Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 280 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 09/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30375849 26.08.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 30.08.2019
Faktúra 283 SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK 15,47 s DPH Zmluva č. Dohoda o odbere vody 26.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 30.08.2019
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 893/2018 zml.o poskyt.dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 - CEZ ÚV SR 407/2018 4 364.00 s DPH 07.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj , Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Ing.Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja
Objednávka 265/2019 Bravčové mäso 109,10 s DPH 23.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 264/2019 Ovocie a zelenina 413,97 s DPH 23.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 253/2019 Mlieko školské * 10,08 s DPH 11.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 212/2019 Mlieko školské * 8,40 s DPH 01.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 132/2019 Bravčové mäso 17,23 s DPH 01.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 226/2019 Mlieko školské * 6,00 s DPH 02.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 267/2019 Mrazená zelenina a hydina 462,34 s DPH 23.04.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 248/2019 Pekárenské výrobky 44,94 s DPH 10.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 252/2019 Pekárenské výrobky 30,64 s DPH 11.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 257/2019 Pekárenské výrobky 8,75 s DPH 12.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 268/2019 Potraviny a mliečne výrobky 600,12 s DPH 24.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 270/2019 Mäsové výrobky 12,14 s DPH 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 269/2019 Bravčové mäso 132,21 s DPH 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2078