Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 283 SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK 15,47 s DPH Zmluva č. Dohoda o odbere vody 26.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 30.08.2019 02.09.2019
Faktúra 493 Réžia strava RS - za 12/2019 - ŠK 17,55 s DPH Zmluva č.: 8/2019 19.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 451 SV/TÚV RS - 11/2019 230,27 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 10.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 11.12.2019 12.12.2019
Objednávka 37/2022 Pekárenské výrobky 12,35 s DPH 18.01.2022 VAMEX, a.s. Irena Miščíková vedúca ŠJ 21.01.2022
Faktúra 9004 Vrece protipovodňové 1 - komorové ( strecha ) - PČ 144,72 s DPH Objednávka č.: PČ/002/01 03.02.2020 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice 11.02.2020 13.02.2020
Zmluva ŠJ 10/2019 Zabezpečenie obedov pre žiakov z Detského domova s DPH 05.11.2019 Zem detí - Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 08.11.2019
Faktúra 1072 3.záloha elektrina - 10/2020 - ŠK, ŠJ, ŠIí 1 470,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2020 12.10.2020
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy Hana Jendrichovská konateľka a štatutárna zástupkyňa 08.10.2021
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy Hana Jendrichovská konateľka a štatutárna zástupkyňa 08.10.2021
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva ŠJ 2/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.09.2021 ACCEDE s.r.o. ACCEDE Ing. Katarína Kočkinová konateľ ACCEDE 03.09.2021
Zmluva ŠJ 5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Medzev Centrum pre deti a rodiny Medzev Mgr. Lucia Cisárová riaditeľka CDR Medzev 10.09.2021
Zmluva ŠJ 6/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Zem detí Centrum pre deti a rodiny zem detí Ing. zuzana Jusková riaditeľka CDR zem detí 13.09.2021
Zmluva 893/2018 zml.o poskyt.dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 - CEZ ÚV SR 407/2018 4 364.00 s DPH 07.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj , Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Ing.Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja 12.11.2018
Objednávka SŠŠKE/83-2/2022/LF8 prenájom učebne a telocvične-inovačné vzdelávanie pedagógov 160,00 s DPH 30.03.2022 Stredná športová škola Slov.asociácia športu na školách, Trnavská 37, Bratislava A. Ristová štatutár 30.03.2022
Objednávka SŠŠKE/83-1/2022/LF8 prenájom miestnosti - školenie rozhodcov 170,00 s DPH 25.03.2022 Stredná športová škola Slovenský atletický zväz, Junácka 6, Bratislava Ing. V.Gubrický generálny sekretár SAZ 28.03.2022
Objednávka Prenájom telocvične na školenie učiteľov ZŠ a SŠ dňa 10.10.2022 v čase od 8:00 -15:00 hod. 175,00 s DPH 27.09.2022 Stredná športová škola Slovenský zväz bedmintonu, Slovenská 19, 080 01 Prešov Mgr. Zuzana Rajdugová generálna sekretárka 27.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367