• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Faktúra ZF/67 3. záloha elektrina 08/2022 - ŠK, ŠJ, ŠI 4 540.00 s DPH 5100000124C 01.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.08.2022 08.08.2022
  Objednávka ŠJ/015/7 OP a OS elektroinštalácie NN 720,00 s DPH 15.07.2022 DERO s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠJ/015/1 Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou "Potraviny - Hrubý tovar" 700,00 s DPH 15.07.2022 MARBU - VO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠJ/015/2 Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou " Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky" 700,00 s DPH 15.07.2022 MARBU - VO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠJ/015/3 Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou " Potraviny - Mrazené výrobky" 700,00 s DPH 15.07.2022 MARBU - VO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠJ/015/4 Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou " Potraviny - Ovocie a zelenina" 700,00 s DPH 15.07.2022 MARBU - VO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠJ/015/5 Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou " Potraviny - Pekárenské výrobky" 700,00 s DPH 15.07.2022 MARBU - VO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2022
  Objednávka ŠK/059/1 Materiál na upratovanie - ŠK 1 057,37 s DPH 116/2021 04.08.2022 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 04.08.2022
  Objednávka GR/005/1 Tonery - GR 311,80 s DPH 235/2021 04.08.2022 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 04.08.2022
  Faktúra ZF/65 1. záloha elektrina 08/2022 - ŠK, ŠI 4 540,00 s DPH 5100000124C 01.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 02.08.2022 08.08.2022
  Faktúra ZF/66 2. záloha elektrina 08/2022 - ŠK, ŠI 4 540.00 s DPH 5100000124C 01.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 17.08.2022 08.08.2022
  Faktúra ZF/68 Záloha elektrina 08/2022- ŠK (RS) 600,00 s DPH 5100000124C 01.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.08.2022 08.08.2022
  Objednávka ŠI/037/2 Zasklenie okien - ŠI 896,40 s DPH 08.06.2022 DUKOS Dušan Kolesár Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 08.06.2022
  Faktúra ZF/69 Dodávka tepla a TÚV ŠK - 08/2022 404,00 s DPH Zmluva o dodávke 01.08.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.08.2022 08.08.2022
  Faktúra ZF/70 Záloha plyn 08/2022 - ŠJ 68,00 s DPH 9103587977 01.08.2022 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.08.2022 08.08.2022
  Faktúra ZF/71 Tlačivá ŠEVT - ŠK,ŠI 1 096.02 s DPH ŠK/054/1 05.08.2022 ŠEVT a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.08.2022 08.08.2022
  Faktúra DB/9 Dobropis elektrina 07/2022 - RS 538,48 s DPH 5100000124C 05.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.08.2022 08.08.2022
  Faktúra DB/10 Dobropis elektrina 07/2022 - ŠK,ŠI 3 704.64 s DPH 5100000124C 05.08.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.08.2022 08.08.2022
  Faktúra DF/306 Komunálny odpad 2. splátka 2022 - ŠK, ŠJ, ŠI 7 444,26 s DPH MK/B/2022/158143/MK/B/2022/00211720/25 01.08.2022 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.08.2022 08.08.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13361