Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka ŠI/017/02 Pranie prádla pre ŠI 102,20 s DPH 14.06.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 8283/2019/ŠJ Bravčové mäso 13,32 s DPH 369/2019 06.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Faktúra 8284/2019/ŠJ Mäsové výrobky 65,69 s DPH 370/2019 06.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Faktúra 8282/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 345,08 s DPH 368/2019 05.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Faktúra 8281/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 324,54 s DPH 365/2019 05.06.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Objednávka ŠJ/011/01 ecosolPLUS34 kg ( 12 ks) 173,76 s DPH 18.06.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka PČ/010/01 Pranie prádla (96 ks ) 49,60 s DPH 14.06.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠI/017/01 Pranie prádla ( 44 ks ) 22..90 s DPH 14.06.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka 373/2019 Mäsové výrobky 21,16 s DPH 06.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8279/2019/ŠJ Mäsové výrobky 4,10 s DPH 362/2019 05.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Objednávka 374/2019 Mrazená zelenina a hydina 442,82 s DPH 07.06.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 376/2019 Ovocie a zelenina 587,11 s DPH 07.06.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 377/2019 Bravčové a hovädzie mäso 150,72 s DPH 07.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 379/2019 Mäsové výrobky 4,13 s DPH 10.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 378/2019 Bravčové mäso 119,96 s DPH 10.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 382/2019 Potraviny a mliečne výrobky 296,10 s DPH 10.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 384/2019 Vajcia 37,44 s DPH 10.06.2019 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8280/2019/ŠJ Bravčové mäso 31,37 s DPH 363/2019 05.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
Faktúra 8278/2019/ŠJ Bravčové mäso 103,21 s DPH 359/2019 04.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603