŠG, ŠI- 12/2018 1 960.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 03.12.2018 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 04.12.2018
Faktúra 1018 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 03/2019 2 370,00 s DPH Zmluvy č. :5100000124C 01.03.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.03.2019
Faktúra 1025 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 04/2019 2 090,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.04.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.04.2019
Faktúra 1041 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 06/2019 1 850,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 03.06.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1050 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 07/2019 1 920,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.07.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.07.2019
Faktúra 1057 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 08/2019 1 770.00 s DPH Zmluva č.. 5100000124C 01.08.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.08.2019
Faktúra 1063 1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 09/2019 1 150,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 02.09.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.09.2019
Faktúra 1077 1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 11/2019 1 980.00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 04.11.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.11.2019
Faktúra 1010 1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 02/2019 1 850,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.02.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.02.2019
Faktúra 1071 1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019 1 210,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/001/03 2 dráhy - 25 m bazén ( utorok, streda, štvrtok, piatok) - plavci ( 1,5 hod) 0,00 s DPH 07.01.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/054/02 2 dráhy - 25 m bazén - utorok, streda, štvrtok, piatok od 7.00 do 8.30 hod. plavci ( 1,5 hod. ) 33,00 s DPH 02.09.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/001/02 2 dráhy - 50 m bazén - utorok, streda, štvrtok ( 1 hod.) 22,00 s DPH 07.01.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 1051 2. záloha elektrina ŠG, ŠI - 07/2019 1 920,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.07.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 08.07.2019
Faktúra 1081 2. záloha elektrina ŠG, ŠI - 11/2018 1 770.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 02.11.2018 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603