• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Faktúra SJ/302 Mrazená zelenina a hydina 665,26 s DPH 380/2022 134/2021 11.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 368/2022 Potraviny a mliečne výrobky 204,33 s DPH 06.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.05.2022
  Faktúra SJ/298 Potraviny a mliečne výrobky 204,33 s DPH 368/2022 134/2021 09.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 369/2022 Bravčové mäso 92,61 s DPH 06.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.05.2022
  Faktúra SJ/299 Bravčové mäso 92,61 s DPH 369/2022 248/2021 09.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 379/2022 Mäsové výrobky 6,08 s DPH 10.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022
  Faktúra SJ/300 Mäsové výrobky 6,08 s DPH 379/2022 248/2021 11.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 378/2022 Bravčové a hovädzie mäso 338,91 s DPH 10.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Faktúra SJ/301 Bravčové a hovädzie mäso 338,91 s DPH 378/2022 248/2021 11.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 380/2022 Kuracie mäso a mrazená zelenina 665,26 s DPH 10.05.2022 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Objednávka 381/2022 Detská výživa 123,34 s DPH 10.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Objednávka 370/2022 Potraviny a mliečne výrobky 710,77 s DPH 06.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.05.2022
  Faktúra SJ/303 Ovocné pyré 123,34 s DPH 381/2022 134/2021 11.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 383/2022 Ovocie a zelenina 302,47 s DPH 10.05.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Faktúra SJ/304 Ovocie a zelenina 302,48 s DPH 383/2022 168/2021 11.05.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 386/2022 Potraviny a mliečne výrobky 1 470,85 s DPH 11.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Faktúra SJ/305 Potraviny a mliečne výrobky 1 470.89 s DPH 386/2022 134/2021 12.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.05.2022 17.05.2022
  Objednávka 377/2022 Pekárenské výrobky 90,00 s DPH 09.05.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 12.05.2022
  Objednávka 371/2022 Pekárenské výrobky 39,23 s DPH 06.05.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 09.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12583