• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva ŠJ 3/2020 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2020/21 s DPH 04.09.2020 Urbančok Egon Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.09.2020
  Zmluva ŠJ 8/2019 Zabezpečenie stravy pre Ing. Chovancová Oľga s DPH 09.09.2019 Ing. Chovancová Oľga Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 11.09.2019
  Zmluva 587-2/2019 ZoN telocvične č.11/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 Tomáš Novák Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.10.2019
  Zmluva 587-1/2019 ZoN telocvične č.10/2019, krátkodobá s DPH 02.10.2019 Jozef Haluška Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.10.2019
  Objednávka ŠK/058/02 Prenájom plaveckej dráhy od 22.09.2020- 09/12/2020 - 01/06/2021 vodné polo s DPH 17.09.2020 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 17.09.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 210/2020 Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom bez DPH 23.09.2020 01.10.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.09.2020
  Zmluva 178/2021 Prepracovanie PD "Rekonštrukcia školského interátu" s DPH 30.08.2021 JMP Projekty s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 06.09.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 182/2021 Výmena okien v škole s DPH 18.08.2021 31.08.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 18.08.2021
  Objednávka ŠK/001/03 2 dráhy - 25 m bazén ( utorok, streda, štvrtok, piatok) - plavci ( 1,5 hod) s DPH 07.01.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 07.01.2019
  Zmluva 207/2020 Dodatok č.001/2020 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 16.09.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 21.09.2020
  Zmluva ŠJ 9/2019 Zabezpečenie stravy pre Centrum pre deti a rodiny Štós s DPH 09.09.2019 Centrum pre deti a rodiny Štós Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 11.09.2019
  Zmluva ŠJ 7/2019 Zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy Alejová s DPH 10.09.2019 Spojená škola Alejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 11.09.2019
  Objednávka ŠJ/010/01 Oprava práčky - ŠJ s DPH 13.09.2021 Ladislav FLIG Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 13.09.2021
  Zmluva ŠJ 6/2019 Zabezpečenie stravy pre Miroslav Šimko s DPH 30.08.2019 Miroslav Šimko Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2019
  Zmluva ŠJ 5/2019 Zabezpečenie stravy pre Egon Urbančok s DPH 30.08.2019 Egon Urbančok Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2019
  Zmluva ŠJ 3/2019 Zabezpečenie stravy pre Anna Hoppejová s DPH 30.08.2019 Anna Hoppejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2019
  Zmluva 340-4/2019 Zml,č.9/2019 o nájme telocvične-osobitný zreteľ s DPH 03.10.2019 ATLETIKA Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.10.2019
  Zmluva 8/2019 Zmluva o zabezpečení obedov pre zamestnancov regeneračného strediska s DPH 28.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 02.09.2019
  Objednávka ŠI/017/02 Výmena konektoru a spojky na kamere ( 1 krát ) s DPH 15.07.2021 CI - servis SK, s.r.o. Werferova 3, 040 01 Košice - IČO : 36725846, Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2021
  Zmluva ŠJ 2/2019 Zabezpečenie stravy pre Ing. Jozef Rodák s DPH 30.08.2019 Ing. Jozef Rodák Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13347