Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 852-1/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.12/2018 o nájme telocviční, osobitný zreteľ s DPH 30.08.2019 Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-7/2019 ZoN telocvične č.16/2019, krátkodobá s DPH 11.10.2019 Karol Ronay Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-3/2019 ZoN telocvične č.12/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 Tomáš Liba Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 8/2019 Zabezpečenie stravy pre Ing. Chovancová Oľga s DPH 09.09.2019 Ing. Chovancová Oľga Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 511/2019/15 nákup potravín pre ŠJ - zemiaky s DPH 28.08.2019 Mgr. Milan Veliký samost.hospodáriaci roľník Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 7/2019 Zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy Alejová s DPH 10.09.2019 Spojená škola Alejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 6/2019 Zabezpečenie stravy pre Miroslav Šimko s DPH 30.08.2019 Miroslav Šimko Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 1067 Tlačiva ŠEVT - ŠK s DPH Objednávka č.. ŠK/053/01, ŠK/053/02 02.09.2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 587-5/2019 ZoN telocvične č.14/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 PROSPORT Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 5/2019 Zabezpečenie stravy pre Egon Urbančok s DPH 30.08.2019 Egon Urbančok Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 512/2019/11 nákup potravín pre ŠJ-mäso, mäsové výrobky s DPH 30.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 4/2019 Zabezpečenie stravy pre ACCEDE s DPH 30.08.2019 ACCEDE s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 1021-1/2018 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy č. 6/2018 - 2 ks billboard s DPH 21.12.2018 Akzent Bigboard, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 587-4/2019 ZoN telocvične č.13/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 TJ Mokrance Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 3/2019 Zabezpečenie stravy pre Anna Hoppejová s DPH 30.08.2019 Anna Hoppejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 340-4/2019 Zml,č.9/2019 o nájme telocvične-osobitný zreteľ s DPH 03.10.2019 ATLETIKA Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 8/2019 Zmluva o zabezpečení obedov pre zamestnancov regeneračného strediska s DPH 28.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 2/2019 Zabezpečenie stravy pre Ing. Jozef Rodák s DPH 30.08.2019 Ing. Jozef Rodák Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva ŠJ 1/2019 Zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov SZŠ s DPH 02.09.2019 Súkromná základná škola Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 101/2019 Určenie PHZ - realizačná projektová dokumentácia s DPH 11.02.2019 15.02.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2603