Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ŠJ 10/2019 Zabezpečenie obedov pre žiakov z Detského domova s DPH 05.11.2019 Zem detí - Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 451 SV/TÚV RS - 11/2019 230,27 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 10.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 11.12.2019
Faktúra 283 SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK 15,47 s DPH Zmluva č. Dohoda o odbere vody 26.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 30.08.2019
Faktúra 9004 Vrece protipovodňové 1 - komorové ( strecha ) - PČ 144,72 s DPH Objednávka č.: PČ/002/01 03.02.2020 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice 11.02.2020
Faktúra 493 Réžia strava RS - za 12/2019 - ŠK 17,55 s DPH Zmluva č.: 8/2019 19.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 23.12.2019
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 893/2018 zml.o poskyt.dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 - CEZ ÚV SR 407/2018 4 364.00 s DPH 07.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj , Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Ing.Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja
Faktúra 8491/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 635,01 s DPH 631/2019 08.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8492/2019/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 710,96 s DPH 632/2019 08.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8490/2019/ŠJ Mäsové výrobky 97,20 s DPH 629/2019 08.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8493/2019/ŠJ Mäsové výrobky 6,11 s DPH 634/2019 11.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Objednávka ŠJ/022/02 Aktualizácia programu v ŠJ ( 1 krát ) 39,24 s DPH 15.11.2019 SOFT- GL s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice - IČO :36182214 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 8489/2019//ŠJ Ovocie a zelenina 186,00 s DPH 628/2019 08.11.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8494/2019/ŠJ Bravčové mäso 45,55 s DPH 633/2019 11.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8495/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 371,99 s DPH 636/2019 12.11.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8496/2019/ŠJ Mäsové výrobky 49,19 s DPH 637/2019 12.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
Faktúra 8497/2019/ŠJ Vajcia 56,16 s DPH 639/2019 12.11.2019 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973