Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 602/2019 Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 4 044,00 bez DPH 30.10.2019 11.11.2019 13.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 611/2019 Čistiace prostriedky a materiál na upratovanie 19 472.00 bez DPH 14.11.2019 22.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 385/2019 Bravčové mäso 27,80 s DPH 11.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 377/2019 Bravčové a hovädzie mäso 150,72 s DPH 07.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 379/2019 Mäsové výrobky 4,13 s DPH 10.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 378/2019 Bravčové mäso 119,96 s DPH 10.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 382/2019 Potraviny a mliečne výrobky 296,10 s DPH 10.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 384/2019 Vajcia 37,44 s DPH 10.06.2019 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 356/2019 Mlieko školské * 9,24 s DPH 01.06.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 374/2019 Mrazená zelenina a hydina 442,82 s DPH 07.06.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 388/2019 Mäsové výrobky 13,70 s DPH 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 387/2019 Bravčové mäso 85,78 s DPH 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 389/2019 Ovocie a zelenina 191,58 s DPH 12.06.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 383/2019 Jogurt biely 6,00 s DPH 10.06.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 395/2019 Potraviny a mliečne výrobky 450,79 s DPH 13.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 393/2019 Mrazená hydina a zelenina 180,80 s DPH 13.06.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 392/2019 Mäsové výrobky 10,08 s DPH 13.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 391/2019 Hovädzie mäso 47,89 s DPH 13.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 376/2019 Ovocie a zelenina 587,11 s DPH 07.06.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603