Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 499 Tlačiareň farebná CANON ( sekretariát ) - ŠG 400,66 s DPH Objednávka č: :G/082/05 21.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 27.12.2018
Faktúra 518 Služby pre TV - vodné, stočné, zrážková voda za IV.Q/2018 322,70 s DPH Zmluva č. 238/2012 10.01.2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice - IČO : 31701914 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9015 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 174 Orange mobil ŠK, ŠJ,ŠI - 02.05.2019 - 19. 06.2019 72,98 s DPH Zmluva č.: C1-0015KO 23.05.2019 ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3022 Dobropis elektrina ŠG, RS - 12/2018 83,96 s DPH Zmluva č. 5100000125C 07.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 511 Telefón ŠG( RS) -12/2018 26,66 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 03.01.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 512 Telefón ŠG, ŠJ, ŠI - 12/2018 335,94 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 03.01.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 513 Nákup PHM - 12/2018 283,73 s DPH Zmluva č. SN -SSN-56100-02 03.01.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 514 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠG, ŠJ, ŠI - 12/2018 2 984,76 s DPH Zmluva č.30-000019099PO2009 03.01.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 515 Nedoplatok za 12/2018 - ihrisko - ŠG 48,72 s DPH Zmluva č. 5100000125C 07.01.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 517 Služby pre TV - elektrická energia za IV.Q/2018 412,18 s DPH Zmluva č.238/2012 10.01.2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice - IČO : 31701914 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 519 Obsadenie na webserveri - nad limit služby Optimum - 09-12/2018 5,04 s DPH internetová registrácia 10.01.2019 WebHouse, s.r.o. Paulinská 20, 917 01 Trnava - IČO : 36743852 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.01.2019
Faktúra 9017 Pranie prádla - PČ 162,75 s DPH Objednávka č.: PČ/007/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 520 Studená voda RS - 01.12.2018 - 31.12.2018 - ŠG 271,54 s DPH Dohoda o odbere vody 11.01.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 521 SV/TÚV RS - 01.12.2018 - 31.12.2018 - ŠG 110,33 s DPH Dohoda o odbere vody 11.01.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 522 Nedoplatok za teplo a TÚV ŠG za 12/2018 - ŠG 176,38 s DPH Zmluva o dodávke 14.01.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019
Faktúra 173 Nákup PHM - 05/2019 123,41 s DPH Zmluva č.: SN- SSN-56100-02 17.05.2019 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3023 dobropis za plyn ŠJ - 01.01.20198 - 31.12.2018 225,35 s DPH Zmluva č. 9103587977 15.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 523 Prenájom futbalového ihriska s umelou trávou ( Užhorodská) - 01.10.2018 - 27.12.2018 - ŠG 337,50 s DPH 15.01.2019 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 16.01.2019
Faktúra 172 Služby PC siete SANET ŠK, ŠJ, ŠI - II.Q/2019 149,37 s DPH Zmluva č.: 3102805 17.05.2019 Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava - IČO: 17055270 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2078