• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 163/2024 Pekárenské výrobky 327,85 s DPH 21.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 162/2024 Potraviny a mliečne výrobky 984,48 s DPH 21.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 165/2024 Bravčové a hovädzie mäso 663,41 s DPH 21.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 160/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 144,69 s DPH 20.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 21.02.2024
  Objednávka 159/2024 Pekárenské výrobky 201,77 s DPH 19.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 157/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 410,82 s DPH 19.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 155/2024 Ovocie a zelenina 413,12 s DPH 19.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 156/2024 Mrazená zelenina 35,28 s DPH 19.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 23.02.2024
  Objednávka 153/2024 Pekárenské výrobky 288,92 s DPH 16.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024
  Objednávka ŠK/011/2 Materiál na upratovanie - ŠK 1 252,50 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023 zo dňa 22.09.2023 16.02.2024 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.02.2024
  Faktúra SJ/121 Bravčové mäso a mäsové výrobky 193,78 s DPH 145/2021 31/29/2022 16.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
  Faktúra SJ/122 Zemiaky 594,00 s DPH 147/2024 66/7-PŠJ/2023 16.02.2024 Mgr.Milan Veliký Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
  Objednávka ŠK/011/1 Krátky slovník SJ Synonymický slovník SJ ( maturita 2024)- ŠK 199,14 s DPH 16.02.2024 preskoly.sk s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.02.2024
  Objednávka 152/2024 Potraviny a mliečne výrobky 1 388,02 s DPH 16.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024
  Objednávka 149/2024 Ovocie a zelenina 412,31 s DPH 16.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024
  Objednávka 150/2024 Mrazená hydina 568,80 s DPH 16.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024
  Objednávka 151/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 280,80 s DPH 16.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024
  Objednávka 147/2024 Zemiaky 594,00 s DPH 15.02.2024 Mgr.Milan Veliký Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 16.02.2024
  Objednávka 145/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 193,78 s DPH 15.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 16.02.2024
  Faktúra SJ/120 Mäsové výrobky 365,12 s DPH 140/2024 31/29/2022 15.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13347