• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Objednávka 90/2022 Kuracie mäso a mrazená zelenina 557,71 s DPH 03.02.2022 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Faktúra DF/28 Samolepky (Únikový východ, Nepovoleným vstup zakázaný) - ŠK,ŠI 2,14 s DPH ŠK/004/2 09.02.2022 BE-SOFT a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.02.2022 09.02.2022
  Faktúra DF/31 Prenájom zápasníckej haly na tréningový proces za 01/2022 250,00 s DPH ŠK/003/3 14.02.2022 Zápasnický klub Košice 1904 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.02.2022 14.02.2022
  Zmluva 9/ 3 /2022/GZ1-DZ finančný dar - podpora šport.činnosti 690,00 s DPH 14.02.2022 ŠK Olympia - SŠŠ Košice-vodné polo Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 14.02.2022
  Objednávka 93/2022 Mäsové výrobky 29,58 s DPH 03.02.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 92/2022 Bravčové mäso 93,50 s DPH 03.02.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 91/2022 Ovocie 31,08 s DPH 03.02.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 89/2022 Potraviny a mliečne výrobky 430,24 s DPH 03.02.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Faktúra DF/24 Údržba a servis výťahov za 01/2022 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH ŠI/001/1 08.02.2022 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.02.2022 08.02.2022
  Objednávka 100/2022 Zemiaky 462,00 s DPH 04.02.2022 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 99/2022 Mliečne výrobky 254,92 s DPH 04.02.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 96/2022 Hovädzie mäso 284,24 s DPH 04.02.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 97/2022 Ovocie a zelenina 176,13 s DPH 04.02.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 105/2022 Vajcia 71,71 s DPH 07.02.2022 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 102/2022 Mäsové výrobky 38,35 s DPH 07.02.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.02.2022
  Objednávka 103/2022 Bravčové mäso 65,26 s DPH 07.02.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 11.02.2022
  Faktúra DF/25 Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - ŠK 26,00 s DPH ŠK/003/8 08.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 15.02.2022 08.02.2022
  Zmluva 9/ 4/ 2022 /GZ1-DZ finančný dar - podpora šport.činnosti 3 000,00 s DPH 01.02.2022 Športový klub polície Košice - Plávanie o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.02.2022
  Objednávka 109/2022 Ovocie a zelenina 205,01 s DPH 08.02.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 11.02.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13347