Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 223/2019 Mäsové výrobky 87,05 s DPH 02.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8166/2019/ŠJ Ovocie 115,44 s DPH 219/2019 02.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8165/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 228,22 s DPH 221/2019 02.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8164/2019/ŠJ Bravčové mäso 280,68 s DPH 215/2019 01.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8163/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 629,81 s DPH 214/2019 01.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8163/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 629,81 s DPH 214/2019 01.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8162/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 693,74 s DPH 213/2019 01.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Faktúra 8161/2019/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 472,82 s DPH 211/2019 01.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Objednávka 229/2019 Bravčové mäso 181,10 s DPH 03.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 230/2019 Mäsové výrobky 59,76 s DPH 03.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 227/2019 Zemiaky 403,20 s DPH 03.04.2019 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 224/2019 Ovocie a zelenina 497,46 s DPH 02.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 222/2019 Potraviny a mliečne výrobky 886,94 s DPH 02.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8168/2019/ŠJ Mäsové výrobky 65,03 s DPH 217/2019 02.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.04.2019
Objednávka 217/2019 Mäsové výrobky 65,03 s DPH 01.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 218/2019 Bravčové mäso 64,06 s DPH 01.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 219/2019 Ovocie 115,44 s DPH 01.04.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 221/2019 Potraviny a mliečne výrobky 228,22 s DPH 01.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 215/2019 Bravčové a hovädzie mäso 280,67 s DPH 01.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2078