Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 341 Vysielanie Radia šport v relácii " Kompas " - ŠK 60,00 s DPH Zmluva č.: Kupna zmluva 10.10.2019 Rádio Šport s.r.o. Tolstého 18, 040 01 Košice - IČO : 35678851 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka 533/2019 Mäsové výrobky 45,41 s DPH 03.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 536/2019 Ovocie a zelenina 767,81 s DPH 04.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 538/2019 Mrazená zelenina a hydina 675,80 s DPH 04.10.2019 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 540/2019 Bravčové mäso 137,41 s DPH 04.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 541/2019 Potraviny a mliečne výrobky 115,00 s DPH 645/2018 07.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 543/2019 Ovocie a zelenina 547,97 s DPH 07.10.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 338 Pisacie stoly s kontajnerom ( 10 ks ), stoličky ( 10 ks ) - ŠI 1 120,00 s DPH ŠI/029/01 08.10.2019 Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, 821 04 Bratislava - IČO : 35903414 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 339 Nákup tonerov - ŠK ( 5 ks ) 114,65 s DPH Objednávka č.: ŠK/066/02 Zmluva č.: 4/2018 08.10.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 340 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 09/2019 81,00 s DPH Zmluva č.: 2018/SZ5005 10.10.2019 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 342 Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019 344,03 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 10.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka 531/2019 Bravčové a hovädzie mäso 339,77 s DPH 02.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 343 Telefón ŠK( RS) - 09/2019 24,72 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 10.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 344 Nedoplatok elektrická energia ŠK, ŠI - 09/2019 2 500.26 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 345 Nedoplatok za 09/2019 - ihrisko - ŠK 49,84 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 346 Nedoplatok elektrická energia RS za 09/2019 - ŠK 266,50 s DPH Zmluva č..: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠI/031/01 Pranie prádla ( 38 ks ) 19,05 s DPH 09.10.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka PČ/018/01 Pranie prádla (333 ks) 172,05 s DPH 09.10.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Zmluva 570/2019 objednávka telocvične na tréningový proces útvaru talent.zdravotne znevýh.mládeže v mesiacoch 9-12/2019 400,00 s DPH 12.09.2019 ŠK Olympia-SŠŠ Košice, ÚTZZM-CŠČM Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973