Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka 315/2019 Mäsové výrobky 33,78 s DPH 16.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 175 Dodávka a montáž kamery - ŠK, ŠI 841,20 s DPH Objenávka č.: ŠK/023/01 23.05.2019 CI - servis SK, s.r.o. Werferova 3, 040 01 Košice - IČO : 36725846, Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9017 Pranie prádla - PČ 162,75 s DPH Objednávka č.: PČ/007/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9016 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30603587 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9015 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 386/2019 Dodatok č.1/2019 k zml.č.1030271912 o dodávke a odbee tepla a TUV s DPH 16.05.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka ŠK/038/01 Pranie prádla 47,50 s DPH 13.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/037/01 Pranie prádla pre ŠK ( 141 ks / 76,90 s DPH 10.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 174 Orange mobil ŠK, ŠJ,ŠI - 02.05.2019 - 19. 06.2019 72,98 s DPH Zmluva č.: C1-0015KO 23.05.2019 ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka 319/2019 Bravčové mäso 113,41 s DPH 20.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 320/2019 Mäsové výrobky 31,50 s DPH 20.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 322/2019 Ovocie a zelenina 361,05 s DPH 20.05.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 317/2019 Hovädzie mäso 204,31 s DPH 17.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 313/2019 Bravčové mäso 79,65 s DPH 15.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 177 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka 312/2019 Potraviny a mliečne výrobky 435,49 s DPH 15.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 286/2019 Pekárenské výrobky 20,13 s DPH 02.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 281/2019 Pekárenské výrobky 56,19 s DPH 01.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 301/2019 Pekárenské výrobky 19,74 s DPH 09.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603