Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 212/2019 Mlieko školské * 8,40 s DPH 01.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8203/2019/ŠJ Mlieko polotučné 18,48 s DPH 212, 253/2019 23.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 8202/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 413,96 s DPH 264/2019 24.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 8201/2019/ŠJ Bravčové mäso 109,10 s DPH 265/2019 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 8200/2019/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 462,34 s DPH 267/2019 24.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Faktúra 8198/2019/ŠJ Pekárenské výrobky 56,26 s DPH 236,239,242/2019 15.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Objednávka 269/2019 Bravčové mäso 132,21 s DPH 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 270/2019 Mäsové výrobky 12,14 s DPH 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 268/2019 Potraviny a mliečne výrobky 600,12 s DPH 24.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 257/2019 Pekárenské výrobky 8,75 s DPH 12.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 252/2019 Pekárenské výrobky 30,64 s DPH 11.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 248/2019 Pekárenské výrobky 44,94 s DPH 10.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 226/2019 Mlieko školské * 6,00 s DPH 02.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 226/2019 Mlieko školské * 6,00 s DPH 02.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 253/2019 Mlieko školské * 10,08 s DPH 11.04.2019 Organika s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 820/2019/ŠJ Pekárenské výrobky 84,33 s DPH 248,252,267/2019 17.04.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 30.04.2019
Objednávka 264/2019 Ovocie a zelenina 413,97 s DPH 23.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 265/2019 Bravčové mäso 109,10 s DPH 23.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 267/2019 Mrazená zelenina a hydina 462,34 s DPH 23.04.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084