Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka 74/2021 Pekárenské výrobky 81,53 s DPH 21.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 89/2021 Kuracie mäso a mrazená zelenina 381,66 s DPH 27.05.2021 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 67/2021 Pekárenské výrobky 36,83 s DPH 19.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 61/2021 Pekárenské výrobky 32,29 s DPH 18.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 56/2021 Pekárenské výrobky 113,23 s DPH 17.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 52/2021 Pekárenské výrobky 42,35 s DPH 14.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 17.05.2021
Objednávka 84/2021 Potraviny a mliečne výrobky 908,61 s DPH 26.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 85/2021 Potraviny a mliečne výrobky 633,89 s DPH 26.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 86/2021 Potraviny a mliečne výrobky 462,07 s DPH 26.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 87/2021 Bravčové mäso 35,54 s DPH 26.05.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 80/2021 Pekárenské výrobky 42,90 s DPH 24.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 77/2021 Pekárenské výrobky 60,84 s DPH 21.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 68/2021 Pekárenské výrobky 113,75 s DPH 20.05.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2021
Objednávka 92/2021 Mäsové výrobky 92,80 s DPH 27.05.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 82/2021 Mäsové výrobky 4,58 s DPH 25.05.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka 81/2021 Bravčové mäso 141,62 s DPH 26.05.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 31.05.2021
Objednávka ŠK/032/01 Výroba a montáž nerezových plechov ( 1200x1160x4, 1200x510x4) a výroba nerezového stola ( 2x40 ) - 1 krát 284,00 s DPH 21.05.2021 Michal Haluška, Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad Jazerom Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 21.05.2021
Objednávka ŠK/035/01 aSc Agenda Komplet 300 399 žiakov na šk. rok 2021/2022 ( 1 krát ) 529,00 s DPH 01.06.2021 ASC s.r.o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 01.06.2021
Faktúra 146 Nedoplatok elektrická energia 05/2021 - ŠK( RS) 190,48 s DPH Zmluva č. 5100000125C 04.06.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367