Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ŠJ 6/2019 Zabezpečenie stravy pre Miroslav Šimko s DPH 30.08.2019 Miroslav Šimko Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2019
Zmluva 827-1/2018 Zmluva o nájme pozemku pre umiestnenie reklamy č. 10/2018 s DPH 15.11.2018 Akzent Bigboard, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 26.11.2018
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy Hana Jendrichovská konateľka a štatutárna zástupkyňa 08.10.2021
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy Hana Jendrichovská konateľka a štatutárna zástupkyňa 08.10.2021
Objednávka ŠK/062/01 Prenájom 1/2 bazéna v čase od 10.00 - 12.00 hod. ( 2 hod. ) s DPH 18.09.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 18.09.2019
Zmluva ŠJ 5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Medzev Centrum pre deti a rodiny Medzev Mgr. Lucia Cisárová riaditeľka CDR Medzev 10.09.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 / 2 / 2022 Lyžiarsky kurz 2022 s DPH 25.01.2022 03.02.2022 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.01.2022
Zmluva 235 /2021 RD o dodávke repas.a/alebo originál.toner.náplní s DPH 15.11.2021 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 18.11.2021
Zmluva 587-8/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.17/2019 s DPH 25.10.2019 ATLETIKA Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 25.10.2019
Objednávka ŠK/062/01 Prenájom 1/2 bazéna v čase od 10.00 - 12 hod. ( 2 hod. ) s DPH 18.09.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 23.09.2019
Zmluva 1017-1/2018 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy č.20/2018 s DPH 27.12.2018 Eunica Media, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 28.12.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 101/2019 Určenie PHZ - realizačná projektová dokumentácia s DPH 11.02.2019 15.02.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 11.02.2019
Zmluva 221 - 1 /2021 krátkodobý prenájom telocvične s DPH 29.09.2021 HK Košice - hádzanársky klub Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 30.09.2021
Objednávka ŠI/036/01 Čistenie potrubia a kanalizácie v školskom internáte - ŠI s DPH 04.10.2021 SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 04.10.2021
Zmluva ŠJ 2/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.09.2021 ACCEDE s.r.o. ACCEDE Ing. Katarína Kočkinová konateľ ACCEDE 03.09.2021
Zmluva VYP_020/2020 vypožička priestorov, zariadenia - plošné testovanie AgTestami s DPH 30.10.2020 Mestská časť Košice - Západ Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 30.10.2020
Objednávka ŠK/063/01 Prenájom plaveckej dráhy od 24.09.2019 - 10,11,12/2019, 01,02,03,04,05,06 /2020 s DPH 23.09.2019 Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 23.09.2019
Objednávka ŠJ/006/01 Oprava chladničky ( 1 krát ) s DPH 17.07.2020 FRIGÓRIA - Djulgerov Maroš, Opatovská cesta 31, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 17.07.2020
Objednávka ŠI/014/01 Tlačiareň ( 2 ks ) - servis a oprava - 1 krát s DPH 10.07.2020 ANDY comp s.r.o. Čordáková 28, 040 23 Košice- Sidlisko KVP, Slovenská republika IČO : 46564926 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 10.07.2020
Zmluva 179/2018-41/2020 Dohoda o skončení nájmu ZoN č.3/2018 o nájme plochy pre umiestnenie reklamy s DPH 31.01.2020 Eunica Media, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 04.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10367