Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka ŠJ/020/01 Tlačiareň HP MFP M234 - ŠJ 319,00 s DPH 24.11.2021 ELEKTROSPED, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 24.11.2021
Faktúra 8416/2021/ŠJ Bravčové mäso 72,19 s DPH 534/2021 255/2020/14 18.11.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 23.11.2021 26.11.2021
Objednávka 535/2021 Mäsové výrobky 84,00 s DPH 16.11.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 22.11.2021
Faktúra 8417/2021/ŠJ Mäsové výrobky 84,00 s DPH 535/2021 255/2020/14 19.11.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 23.11.2021 26.11.2021
Objednávka ŠK/085/02 Sklenená trofej + tlač priamo na tovar " TOP ŠPORTOVCI"- ŠK 204,75 s DPH 25.11.2021 MAAD.sk, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 25.11.2021
Objednávka ŠJ/022/01 Nerezové stoly( 4ks), nerezové vozíky(2ks), ohrevný pult(1ks) - ŠJ 2 404,27 s DPH 26.11.2021 EUROGASTROP s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 26.11.2021
Objednávka ŠK/095/01 Vrecia, fólie, pásky, krycie fólie ( výmena okien) - ŠK 113,66 s DPH 116/2021 25.11.2021 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 25.11.2021
Objednávka ŠJ/021/01 Šatníková skriňa 3 dielna ( 7ks - prezliekareň kuchárky) - ŠJ 1 814,40 s DPH 25.11.2021 B2B Partner s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 25.11.2021
Objednávka ŠJ/022/02 Plastová nádoba 100 l s vekom ( ks) - ŠJ 331,20 s DPH 26.11.2021 B2B Partner s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 26.11.2021
Faktúra 8415/2021/ŠJ Zelenina 58,12 s DPH 537/2021 18.11.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 23.11.2021 26.11.2021
Objednávka 545/2021 Mäsové výrobky 136,37 s DPH 19.11.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 22.11.2021
Faktúra 390 Nákup tonerov - ŠK, ŠJ,ŠI 747,22 s DPH ŠK/091/01 Rámcová dohoda č.235/2021 26.11.2021 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Faktúra 391 Fólie, vrecia, pásky, krycie fólie( Výmena okien v škole) - ŠK 113,66 s DPH ŠK/095/01 116/2021 26.11.2021 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Faktúra 392 Otočná tabuľa biela 1200x900mm( USJ) - ŠK 188,40 s DPH ŠK/094/01 26.11.2021 B2B Partner s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Faktúra 393 Čizmy gumené (údržba) - ŠI 19,20 s DPH ŠI/084/03 26.11.2021 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Faktúra 394 Pracovné odevy ( upratovačky, TV Bardejovská) - ŠK 375,86 s DPH ŠK/089/01 26.11.2021 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Faktúra 395 Pracovné odevy (vodič) - ŠK 120,66 s DPH ŠK/090/01 26.11.2021 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.11.2021 26.11.2021
Objednávka 534/2021 Bravčové mäso 72,19 s DPH 18.11.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 22.11.2021
Objednávka 537/2021 Zelenina 58,12 s DPH 18.11.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 22.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367