• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra SJ/136 Potraviny a mliečne výrobky 984,47 s DPH 162/2024 22.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/135 Pekárenské výrobky 327,85 s DPH 163/2024 22.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/134 Mäsové výrobky 663,41 s DPH 165/2024 22.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/133 Bravčové mäso 144,69 s DPH 160/2024 21.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Objednávka 162/2024 Potraviny a mliečne výrobky 984,48 s DPH 21.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 163/2024 Pekárenské výrobky 327,85 s DPH 21.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 165/2024 Bravčové a hovädzie mäso 663,41 s DPH 21.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra SJ/132 Pekárenské výrobky 634,19 s DPH 128,131,138,143/2024 20.02.2024 Vamex a.s. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/131 Mrazená zelenina 35,28 s DPH 156/2024 20.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/130 Ovocie a zelenina 413,12 s DPH 155/2024 20.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/129 Mäsové výrobky 410,82 s DPH 157/2024 20.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/128 Pekárenské výrobky 201,76 s DPH 159/2024 20.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Objednávka 160/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 144,69 s DPH 20.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 21.02.2024
  Objednávka 159/2024 Pekárenské výrobky 201,77 s DPH 19.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 156/2024 Mrazená zelenina 35,28 s DPH 19.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 155/2024 Ovocie a zelenina 413,12 s DPH 19.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 157/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 410,82 s DPH 19.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra SJ/125 Bravčové mäso 280,79 s DPH 151/2024 19.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/124 Potraviny a mliečne výrobky 1 388,02 s DPH 152/2024 19.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  Faktúra SJ/127 Ovocie a zelenina 412,32 s DPH 149/2024 19.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 28.02.2024 04.03.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13361