Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ŠJ 7/2019 Zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy Alejová s DPH 10.09.2019 Spojená škola Alejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 510/2019/15 nákup potravín pre ŠJ-zelenina, ovocie s DPH 27.08.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-5/2019 ZoN telocvične č.14/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 PROSPORT Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 101/2019 Určenie PHZ - realizačná projektová dokumentácia s DPH 11.02.2019 15.02.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 514/2019/11 nákup potravín pre ŠJ-hydina s DPH 28.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 513/2019/11 nákup potravín pre ŠJ-ryby, rybacie výrobky, mrazená zelenina s DPH 28.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-7/2019 ZoN telocvične č.16/2019, krátkodobá s DPH 11.10.2019 Karol Ronay Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 512/2019/11 nákup potravín pre ŠJ-mäso, mäsové výrobky s DPH 30.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 511/2019/15 nákup potravín pre ŠJ - zemiaky s DPH 28.08.2019 Mgr. Milan Veliký samost.hospodáriaci roľník Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 509/2019/11 nákup potravín pre ŠJ- pekárenske výrobky s DPH 27.08.2019 VAMEX, a.s., Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 515/2019/11 nákup potravín pre ŠJ-mlieko, mliečne výrobky s DPH 28.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-8/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.17/2019 s DPH 25.10.2019 ATLETIKA Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 128/2020 Učebné pomôcky k projektu s DPH 28.05.2020 09.06.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 136/2020 Dodatok č.1/2020 k zml.č.1030271912 o dodávke tepla a TUV s DPH 03.06.2020 Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-4/2019 ZoN telocvične č.13/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 TJ Mokrance Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 179/2018-41/2020 Dohoda o skončení nájmu ZoN č.3/2018 o nájme plochy pre umiestnenie reklamy s DPH 31.01.2020 Eunica Media, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-9/2019 ZoN telocvične č.18/2019, krátkodobá s DPH 11.11.2019 FC Košice, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 118/2020 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb UNLP ubytovanie zdravotníckemu personálu počas trvania dobrovoľnej alebo nútenej karantény s DPH 18.05.2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 247/2019 Zmluva o spolupráci pri vydávaní žiackych, učiteľ.preukazov ISIC/EURO26 s DPH 01.04.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 516/2019/11 nákup potravín pre ŠJ- hrubý tovar s DPH 28.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973