Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 8196/2019/ŠJ Bravčové mäso 32,79 s DPH 261/2019 17.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Objednávka 226/2019 Mlieko školské * 6,00 s DPH 02.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 212/2019 Mlieko školské * 8,40 s DPH 01.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 253/2019 Mlieko školské * 10,08 s DPH 11.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 264/2019 Ovocie a zelenina 413,97 s DPH 23.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 265/2019 Bravčové mäso 109,10 s DPH 23.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 267/2019 Mrazená zelenina a hydina 462,34 s DPH 23.04.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 242/2019 Pekárenské výrobky 9,08 s DPH 08.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 239/2019 Pekárenské výrobky 30,35 s DPH 08.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 236/2019 Pekárenské výrobky 16,84 s DPH 03.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka ŠK/022/03 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1 800,00 s DPH 22.03.2019 itSTYle, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka G/003/01 ubytovacie služby LK 2019 5 280,00 s DPH 09.01.2019 Erika Góčová - Penzión Erika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 8199/2019/ŠJ Mäsové výrobky 14,04 s DPH 261/2019 17.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Faktúra 8197/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 41,35 s DPH 262/2019 17.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Faktúra 8195/2019/ŠJ Termix 109,73 s DPH 258/2019 16.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Objednávka 248/2019 Pekárenské výrobky 44,94 s DPH 10.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8194/2019/ŠJ Mäsové výrobky 42,74 s DPH 259/2019 16.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Faktúra 8193/2019/ŠJ Bravčové a hovädzie mäso 255,59 s DPH 256/2019 15.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
Faktúra 8190/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 245,28 s DPH 251/2019 12.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2078