Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3021 Preplatok za teplo a TÚV za 10/2019 - ŠK 86,91 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 15.11.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 18.11.2019
Faktúra 1075 záloha plyn ŠJ - 10/2019 72,00 s DPH Zmluva č.: 9103587977 01.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 9034 Prostriedky na upratovanie - PČ 334,84 s DPH Objednávka č.: PČ/017/01 Zmluva č.: 2/2018 30.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 9035 Nákup tonerov - PČ 184,20 s DPH Objednávka č. PČ/015/01 Zmluva č.: 4/2018 30.09.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 329 Stravné lístky ŠI - 09/2019 (88 ks ) 337,04 s DPH ŠI/028/01 Zmluva č.: KZFA/20110901d.č.1 01.10.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 330 Voda z povrchového odtoku ŠG, ŠJ, ŠI - 09/2019 345,19 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 01.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1071 1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019 1 210,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1072 2.. záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019 1 210,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1073 3.záloha elektrina ŠK,ŠJ, ŠI - 10/2019 1 210.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1074 Záloha za dodávku tepla a TÚV ŠK - 10/2019 1 079,00 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 01.10.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1076 Záloha - voda z povrchového odtoku ŠK,ŠJ, ŠI - 10/2019 352,86 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 02.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 326 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019 4 020,06 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 30.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 328 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 10/2019 46,80 s DPH Zmluva č.: ZO/2018A13703- 1 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1010 2.záloha elektrina - 02/2021 - ŠK 1 560,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.02.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 1009 1.záloha elektrina 02/2021 - ŠK 1 560,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.02.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.02.2021 05.02.2021
Faktúra 6 Orange mobil ( 20.01.2021 - 19.02.2021) - ŠK, ŠJ, ŠI 93,77 s DPH Zmluva č. C1-0015KO 22.01.2021 ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.01.2021 05.02.2021
Faktúra 5 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 02/2021 12,60 s DPH Zmluva č. 30441823 22.01.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.01.2021 05.02.2021
Faktúra 4 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK 02/2021 12,60 s DPH Zmluva č. 30375849 22.01.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.01.2021 05.02.2021
Faktúra 3 Maliarské potreby ( farby, štetce, valčeky ) - ŠK 240,20 s DPH Objednávka č.: G/067/01 ŠK/001/01 19.01.2021 Róbert Klein st. - ROAL Muškátová 38, 040 11 Košice - IČO : 45342423 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.01.2021 05.02.2021
Faktúra 2 Energetické služby 01/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 457,20 s DPH Zmluva č. Zmluva 11.01.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.01.2021 05.02.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367