Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 8491/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 635,01 s DPH 631/2019 08.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8479/2019/ŠJ Mäsové výrobky 34,38 s DPH 615/2019 05.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8480/2019/ŠJ Bravčové a hovädzie mäso 202,79 s DPH 619/2019 06.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8481/2019/ŠJ Mäsové výrobky 39,05 s DPH 620/2019 06.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8482/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 570,66 s DPH 622/2019 06.11.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8483/2019/ŠJ Konzumné zemiaky 403,20 s DPH 627/2019 07.11.2019 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8484/2019/ŠJ Mäsové výrobky 19,57 s DPH 625/2019 07.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8485/2019/ŠJ Bravčové mäso 42,69 s DPH 624/2019 07.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8486/2019/ŠJ Potraviny 1 088,88 s DPH 623/2019 06.11.2019 K-TOM Trade a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8487/2019/ŠJ Vajcia 56,16 s DPH 616/2019 05.11.2019 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8488/2019/ŠJ Mäsové výrobky 70,38 s DPH 613/2019 04.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8489/2019//ŠJ Ovocie a zelenina 186,00 s DPH 628/2019 08.11.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8490/2019/ŠJ Mäsové výrobky 97,20 s DPH 629/2019 08.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8492/2019/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 710,96 s DPH 632/2019 08.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8477/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 684,66 s DPH 618/2019 05.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8493/2019/ŠJ Mäsové výrobky 6,11 s DPH 634/2019 11.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8494/2019/ŠJ Bravčové mäso 45,55 s DPH 633/2019 11.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8495/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 371,99 s DPH 636/2019 12.11.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8496/2019/ŠJ Mäsové výrobky 49,19 s DPH 637/2019 12.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973