Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 852-1/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.12/2018 o nájme telocviční, osobitný zreteľ s DPH 30.08.2019 Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 1067 Tlačiva ŠEVT - ŠK s DPH Objednávka č.. ŠK/053/01, ŠK/053/02 02.09.2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 506-1/2019 Zml,č.4/2019 o nájme telocvične-osobitný zreteľ s DPH 30.08.2019 Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 852/2018 Zml.č.12/2018 o najme telocvične, osobitný zreteľ s DPH 22.10.2018 Atletický klub Slávia technická univerzita Košice, o.z. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 852/2018 Osobitný zreteľ schválený - uznesením č. 79/2018 . 5.zasadnutie Zastupiteľstva KSK s DPH 22.10.2018 Atletický klub Slávia technická univerzita Košice, o.z. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 59/2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/02/066 s DPH 29.01.2019 KOMENSKY, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 39/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 1/2018 s DPH 22.01.2019 MONT OK GAZ s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 138/2019 Zmluva o spolupráci s DPH 21.02.2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 152/2019 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakovm SŠ a ŠŠ č. 633/2019 s DPH 11.02.2019 Centrum vedecko-technických inform.SR Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 21/2019 Dohoda o výške záloh.platieb na rok 2019-príloha č.6 k zmluve č. 1030271912 s DPH 18.01.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 25/2019 Zmluva č.2/2019 o nájme telocvične s DPH 11.01.2019 ŠK Hornets Košice - mládež, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 24/2019 Zmluva č.1/2019 o nájme telocvične s DPH 07.01.2019 Súkromná základná škola, n.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 165/2019 Zmluva č.5/2019 o prenájme telocvične s DPH 08.03.2019 FHT Drábová Košice, ššk Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 73/2019 Dodatok č.1 k zmluve č.2018/SZ5005 o poskytovaní služby pri zvere a odvoze odpadu s DPH 02.01.2019 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 657-1/2018 Dodatok k zmluve č. 2018/08/01 s DPH 18.12.2018 Eduard Gobl - Hydinárska farma Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 563/2018 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžit.vody, objednávka na zmluvne dohodnuté teplo - rok 2019 s DPH 09.10.2018 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 827-1/2018 Zmluva o nájme pozemku pre umiestnenie reklamy č. 10/2018 s DPH 15.11.2018 Akzent Bigboard, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 1023-1/2018 Nájomná zmluva č. 11/2018 s DPH 21.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 1017-1/2018 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy č.20/2018 s DPH 27.12.2018 Eunica Media, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 268-1/2019 Dodatok č.1 k Zmluve na vyprac.PD-Rekonštrukcia ŠI s DPH 30.07.2019 ARTAX, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2078