• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra PC/24 Služby Digi TV 09/2023 - PČ 13,60 s DPH 30441822 22.08.2023 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 31.08.2023 11.09.2023
  Faktúra DB/24 Dobropis elektrina 08/2023 - ŠK,ŠI 3 764,17 s DPH 5100000124C 07.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/300 Údržba a servis výťahov 08/2023 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH ŠI/002/1 22-Sup-2016 dod.č1 04.09.2023 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/299 Chladnička Whirlpool - ŠK 219,00 s DPH ŠK/054/1 04.09.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/298 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2023 - ŠK 46,80 s DPH ZO/2018A13703 -1 04.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/297 Telefón 08/2023 - ŠK (RS) 9,80 s DPH Zmluva o poskyt.služ 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 14.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/296 Telefón 08/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI 279,76 s DPH Zmluva o poskyt.služ 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 14.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/295 Energetické služby 09/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 395,77 s DPH Zmluva 04.09.2023 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 14.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DB/23 Dobropis elektrina 08/2023 - RS 122,65 s DPH 5100000124C 07.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/302 Vodné, stočné 08/2023 - ŠI 2 540,11 s DPH 30-000019099PO2009 04.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DB/22 Dobropis elektrina 08/2023 - Ihrisko 30,07 s DPH 5100000125C 07.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.09.2023 11.10.2023
  Faktúra IF/8 Rekonštrukcia školskej kuchyne - ŠJ 314 398,10 s DPH Zmluva o dielo č.003/2023_RK/SŠŠ 13.09.2023 SURES s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 14.09.2023 11.10.2023
  Faktúra IF/7 Plynový varný kotol s príslušenstvom - ŠJ 8 658,36 s DPH ŠJ/011/1 04.09.2023 CORA GASTRO s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 14.09.2023 11.10.2023
  Faktúra PC/28 Pranie prádla - PČ 48,00 s DPH PČ/012/1 Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022 27.09.2023 Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 04.10.2023 11.10.2023
  Faktúra PC/27 Služby Digi TV 10/2023 - PČ 13,60 s DPH 30603587 22.09.2023 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 29.09.2023 11.10.2023
  Faktúra PC/26 Služby Digi TV 10/2023 - PČ 13,60 s DPH 30441822 22.09.2023 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 29.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/301 Nákup PHM 08/2023 - ŠK 194,11 s DPH SN-SSN-56100-02 04.09.2023 SLOVNAFT, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/303 Odvoz a likvidáciu vyradeného majetku - ŠI 804,86 s DPH ŠI/038/1 04.09.2023 H & V Investment, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  Faktúra ZF/81 Kontrolná zložka riaditeľa školy - PREMIUM -ŠK 249,60 s DPH ŠK/075/2 20.09.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 29.09.2023 11.10.2023
  Faktúra DF/313 Farby, penetrák, riedidlo, štetce, silikón, kotúče - ŠK,ŠJ 229,50 s DPH ŠK/069/2,ŠJ/015/1 13.09.2023 Róbert Klein st.- ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2023 11.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12583