Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 235/2020 Výpočtová technika 8 564,77 bez DPH 28.10.2020 04.11.2020 13.11.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.10.2020
Zmluva 135/2021 Dod.č.1 k RD Potraviny-hydina 15 909,60 bez DPH 01.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 01.04.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 624/2019 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 37 911.00 bez DPH 05.12.2019 13.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.12.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 611/2019 Čistiace prostriedky a materiál na upratovanie 19 472.00 bez DPH 14.11.2019 22.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.11.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 165/2020 Zemiaky 5 382,00 bez DPH 03.08.2020 18.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 166/2020 Hydina 15 587,00 bez DPH 03.08.2020 18.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 167/2020 Ryby a mrazený tovar 8 173,00 bez DPH 03.08.2020 18.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 168/2020 Mlieko a mliečne výrobky 24 510,00 bez DPH 03.08.2020 18.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 262/2020 Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa 15 544.87 bez DPH 08.12.2020 14.12.2020 29.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 08.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 255/2020 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 43 909,95 bez DPH 02.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 169/2020 Hrubý tovar - potraviny pre ŠJ 40 333,00 bez DPH 05.08.2020 20.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 158/2020 Oprava chodby - 2.etapa 4 890,00 bez DPH 25.06.2020 09.07.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.06.2020
Zmluva 136/2021 Dod.č.1 k RD Potraviny-hrubý tovar 37 430,62 bez DPH 01.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 1009 1. záloha elektrina ŠK,ŠI - 02/2020 2 190,00 bez DPH Zmluva č. 5100000124C 03.02.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 05.02.2020 13.02.2020
Zmluva 133/2021 Dod.č.1 k RD Potraviny-mlieko a mliečne výrobky 28 725,23 bez DPH 01.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 01.04.2022
Zmluva 134/2021 Dod.č.1 k RD Potraviny-ryby a mrazený tovar 8 918,65 bez DPH 01.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 01.04.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 210/2020 Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom bez DPH 23.09.2020 01.10.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.09.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 170/2020 vajcia 1 354,10 bez DPH 03.08.2020 18.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 163/2020 Ovocie a zelenina 32 048,00 bez DPH 24.07.2020 11.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 602/2019 Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 4 044,00 bez DPH 30.10.2019 11.11.2019 13.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367