Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 283 SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK 15,47 s DPH Zmluva č. Dohoda o odbere vody 26.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 30.08.2019
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 893/2018 zml.o poskyt.dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 - CEZ ÚV SR 407/2018 4 364.00 s DPH 07.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj , Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Ing.Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja
Faktúra 122 Prostriedkky na upratovanie , kanc. papier, kanc. potreby ( DEŇ ZEME) - ŠK 144,33 s DPH Objednávka č.: ŠK/025/01 Zmluva č.: 2/2018, 6/2018, 2/GZ1/2016 09.04.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 12.04.2019
Objednávka 378/2019 Bravčové mäso 119,96 s DPH 10.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 382/2019 Potraviny a mliečne výrobky 296,10 s DPH 10.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 384/2019 Vajcia 37,44 s DPH 10.06.2019 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 385/2019 Bravčové mäso 27,80 s DPH 11.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 356/2019 Mlieko školské * 9,24 s DPH 01.06.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 388/2019 Mäsové výrobky 13,70 s DPH 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 387/2019 Bravčové mäso 85,78 s DPH 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 383/2019 Jogurt biely 6,00 s DPH 10.06.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 389/2019 Ovocie a zelenina 191,58 s DPH 12.06.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 377/2019 Bravčové a hovädzie mäso 150,72 s DPH 07.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 395/2019 Potraviny a mliečne výrobky 450,79 s DPH 13.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 393/2019 Mrazená hydina a zelenina 180,80 s DPH 13.06.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 392/2019 Mäsové výrobky 10,08 s DPH 13.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603